Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
  Kurz trenérů II. třídy - licence "B" 
vědecký základ sportovního tréninku

Vážení sportovní přátelé, 

Školicí a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje ve dnech 5. - 8. 9. 2002 kurz trenérů II. tř. (Lic. B) - vědecký základ sportovního tréninku - rozsah 35 hodin.

Školení začíná:

Ve čtvrtek 5. září 2002 v 7. 30 hodin v Kongresovém sále

Poplatek za tuto etapu školení činí 650.- Kč (včetně 5% DPH) za účastníka, kterou uhradí
zájemce přiloženou složenkou UK v Praze FTVS. 

Poplatek za vystavení osvědčení 210,- Kč - hradí účastník dle dispozic ŠKC UK v Praze FTVS.

Vzhledem k tomu, že došlo k podstatným změnám ve školení, je nutno rozdělit účastníky do dvou skupin: 

  • maturanti
  • nematuranti

U účastníků s maturitou zůstává školení v rozsahu 150 hodin, tak jak tomu bylo v předcházejícím období ( tj. 35 hod. ved. základu sport. tréninku a 115 hod. specializace a praxe). U účastníků bez maturity bude školení v rozsahu 200 hodin tj. k výše uvedeným 150 hodinám navíc 50 hodin všeobecného základu mat. fyzika chemie a biologie.

Zájemci o kurz (školení ) trenérů II. třídy - vědecký základ sportovního tréninku zašlou přihlášku na SE ČBaS do 25.7. 2002.

Přihláška musí obsahovat:
Jméno, adresu, datum narození, rodné číslo, tel. spojení případně E - mail (pokud vlastníte), klubovou příslušnost, dosažené vzdělání

Současně prosím, aby zájemci (maturanti) o kurz licence "B" (II.tř.) přiložili k přihlášce xeroxovou kopii maturitního vysvědčení.

Přihlášky zasílejte:
poštou na adresu SE ČBaS (Atletická 100/2, P.O. BOX 40, 160 17 Praha 6 - Strahov), faxem (číslo faxu: 02/20 51 33 51) případně mejlem (E-mail: badminton@cstv.cz).

Prosím o dodržení termínu přihlášek!

Fakulta si vyhrazuje právo uspořádat školení všeobecné části pro nematuranty pouze 1 x ročně v případě malého počtu zájemců (méně než 30).

Ve výjimečných případech mohou uchazeči požádat o ubytování na studentských kolejích (pí. Švábová 02/20172164, 02/20172015) nebo na Aritmě Praha (pí. Beránková, p. Čížek tel. 02/35358551) Počet lůžek je limitován.

V Praze dne 6.5. 2002

Iveta Teřlová
SE ČBaS
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník