Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
  
 

Síň slávy byla otevřena
u příležitosti konání
Mistrovství ČR 2005 v Plzni

Ing. Josef R. Beneš - do Síně slávy uveden v roce 2005

Ing. Josef R. Beneš se narodil 20. ledna 1922. Již od mládí aktivně sportoval – hrál tenis a věnoval se boxu.

Je považován za zakladatele českého badmintonu. První badmintonový turnaj uspořádal se svojí ženou Naďou na své chatě na Lovětíně v roce 1957, krátce poté společně založili badmintonový oddíl (dnes Spoje Praha) a badmintonovou komisi při MV ČSTV Praha.
Díky svým vynikajícím znalostem několika jazyků (dlouhá léta působil jako překladatel ve Výzkumném ústavu zemědělském, perfektně ovládá zejména němčinu, angličtinu a francouzštinu) přeložil jako první pravidla badmintonu do češtiny. Podílel se na organizaci prvního přeboru Prahy (26.2.1958) a společně s dalšími nadšenci propagoval tento sport u nás. V roce1960 se spolupodílel na založení badmintonové komise ÚV ČSTV – nejprve při sekci tenisu, později samostatné sekce ÚV ČSTV a sám v ní vykonával celou řadu funkcí.

Je autorem celé řady metodických materiálů pro hráče a trenéry. S jeho pomocí se podařilo navázat i první mezinárodní kontakty - nejprve s NDR a později i s dalšími zeměmi. Svými jazykovými schopnostmi, klidné povaze a gentlemanskému vystupování si získal velkou řadu zahraničních přátel a díky těmto kontaktům získávali naši hráči pozvání na zahraniční soutěže prakticky po celé Evropě.
Velká část jeho života je spjata s prací pro Evropskou badmintonovou Unii (EBU). Jako člen EBU stál u založení Mistrovství Evropy soutěží jednotlivců v roce 1968, byl spoluzakladatelem a spoluorganizátorem soutěží družstev Helvetia Cup a Plume D.Or. Jeho přičiněním vycházely měsíční „Bulletins“, které publikovaly výsledky významných mezinárodních turnajů. Od roku 1977 vydával se svou manželkou Naďou pravidelné ročenky („Yearbook“), které obsahovaly výsledky všech národních i mezinárodních mistrovství členských zemí EBU a také výsledky mistrovství Evropy.

Několik let byl trenérem a koučem reprezentačního družstva dospělých. Společně se svojí ženou stáli u výroby prvních péřových badmintonových míčků a zrodu systému hodnocení hráčů .

Od roku 1990 žije převážně v Čáslavi, kde stále velmi aktivně překládá. V současné době dokončuje česko-německý a německo-český zemědělský slovník. V lednu tohoto roku se dožil krásného životního jubilea, které však zatím nemohl oslavit. Po komplikované operaci kyčelního kloubu je hospitalizován v čáslavské nemocnici.


Původní článek těsně po předání trofeje

Na fotografii je pan Ing. Josef R. Beneš, nazývaný též někdy otcem českého badmintonu (narozen 20. ledna 1922).

Jako první přeložil pravidla badmintonu do češtiny, vytvořil základní badmintonovou metodiku, při jejíž tvorbě čerpal převážně ze zahraniční literatury.

Tréninkové metody průběžně doplňoval vlastními trenérskými poznatky, dlouhá léta pracoval pro několikanásobného Mistra ČR - Spoje Praha.

Díky svým jazykovým znalostem zprostředkovával četné mezinárodní kontakty, jak kluboév, tak reprezentační. Dlouhodobě pracoval také pro Evropskou badmintonovou unii, spolu se svou manželkou Naďou se podílel na zpracování pravidelných ročenek.

Více než třiaosmdesátiletý J. R. Beneš, který dal klidné Čáslavi (rodišti své manželky) přednost před ruchem hlavního města, je ve velmi dobré psychické kondici. Popovídat si s ním je opravdový zážitek.

Na snímku s předsedou ČBaS Ing. Ivanem Škáchou je při předání ocenění za celoživotní práci pro badminton. Únorového slavnostního večera v Plzni se z důvodů pravidelné hospitalizace nemohl zúčastnit. To, že se stal první osobností, která vstoupila do síně slávy Českého badmintonového svazu, ho údajně velmi překvapilo.

Mám dojem, že mu to udělalo radost.

- Milada Nováková            


© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník