logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Aktuální informace ČBaS k tréninkovým možnostem

V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 453, o přijetí krizového opatření (dále jen "Usnesení"), které zrušilo usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, Český badmintonový svaz informuje o aktuální situaci ohledně tréninkových možností. Níže podané informace nejsou právním výkladem Usnesení, pouze jeho interpretací:

- S účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 hod. jsou zakázány určité činnosti vyjmenované v Usnesení.

- Je výslovně zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů.

- Výjimku mají pouze posilovny, tělocvičny a fitness centra, které je možnost užívat při dodržování stanovených pravidel.

- Tato pravidla jsou:
- omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
- nelze používat šatny a sprchy,
- vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
- zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
- prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
- používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, 
- je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
- v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 3 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

- Odpovědnost za dodržování pravidel nese provozovatel vnitřního sportoviště otevřeného dle výjimky (posilovny, tělocvičny a fitness centra).

- Vedení Českého badmintonového svazu toliko interpretuje Usnesení a nadále se snaží o získání doplňujících informací u příslušných autorit (např. MŠMT, ČUS, ČOV apod.), jakož i udělení úplné možnosti tréninku pro reprezentační hráče a hráčky.

- V případě zjištění dalších informací vás budeme neprodleně informovat.  

Vedení ČBaS

 

 

 

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading