Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
  


Originální propozice 
a formulář přihlášky:

  skoleni_02.doc

Přihlášky na přiloženém formuláři zašlete na adresu:

badminton@cstv.cz 

 


Školení trenérů 3. třídy a doškolení trenérů 2. třídy
(Liberec)

Místo konání: Hala a klubovna TU v Liberci, Na Bohdalci 715, 460 15 Liberec 15 
 
Kontaktní osoba: Zdeněk Kračmar, tel. 048/2712762
 
Termíny: 

- doškolení trenérů 2. třídy:
9. - 11. srpna 2002 (Pá - Ne), objem studijních hodin cca 20
Sraz účastníků: 9. 8. do 15.30 hod. v tělocvičně TU

- školení trenérů 3. třídy:
9. - 11. srpna 2002 (Pá - Ne), objem studijních hodin cca 20 
Sraz účastníků: 9. 8. do 15.30 hod. v tělocvičně TU 

Ubytování: koleje TU Liberec - 160,-- Kč/1 noc, tzn. 320,-- Kč/školení

Stravování: 140,-- Kč/1 den (plná penze), 
tzn. 280,-- Kč/školení (Pá - večeře, So - snídaně, oběd, večeře, Ne - snídaně, oběd)

Hospodářské podmínky: účastníci si hradí dopravu a pobytové náklady

Tématické okruhy školení - hlavní lektor Mgr. Tomasz Mendrek

 1. Dějiny badmintonu
 2. Obecné základy teorie a metodiky sportu a sportovních her vzhledem k jejich uplatnění v badmintonu
 3. Základy a zásady úderové techniky
 4. Popis a analýza úderů
 5. Technika pohybů po dvorci
 6. Trénink techniky úderů a práce nohou (pohybu po dvorci)
 7. Hlavní chyby v úderové a pohybové technice, jejich příčiny a odstranění
 8. Taktika hry
 9. Tělesná a sportovní příprava v badmintonu
 10. Psychologická příprava 
 11. Plánování a evidence přípravy
 12. Testování trénovanosti
 13. Trénink dětí a mládeže
 14. Problematika dopingu 

Přihlášky zasílejte na přiloženém formuláři do 31. července 2002 na adresu:
Český badmintonový svaz
Atletická 100/2
pošt. schr. 40
160 17  Praha 6-Strahov

Podrobnější informace: Iveta Teřlová, sekretariát ČBaS, tel.02/20513351
Zdeněk Kračmar, tel. 0602/450842
Ing. Luděk Židek, předseda TMK, tel. 0656/880030


Ing. Luděk Ž i d e k

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník