Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 


Startovali jsme na turnaji v Dánsku (ČOS)

 

Skupina osmnácti hráčů se dvěma vedoucími a dvěma profesionálními řidiči vyrazila ve čtvrtek 17.října 2008 večer na tradiční LBS Festival do dánské Fredericie. Cestu dlouhou cca 1 000 Km absolvoval autobus cestovní agentury Šumava tour – navzdory vytrvalému dešti a větru na německém území – za zhruba 12 hodin. Na Jutlandském poloostrově nás v pátečních ranních hodi-nách přivítalo sluníčko, které s drobnými přestávkami provázelo skoro celý náš turnajový pobyt.

Zážitků z turnaje bylo mnoho a shrnout by se daly do jedné delší věty: Když má člověk k dispozici desítku sportovních hal (každou s pěti až šesti badmintonovými kurty), dostatečnou ubytovací kapacitu v místních školách (které momentálně zejí prázdnotou díky podzimním prázd-ninám), když má zázemí vytvořené velkokapacitní restaurací, dost finančních prostředků na badmin-tonové míčky, když je dostatečně vybaven počítači s příslušným softwarem a hlavně když má dosta-tek vlídných a ochotných pořadatelů, může si dovolit pozvat na turnaj sedm stovek hráčů i víc jak stovku jejich trenérů. Turnaj začal v pátek půl hodiny po poledni a skončil v neděli přibližně v 16 hodin. Během více než dvaceti herních hodin se na více než padesáti kurtech sehrálo skoro 3 000 zápasů ve čtyřhrách a dvouhrách (ve Fredericii se tradičně nehrají mixy). Zní to neuvěřitelně, ale protože Dánsko je země badmintonu zaslíbená, divit se není na místě.

Členové naší výpravy startovali v různých věkových kategoriích a v různých výkonnostních skupinách (pořadatelé je označují od M, to je nejvyšší a dále a, B, C, D – sestupným způsobem). Na nás totiž je, abychom svoji úroveň zařadili nejen do správné věkové kategorie (což samozřejmě problém není – v Dánsku jsou shodné jako u nás), ale i do patřičné výkonnostní skupiny, ve které pak hrajeme obě discipliny – jak dvouhru, tak i čtyřhru. Správný odhad schopností může být někdy docela problém - složení naší skupiny bylo pestré jak věkově, tak výkonnostně. Na základě našich předchozích zkušeností jsme hráče zařadili takto:

 • Louda Jan (B.Hora) – U11 A (nakonec hrál v U11 B, protože hráči úrovně A nebyli přihlášeni)
   

 • Světnička Michal (Sokol Židlochovice) – U15 M
   

 • Srnec Jan (Sokol Židlochovice), Louda Jiří (B.Hora), Soukup Lukáš (BKV Plzeň) – U15 A
   

 • Krejčová Lucie (Sokol Kr.Dvůr), Křížová Nikola (B.Hora),  Štorková Karolina (Sokol Doubravka), Šlajsová Štěpánka (Sokol Doubravka) – U15 A
   

 • Veselý Filip (Sokol Č.Budějovice) – U15 B
   

 • Marek Michal (Sokol Č.Budějovice) – přihlášen do U17 A, pořadateli po konzultaci přemístěn do U17 M kvůli možnosti hrát debla
   

 • Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) – U17 M
   

 • Čečková Veronika (Sokol Doubravka), Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), Janoušková Alena (Sokol Doubravka), Kateřina Šamalová (Sokol Č.Budějovice), Kateřina Sobotíková (Sokol Č.Budějovice) – všechny U17 A
   

 • Steiner Ondřej (Sokol Doubravka) – U19 A.

Systém hry na turnaji je tradičně ve skupinách (v singlech i deblech), podle umístění v dalších skupinách. Vše se hraje na dva vítězné sety do 21 bodů dle nových pravidel, na všechny zápasy pořadatel dodává péřové míčky. Z uvedeného vyplývá minimální počet pěti zápasů ve dvouhrách a nejméně dvou zápasů ve čtyřhrách. U většiny účastníků byl ale počet odehraných zápasů vyšší – jak ve čtyřhrách, tak zejména ve dvouhrách (porážka neznamená konec účasti v dalším průběhu turnaje).

A jak jsme dopadli? Bez přehánění můžeme říci, že jsme si vedli velmi dobře. Lucie Kolářová, Lucie Krejčová a Jan Louda své soutěže ve dvouhrách vyhráli, Michal Světnička a Kateřina Šamalová skončili třetí. Ve čtyřhrách nejlépe uspěli Jan Louda a Lucie Kolářová (spolu se svými dánskými partnery), dvojice Lucie Krejčová – Nikola Křížová skončila na 2.místě. Ale i o ostatních, kteří na pomyslné medaile (na turnaji nebylo žádné závěrečné vyhlášení výsledků ani předání cen) nedo- sáhli, se dá říct, že odvedli velice dobrý výkon. Řada z nich skončila jak v singlech, tak v párových disciplinách kolem poloviny konečného pořadí.

Badmintonový program tradičně doplnila relaxace v bazénu a možnost zahrát si ve volných chvílích stolní tenis. Jak se zdálo, někteří se badmintonu nemohli nasytit a tak i v závěru turnaje vymýšleli různé netradiční zábavy na kurtech. Domů se nikomu moc nechtělo a protože místo konání turnaje jsme opustili v neděli v podvečer, většině hráčů se podařilo získat souhlas rodičů s absencí z pondělního školního vyučování. I zpáteční cesta do Čech proběhla bez potíží a v pondělí nad ránem jsme dorazili do Plzně. Zatímco na většinu z účastníků čekala během krátké doby postel, Michal Světnička a Honza Srnec museli ještě před tím absolvovat více než tři sta kilometrů dlouhou trasu Plzeň – Brno – Židlochovice.

V průběhu turnaje se uskutečnila i jednání ohledně další spolupráce DGI Badminton a Komise badmintonu České obce sokolské. Znovu se pokusíme nabídnout krátkodobé pobyty mladým dánským instruktorům, kteří by mohli působit ve školách i v klubech (předpokládaný termín druhá polovina února), pokusíme se získat finanční prostředky na podporu výjezdu na turnaj v dánském hlavním městě na jaře příštího roku ( Kodaň 9.-12.4.09 ) a na tradiční LBS Festival  (Fredericia 16.-18.10.09), těm českým badmintonistům ve věku 14 až 18 let, kteří jsou schopni komunikovat v anglič-tině, nabídneme za velmi výhodných podmínek prázdninové soustředění (Vingsted 26.-30.7.09). Znovu jsme otevřeli otázku účasti dánských družstev na mezinárodním turnaji smíšených žákovských a dorosteneckých družstev u nás (Plzeň 11.-13.9.09) a získali příslib podpory výjezdu reprezentace DGI na tuto akci. Podmínky činnosti DGI Badminton lze rozhodně označit z našeho pohledu za zcela mimořádné (samozřejmě nás nejvíce fascinuje množství hal, ve kterých lze badminton provozovat i množství hráčů a trenérů, kteří se mu věnují), nicméně i tato organizace má své problémy. Řad z nich se těm našim podobá: klesá zájem o výkonnostní sport, zvyšuje se počet zájemců o rekreační formy sportovní činnosti, klesá fyzická připravenost populace. Snižuje se státní podpora sportovní činnosti a je nutné se zaměřit na hledání nových forem a nových partnerů.

Turnaj nabídl účastníkům možnost prožít bezmála tři dny v příjemném prostředí sportovního centra a poznat i dvě další sportovní centra v okolí města. Odjížděli jsme spokojeni s přáním příští rok svoji účast na LBS Badminton Festival zopakovat.
 

Milada Nováková,
místopředsedkyně komise badmintonu ČOS

V Plzni 22. října 2008
   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník