Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2005 ze schůze VV ČBaS dne 25. 5. 2005
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv0305.doc 
Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Škácha, Scheiner, Plánička, Vorel, Pavelka, Nováková, Musil, Tomek, Kotyza, Jan Kolář
Hosté: Koukal Petr, Votava Radek
 
Program:

1) Zahájení – úvodní slovo předsedy ČBaS
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Příprava sněmu ČBaS
5) Různé
6) SCM
7) Závěr - poděkování


Zahájení

Předseda ČBaS informoval o smutné události, kdy nás všechny opustil pan Werner Reichel z BK Most. Čest jeho památce!
Dále předal slovo jednotlivým komisím.

Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Výběrové řízení na reprezentačního trenéra juniorů

Do výběrového řízení se přihlásili dva trenéři – M. Koudelková a T. Mendrek

Markéta KOUDELKOVÁ - Po jednáních s předsedou TMK došlo ke shodě, že M. Koudelková zatím není vhodná pro vedení juniorské reprezentace. V příštím roce bude mít trvalé bydliště v Dánsku a časově by to bylo velice složité. M. Koudelková bude využívaná pro jednotlivé akce a to dle domluvy s předsedou TMK

Tomáš MENDREK – po jednáních je závěr, že TMK není zatím schopna splnit podmínky pana Mendreka, jenž na druhé straně není prozatím schopen splnit požadavky TMK. Do této doby vedl pan Mendrek jednotlivá přípravná soustředění a to k velké spokojenosti TMK i účastníků. Bylo domluveno, že tato spolupráce bude probíhat i nadále a to ve spolupráci s TMK za stávajících podmínek. Od 1.9. 2005 do MEJ družstev U17 bude pan Mendrek druhým trenérem našeho juniorského reprezentačního družstva.

TMK rozhodla, že zodpovědným trenérem za dospělou reprezentaci je pan Petr Koukal st. a za juniorskou reprezentaci pan Ladislav Vorel.

VV ČBaS rozhodl prodloužit výběrové řízení na funkci reprezentačního trenéra juniorů a to do 31.8. 2005 za podmínek již vypsaného výběrového řízení. Toto zveřejní na webových stránkách ČBaS.

Zodpovědný: TMK, Plánička, Musil

Letní příprava reprezentace

Předseda TMK informoval o letní přípravě, která je plně zabezpečena pro všechny sledované kategorie. Ke společné přípravě bude využito SC Nymburk a to celkem třikrát. Tyto soustředění povede pan Mendrek společně s oběma trenéry ČBaS. Využit bude mimo jiné i atletický trenér (kondiční soustředění).
11.-15. 7. 2005 – kondice
25.-29. 7. 2005 – přechod do herní přípravy
29.8. – 2.9. 2005 – herní soustředění

Zodpovědný: TMK

Mistrovství světa dospělých

Po ukončení světové kvalifikace se kvalifikovali tito hráči:
Dvouhra: Jan Frohlich, Jan Vondra
Čtyřhra: Jan Frohlich – Jan Vondra, Hanka Procházková – Markéta Koudelková
Smíšená čtyřhra: Petr Koukal – Martina Benešová

TMK ČBaS přihlašuje Jana Frohlika a Jana Vondru na dvouhru a oba společně na čtyřhru. Dámská čtyřhra se nepřihlašuje z důvodu mateřských povinností H. Procházkové a smíšená čtyřhra se nepřihlašuje z důvodu zranění M. Benešové. Případný třetí hráč by byl Petr Koukal ml., a to v případě získání práva účasti v dalších výběrových kolech nebo po přidělení divoké karty. TMK rozhodla, že se MSJ nezúčastní žádný trenérský doprovod podporovaný ČBaS.

Zodpovědný: TMK a pan Musil


Oblečení pro reprezentaci

TMK informovalo, že výběr na dodavatele oblečení pro reprezentaci se zúžilo na dvě nabídky, cena nepřesáhne 60 000,-Kč. TMK v nejbližší době ukončí výběrové řízení a o výsledku bude informovat ČBaS.

Úkol trvá - zodpovědný: TMK

ME družstev kategorie U17

TMK informovalo, že trenéři zodpovědní za reprezentační družstvo na toto ME (p. Hobzik, p. Mendrek) zúžili reprezentační výběr z počtu 8+8 na 6+6. Všichni reprezentanti širšího výběru jsou informováni. Předseda revizní komise pan Tomek předal při jednání o tomto bodu dopis pani Křížkové, která nesouhlasí s vyřazením své dcery z připravujícího se repre. výběru. TMK vysvětlilo důvody - nominace na ME U17 nebyla dosud uzavřena, zúžení se týkalo pozvání na jedno soustředění. Předseda TMK pani Křížkové písemně odpoví.

Zodpovědný: předseda TMK

Letní mezinárodní soustředění:

TMK informovala o některých účastech našich reprezentantů na mezinárodních badmintonových soustředěních:
Petr Koukal ml. – byl vybrán na dvouměsíční soustředění talent týmu IBF, které proběhne v Číně (červen-červenec). Tato soustředění jsou zaměřena k přípravě na další dvě olympiády. TMK rozhodla o příspěvku na dopravu pro Petra Koukala mladšího – proplacení letenky

Pavla Janošová – byla vybraná na soustředění organizované EBU (badmintonový projekt EPOF – příprava a podpora talentů), které proběhne v červenci v Německu.

Pavel Florián – byl vybrán na letní badmintovou školu, která proběhne v týdenním cyklu v Německu.

Školení a doškolení trenérů:

Ve dnech 2. - 3. července se v Liberci koná školení trenérů 3. třídy a doškolení trenérů 2. třídy. Další doplňující informace budou na svazových stránkách.

Zodpovědný : předseda TMK a pořádající klub Slávia TU Liberec

STK

STK informovala přítomné o soutěžích, které proběhly a konstatovala, že vše proběhlo v souladu s Rozpisem soutěží a Termínovým kalendářem.

Na základě zadání úkolu z minulého VV ČBaS STK společně s MK návrhy na změnu systému I. ligy a ty zaslalo na jednotlivé kluby k vyjádření. Všechny kluby, kromě Proseku Praha, se ke změnám vyjádřily a ve dvou zásadních bodech došlo ke shodě:
- základní kolo (jednou každý s každým)
- play off

VV ČBaS rozhodl, že se bude hrát tímto způsobem.

Druhé rozhodnutí se týkalo termínu pro spuštění tohoto nového systému. VV ČBaS rozhodl, že nový systém bude použit již od sezony 2005/2006.

STK ČBaS svolá schůzku prvoligových družstev. Ta proběhne po Sněmu ČBaS dne 18. 6. 2005 a cílem schůzky bude dořešit detaily této soutěže.

VV ČBaS rozhodl, že počet účastníků v I. celostátní lize bude 8.

VV ČBaS dále rozhodl, že finálový turnaj play off se bude hrát u pořadatele, který bude vybrán ve výběrovým řízení.

Zodpovědný : pan Scheiner

Termínový kalendář a přidělení pořadatelství na sezonu 2005/2006, Rozpis soutěží 2005/2006

STK informovalo, že ve spolupráci s TMK rozdělilo turnaje a připravilo termínový kalendář. Konstatovalo, že se přihlásilo více zájemců, než v letech minulých. STK dopracuje termínový kalendář.

RS 2005/2006 – předseda STK přečetl a vysvětlil, které změny připravil na novou sezonu pro soutěže řízené ČBaS. VV ČBaS všechny přednesené změny schválil.

Pan Scheiner toto zapracuje do dokumentů, nechá namnožit, včetně termínového kalendáře a pořadatelů a předá zástupcům krajů na Sněmu ČBaS. O schválených změnách podá delegátům při sněmu komplexní informaci a následně bude informovat i schůzi prvoligových oddílů.

Zodpovědný pan Scheiner

Termínový kalendář byl VV ČBaS odsouhlasen včetně pořadatelů.

Mistrovství ČR a I. celostátní liga


Po diskuzi o proběhlé sezoně, kvalitě jednotlivých hal a tělocvičen, rozhodl VV ČBaS, že podmínkou pořádání všech MČR je hrát na badmintonových kobercích. STK toto zabuduje do RS 2005/2006.

Beachbadminton

Byla projednaná žádost o zařazení tří turnajů beachbadmintonu do našeho termínového kalendáře. VV ČBaS rozhodl tuto žádost zamítnout, neboť se nejedná o oficiální akce ČBaS.

Výběrové řízení na dodavatele míčů pro sezonu 2005/2006

Na sekretariát ČBaS přišlo 5 řádně doručených nabídek, které byly otevřeny dne 25.5. 2005 ve 12.00 hodin na sekretariátu ČBaS za přítomnosti členů VV ČBaS pana Pavelky, pana Koukala a předsedy STK ČBaS pana Scheinera. Po posouzení pěti nabídek VV ČBaS rozhodl, že vítězem výběrového řízení se stává firma Sport Lubas. Pořadí na prvních třech místech po hlasování VV ČBaS:

1. místo Sport Lubas, Ústecká 789, Praha 8
2. místo firma Victor spol. s r.o., U kněžské louky 4, Praha 3
3. místo Pavel Bleyer, J.A.Komenského 498, Most

Další dvě firmy Jonathan sport - Oldřich Mrózek, ul.17.listopadu 1219, Kopřivnice a Petr Martinec, Na Burze 243, Benátky nad Jizerou.

S firmou Sport Lubas bude uzavřena smlouva – zodpovídá sekretariát, p. Plánička

MČR dospělých 2006 – bylo přiděleno SKB Český Krumlov

Nabídka pro pořadatele MČR družstev dorostu a žáků od firmy Yonex

Nabídka se týká pomoci s cenami na obě MČR. S Firmou Yonex dořeší pan Musil


KR

MČR – největší problém byl spatřen v nedodržování pravidla o stejnobarevnosti triček v páru, které bylo stanoveno již na počátku sezóny 2004/2005. Pro další sezonu bude iniciovat striktní dodržování tohoto pravidla s postihem vyloučení ze soutěže. Dále pro soutěž I. celostátní ligy toto pravidlo platí také. VV ČBaS oboje schválil.

Úprava směrnic pro rozhodčí

Předseda KR přednesl upravené směrnice a VV ČBaS tuto verzi odsouhlasil. Upravená směrnice bude prezentována na Sněmu ČBaS

Zodpovědný: Kolář
MK

MEJ Družstev U17 2005 (Polonia Cup 2005)

P. Musil požádal všechny členy VV o pomoc při zajištění případných sponzorů pro MEJ družstev U17 2005 (Polonia Cup 2005) – úkol trvá, spolupráce s panem Vorlem.

P. Musil podal návrh na oslovení MŠMT, aby převzalo záštitu nad MEJ družstev U17 2005 – oslovit MŠMT po obdržení příslušné smlouvy o pořadatelství od EBU. VV návrh schválil. Toto pan Musil učinil a MŠMT tuto záštitu převezme.

Zodpovědný: Musil, Procházková

VH ČSTV – pan Musil informoval o této VH, konstatoval, že z více než poloviny jdou finance na fotbal

Plénum ČOV – toho se bohužel pan Musil z důvodu pracovní cesty nemohl zúčastnit, ale informoval, že ČBaS dostává příspěvek na Olympijskou přípravu ve výši 72.000,-, což je přibližně o 15.000,- více, než byl původní plán ČOV

Pan Musil informoval přítomné, že badminton a jeho výsledky na MEJ 2005 jsou prezentovány v měsíčníku Tělovýchovný pracovník-jeho posledním čísle-foto na titulní stránce a článek s fotem.


EK

Rozpočet 2005 – byl předán všem členům VV současný stav hospodaření včetně stručného komentáře

Nová směrnice KR – EK a MK konstatují správnost nové směrnice po ekonomické stránce a s tím, že konečnou částkou nepřesáhne schválený rozpočet KR 2005. Toto prezentoval při hlasování o této nové směrnici

Bonusové limity hráčů (za dosažené výsledky) – zavedeno a probíhá bez závad

Hráčka H. Procházková nesplnila podmínku 5-ti mezinárodních turnajů, ale pouze čtyř. VV ČBaS rozhodl o vyjímce a rozhodl hráčce Procházkové bonus vyplatit. Důvodem je to, že vzhledem ke svému otěhotnění nemohla další turnaje absolvovat.

Hráčka Procházková – VV ČBaS rozhodl ukončil platnost reprezentační smlouvy s hráči – ukončení k 31.5. 2005 a to z důvodu mateřských povinností

SCM

Pan Vorel s panem Pláničkou informovali o zatím provedených kontrolách SCM. Zatím byla provedena kontrola SCM Kopřivnice, SCM Dobruška a SCM Český Krumlov. Zápisy z těchto kontrol jsou u předsedy EK a na sekretariátu. Kontrola u čtvrtého SCM Radotín proběhne po VV ČBaS – od 18.00 hodin. Na základě těchto kontrol a nových směrnic ministerstva oba pánové informovali o návrhu Metodického pokynu ČBaS k SCM:

a/ trenérské složení SCM (trenér I. třídy, trenéři II. Třídy) – TMK může udělit výjimku
b/ hráče do SCM navrhuje příslušné SCM a schvaluje TMK ČBaS
c/ do hodnocení zařazeno – bodování za umístění v EJBC
d/ hodnocení SCM novým způsobem (z toho vychází přerozdělení financí pro jednotlivá SCM) bude již od roku 2006 – to znamená hodnotit se bude sezona 2004/2005. Pro rozdělení jsou určeny dvě finanční složky, - fixní a průběžná. VV ČBaS rozhodl, že poměr těchto dvou složek je 70% / 30%.

Nově schválený Metodický pokyn bude zveřejněn na webových stránkách svazu. Zajistí: Plánička

Rozdělení dotací pro jednotlivá SCM – VV odsouhlasil dle níže uvedeného

SCM badmintonu - rozdělení dotací v roce 2005

 

 

Dosud schváleno

Nový návrh rozdělení

Kopřivnice

463 108

-36 949

426 159

Praha

417 375

18475

435 850

Český Krumlov

398 841

0

398 841

Dobruška

370 676

18474

389 150

celkem

1 650 000

0

1 650 000

z toho určeno pro sokolská SCM

788 051

 

 

polovina dotace

825 000

 

 

rozdíl

36 949

 

 

polovina rozdílu

18474,5

 

 

Důvodem je skutečnost, že ačkoliv MŠMT bylo ze strany sekretariátu ČBaS vyrozuměno o rozdělení dotací dle ČBaS, přesto uzavřelo s Českou obcí sokolskou smlouvu, kde „Sokol“ obdrží polovinu celkových dotací a „ČSTV“ druhou polovinu. Sokolská SCM Praha a Dobruška tedy obdrží v tomto roce prostředky navíc (v podstatě od SCM Kopřivnice) a v příštím roce uvedené částky vrátí.

Se všemi SCM bude uzavřeno smluvní ujednání: zajistí sekretariát a K. Plánička

Pani Nováková – požádala TMK, zda by nebylo možné informovat od věcech, jako je složení jednotlivých
SCM
(hráčské, trenérské), kde trénují a podobně. Tyto informace mít na webových stránkách ČBaS .
Zodpovědný: předseda TMK

Pan Tomek – informoval VV, že v SCM Dobruška proběhla finanční kontrola. Doporučil všem, aby mimo jiné
každý klub, SCM měl své vlastní směrnice o náhradě cestovných výloh.

Po poslední kontrole SCM Radotín vyhodnotí pánové Vorel a Plánička své inspekce a pokud zjistí, že je potřeba
zásadně upravovat chod SCM a podobně, vypracují návrhy do dalšího zasedání VV.
Zodpovědný: pan Vorel, pan Plánička


OBLASTI

Západočeská oblast - P. Nováková informovala o proběhlé VH Plzeňského krajského sdružení ČSTV - Zájemci z celé ČR se mohou obracet na Nadaci sportující mládeže (webové stránky www.nsm.cz, kde lze nalézt informace o způsobu podávání žádostí o dotace, o grantových programech apod.).

Jihočeská oblast – pan Kotyza informoval o proběhlé VH, s potěším konstatoval, že máme za sebou první sezonu fungování Jihočeské badmintonové školy (na webových stránkách jihočeské oblasti a klubu SKB Č. Krumlov a že v naší oblasti proběhl první ročník ankety o jihočeského badmintonistu (na webových stránkách jihočeské oblasti). Pan Kotyza podpořil SKB Český Krumlov jako pořadatele a je potěšen – za celé jihočeské hnutí, že další MČR dospělých bude právě v Č. Krumlově

Východočeská oblast – pan Tomek informoval přítomné, že předseda VčBaS hodnotil MČR U17 po technické stránce vysoce kvalitní. Hrálo se na badmintonových kobercích a použito bylo i ukazatelů skóre.


RŮZNÉ

Olympiáda dětí 2007 - O zařazení badmintonu do Olympiády dětí 2007 je možné žádat. Žádost se musí zaslat organizátorovi olympiády.
Zodpovědná: sl. Procházková – úkol trvá

Pan Vorel:
1/ informoval o proběhlé inspekční cestě člena EBU (pan Tarcala) v dějišti MEJ družstev U17, konstatoval, že
přípravné práce jsou v souladu s termíny a konstatoval, že tato inspekční cesta dopadla bez závažných problémů

Zodpovědný: pan Vorel

2/ informoval o svém jednání s panem Korandou (časopis Squash), kde je možnost od roku 2006 – lednového vydání tohoto čtvrtletníku, prezentovat badminton. ČBaS se netýkají žádné finanční náklady, pouze distribuce přidělených časopisů. Pan Vorel informoval, že je potřeba mít zodpovědného dopisovatele-koordinátora naplnění stránek. To je domluvené s panem Votavou, který s tím souhlasí.

Zodpovědný pan Vorel, pan Musil a pan Votava

3/ pan Vorel konstatuje, že svazové webové stránky obsahují velice velký okruh akcí, které ČBaS neřídí a tím zanikají aktuálnosti našeho hnutí. Dále konstatuje, že je málo aktivních dopisovatelů. Pan Musil reagoval, že tuto záležitost projedná s panem F. Stádníkem.
Zodpovědný pan Musil

4/ Licence – zejména v nižších soutěžích se nám pohybují hráči, kteří nemají licence, které jsou podmínkou startu v soutěžích pořádaných ČBaS a nižších složek – oblastních soutěží. Po diskuzi na toto téma je tu výzva na jednotlivé oblasti – kontrola členské základny s porovnáním s aktuálním stavem licencí. ČBaS konstatoval, že mimo jiné unikají členské příspěvky.

5/ badminton do škol – pan Vorel opět oprášil otázku programu badminton do škol. Při inspekční cestě pana Tarcaly s ním diskutoval o cestě, kterou jde právě badminton na Slovensku. Konstatuje, že je potřeba zvýšit členskou základnu a tm se snažit prosadit na školách.
Zodpovědný : VV ČBaS

Pan Kotyza – k bodu 3/ od pana Vorla – na svazových webových stránkách by v tom případě mělo být více příspěvků o tom badmintonu, který tam chceme mít.

Losovací program: doplnit odkaz na tento program na webové stránky ČBaS -http://badminton.unas.cz/postup.php?s=12

Zodpovídá: KR – pan Kolář

Revizní komise – pan Tomek – informoval, že na sněmu 2005 bude volba nové revizní komise. Sám se sněmu ČBaS nezúčastní z důvodu pracovní cesty. VV ČBaS má za úkol oslovit novou revizní komisi
Zodpovědny: předseda ČBaS p. Škácha

Pan Musil – sekretariát – pan Musil prozatím vyřizuje záležitosti na sekretariátu (sl. Procházková je v nemocničním ošetření).

1/ BC Sprint Brno – žádost o vstup do ČBaS – ČBaS konstatuje, že pokud BC Sprint Brno podá řádně vyplněnou přihlášku do ČBaS, bude na další schůzi VV schválena.

Zodpovědný: sekretariát ČBaS

2/ Výběrové řízení na sekretáře ČBaS - VV ČBaS vypisuje Výběrové řízení na sekretáře ČBaS. Je potřeba vytvořit podmínky výběrového řízení a uvedení na svazové webové stránky
Zodpovědný: pan Musil, pan Plánička

Pan Škácha – předseda ČBaS – informoval o nadcházejícím sněmu ČBaS, který se koná 18. června 2005 na ČSTV - Strahov. Požádal členy VV o spolupráci při řízení sněmu. Přítomným poděkoval za konstruktivní přístup k zasedání VV.

Zapsal: Radek Votava V Praze dne 25. 5. 2005
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník