Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2007 ze schůze VV ČBaS dne 15. 3. 2007
 
  Originál ke stažení - vv0207.doc

Místo konání: ČSTV – Strahov, Praha
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Scheiner, Kotyza, Vorel, Dostál, Frýda, Bízová
Omluveni: Kolář, Jurka

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů

Summer School 2007 – schůzka proběhne po skončení dnešního jednání VV

Play-off – televizní přenos z finálového turnaje je zajištěn Českou televizí (ČT4). Přenos bude pro ČBaS zdarma, tzn. úspora proti loňsku, kdy přenos zajišťovala Galaxie.

Badmintonové koberce (2x) – předseda oddílu BaC Kladno D. Skrčený požádal o přesun koberců z Benátek na Kladno. VV dal souhlas s přesunem. Bude podepsána dohoda o převzetí.

Partner ČBaS – s firmou YONEX byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o vzájemné spolupráci.

s.r.o. – do konce týdne bude poslána částka na základní kapitál Kč 200 tis. na nově zřízený účet ČBOS s.r.o. u České spořitelny, a.s.

Smlouvy s trenéry reprezentace na rok 2007 byly podepsány (pánové Vorel a Mendrek)

Rozvoj badmintonu – termín semináře byl změněn na 26. – 27. 5. 2007. Podklady pro seminář budou vyvěšeny na internetových stránkách svazu.
Předseda ČBaS požádal o účast zástupce ze sportovní třídy v Plzni.
Zodpovědný: L. Vorel

Na březnovém zasedání BE nás bude zastupovat Mojmír Hnilica.
Získané informace bude členův VV tlumočit na příštím jednání VV.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK Josef Scheiner přítomné členy VV informoval o blížícím se vrcholu letošní sezóny (všechny mládežnické kategorie MČR, jednotlivci, družstva, Play-off) a požádal o spolupráci při předávání diplomů, medailí a pohárů při MČR. Diplomy za Play-off (I.liga) budou předány při Sněmu.

Dále informoval o blížících se kvalifikacích a barážích.

Připomínka: Do 30. 4. 2007 je zapotřebí uplatnit požadavky na pořádání turnajů v sezóně 2007/2008!

Dotazy na STK:
Ladislav Vorel vznesl dotaz na předsedu STK, na postup při nesehraní utkání.
Při čtvrtfinále Play-off mezi Jehnicemi a Dobruškou se zápas nekonal z důvodu nemoci v oddíle Dobruška. Tím klubu Jehnic vznikla škoda (pozvaná TV, diváci).
Předseda STK do příštího jednání VV připraví návrh na řešení problematiky vyplývající z nesehraní utkání v Play-off (např. navýšení sankcí a rozdělení mezi svaz a pořadatele, aj.). Svůj návrh rozešle členům VV před jednáním.
Zodpovědný: J. Scheiner

TMK

Předseda TMK L.Vorel informoval o prestižních turnajích juniorů – Dutch Open, German Open – vyzdvihl výkony Koukalové, Vackové a Bitmana.

MEJ, družstva + jednotlivci
L. Vorel informoval o blížícím se ME juniorů, které proběhne v Saarbrückenu od 31.3. do 8.4.2007.
Nominace na turnaj jednotlivců:
MS - Bitman WS - Ludíková
Drančák Koukalová
Kopřiva O. Maixnerová
MD – Drančák/Vitvera WD – Ludíková/Konon
Skála/Kopřiva O. Koukalová/Křížková
MXD – Bitman/Ludíková
Drančák/Maixnerová
Skála/Křížková
Nominace družstva (širší): Bitman, Drančák, Vitvera J., Kopřiva O., Skála, Ludíková, Koukalová, Maixnerová, Křížková, Vacková. Zúžení nominace na počet 3+3 proběhne na jednání TMK v průběhu Finále play off ve Vinoři a následně budou hráči informováni.

Přátelské utkání
Po únorovém přátelském utkání v Německu se uvažuje o dalším utkání s Německem, tentokrát u nás, v únoru 2008. TMK navrhlo vypsání výběrového řízení na pořadatele. Návrh podmínek a organizaci zápasů připraví MK ve spolupráci s TMK a EK na příští jednání VV.

Sudirman Cup
L. Vorel přednesl nominaci na červnový turnaj: Fröhlich, Koukal, Vondra, Ludíková, Benešová

MS Veteránů
V termínu 24. – 29.4.2007 se v Chinese Taipei uskuteční MS veteránů, kterého se zúčastní hráči Musil, Kubiš, Gonda a Newiak. Všichni startují na vlastní náklady. Svaz nabídne zapůjčení teplákových souprav.

Měsíční příspěvky hráčům
Smlouvy (popř. Dodatky) na další období, tj. do 31.8.2007 budou podepsány s hráči: Fröhlich, Koukal, Vondra, Florián, Ludíková, Benešová, Koukalová.
Zodpovědný: Vorel, Bízová

Z. Musil jménem VV vyjádřil poděkování pořadatelům MČR dospělých – SKB Český Krumlov.

Dále připomněl, že rok 2008 je 50. výročím oficiálního začátku badmintonu v Čechách a požádal o náměty
k důstojnému oslavení tohoto kulatého výročí.

EK

K. Plánička informoval o současné finanční situaci: zůstatku na běžném účtu všechny oblasti obdržely 10 tisíc ze zdrojů od Sazky, a.s.;
Situace kolem Sazky je stále nejasná, výše dotací na jednotlivé programy stále nejsou potvrzeny.

Smlouvy
S partnerem ČBaS, firmou YONEX byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, která bude pokrývat období jednoho roku (1.7. 2007 – 30.6. 2008) s opcí na další rok.
Smlouva s pořadatelem MMČR je připravena k podpisu, návrh na smlouvu s pořadatelem MMČRJ se zpracovává. Bude podepsána do konce března.
Zodpovědný: K. Plánička, Bízová

4) OBLASTI

Západočeská oblast – M. Nováková informovala o blížících se akcí, spolupráci s časopisem Školní sport.
Jihomoravská oblast – L. Vorel informoval o přípravách MMČR (záštita primátora a ministryně).
Jihočeská oblast – K. Kotyza požádal o potvrzení, že mají zapůjčeny 2ks badmintonových koberců.

5) RŮZNÉ

Účast zástupce ČBaS na MČR jednotlivých kategorií MČR:
U13 – Dostál
U15 – Musil
U17 – Plánička
U19 – Vorel
družstva žáků – Musil
družstva dorostu – Vorel

Seminář k financování Sazky – Z. Musil informoval o semináři, kterého se zúčastnil a o otevřeném dopise předsedy svazu jachtingu, p. Bauera.

Nový oddíl – oddíl Sokol Jevišovice (okr. Znojmo) požádal o členství v ČBaS. VV schválil přijetí. Oddíl Sokola Jevišovice bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: sekretariát

Účast na Summer School 2007 – možnost přihlásit se do 31.3.2007. Po uzávěrce přihlášek bude řešena účast dalších českých zájemců.

Sněm 16. 6. 2007 - potvrzeno

Termín příštího jednání VV ČBaS je ve čtvrtek 17. května 2007 od 14 hodin.

Zapsala: Nováková, Bízová V Praze 19.3.2007

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník