Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 

 
 

 

 

Informace komise rozhodčích ČBaS - leden 2004  
 

A) Nominace vrchních rozhodčích na MČR

 1. KR nominovala jako vrchního rozhodčího na MČR všech kategorií dle termínového kalendáře ČBaS 2003/2004 Ing. Ivana Škáchu, vyjma MČR jednotlivců kategorie U15 /24.-25.4.2004/, kam bude nominován vrchní rozhodčí dodatečně.
   
 2. Na MČR jednotlivců dospělých, které se uskuteční ve dnech 28. - 29.2.2004 v Plzni - Doubravce, je třeba nominovat 10 hlavních rozhodčích z řad rozhodčích všech tříd s platnou licencí. Proto žádám všechny zájemce, aby se nahlásili co nejdříve buď předsedovi KR nebo na sekretariátu ČBaS!!!
   

B) Školení a doškolení rozhodčích

 1. U příležitosti MČR jednotlivců dospělých /viz. bod A2/ je možno absolvovat školení resp. doškolení rozhodčích 2. třídy! Z důvodu včasného technického zabezpečení je nutné, aby případní zájemci nahlásili svoji účast neprodleně předsedovi KR nebo na
  sekr. ČBaS!!! Vzhledem k tomu, že případní účastníci školení by působili zároveň jako hlavní rozhodčí na uvedeném MČR, byly by jim hrazeny všechny náklady dle Směrnic.
   
 2. Na všech MČR,kterých se zúčastní jako vrchní rozhodčí Ing. Škácha /viz. bod A1/, je možno na základě požadavku jednotlivých oblastních svazů uspořádat školení rozhodčích 3. třídy v režii těchto svazů. Znovu upozorňujeme na skutečnost, že na základě usnesení KR / viz. zápis z VV ČBaS z 20.11.2003/ není již možno pořádat školení rozhodčích 3. třídy přímo oblastními svazy, ale pouze prostřednictvím KR !!! Využijte proto této příležitosti a projevte svůj případný zájem včas !!!


  V. Tomášek - předseda KR
  
 
© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník