logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence

Pro start v soutěžich Grand Prix jednotlivců i družstev všech věkových kategorií U13, U15, U17, U19 a dospělých pořádaných ČBaS a získat body za umístění do žebříčků musíte být řádně zaregistrován u Českého badmintonového svazu a musíte mít platnou licenci.

Od počátku roku 2017 bude poplatek za roční licence činit 200 Kč a roční licence bude vždy platná do 31. 1. následujícího roku.

Při přestupu do jiného klubu původní licence zaniká datem přestupu a to bez náhrady. Hráč je povinen uhradit nový licenční poplatek s platností od data přestupu.

Pokud nejste zaregistrován u ČBaS, pokračujte krokem 1. Registrace člena ČBaS. 
Pokud jste již zaregistrován, postupujte krokem 2. Platba hráčské licence.
V případě přestupu, postupujte krokem 3. Přestup do jiného klubu


1. Registrace člena ČBaS

Použijte tento postup pokud ještě nejste registrovaným členem ČBaS.

Změna formuláře od 12. 12. 2019:
Vyplňte a podepište registrační formulář jednotlivce - pdf nebo word.
Pro hromadné podání více žádostí za klub/oddíl použijte 
hromadný registrační formulář - pdf nebo word.

Formulář zašlete poštou nebo naskenovaný e-mailem na sekretariát ČBaS 
                                                        a v kopii na registrace@czechbadminton.cz

Po provedení registrace na ČBaS budete automaticky zaneseni do databáze hráčů a budou vám zaslány pokyny k platbě licenčního poplatku.


2. Platba hráčské licence

Použijte tento postup pro prodloužení platnosti vaší hráčské licence, či hromadné platby za prodloužení platnosti licence pro více hráčů klubu najednou.

Prodloužení hráčské licence provedete přímo v databázi hráčů takto:
1. Vyhledejte příslušného hráče.
2. Klikněte na odkaz "Prodloužit" - přidá poplatek za licenci do nákupního košíku.
3. Postupujte k pokladně vyplněním fakturačních údajů a odešlete objednávku.
4. V objednávce obdržíte instrukce pro provedení platby bankovním převodem.
5. Shodné instrukce obdržíte též e-mailem.
6. Proveďte platbu bankovním převodem.
7. Po připsání platby na účet ČBaS dojde k automatickému prodloužení platnosti licencí všech hráčů v objednávce. Podmínkou včasného zpracování vaší platby je správně uvedený variabilní symbol (=číslo objednávky) a souhlasná výše peněžní částky s objednávkou. O přijetí vaší objednávky budete též informováni e-mailem.

Pokud sebe či některého hráče nemůžete v databázi nalézt kontaktujte sekretariát ČBaS                                                                                      nebo registrace@czechbadminton.cz


3. Přestup do jiného klubu

Pro postup v případě přestupu se obracejte na sekretariát ČBaS. 

V případě další dotazů kontaktujte sekretariát ČBaS. 
 

 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading