Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2006 ze schůze VV ČBaS dne 18. 5. 2006
 
  Originál ke stažení - vv0306.doc, Výsledky výběrového řízení na dodavatele míčků na sezónu 2006/07

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Škácha, Musil, Vorel, Pavelka, Nováková, Scheiner, Dufek T., Kotyza, Kolář, Bízová
Omluveni: Plánička, Jurka, Tomek, Frýda

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Hodnocení činnosti reprezentace (junioři, senioři)

Junioři – juniorská reprezentace zakončila Evropský juniorský Circuit 2005/2006 v Belgii, kde podala vynikající výkony a dosáhla řady výborných výsledků (např. Koukalová – 3. místo v ženském singlu, Florián – 3. místo v mužském singlu, Koukalová/ Vacková – 3. místo v ženské čtyřhře)

Senioři – L. Vorel zhodnotil vynikající výsledky dospělé reprezentace z Mistrovství Evropy 2006 smíšených družstev i jednotlivců, které se konalo v Holandském Den Boschi. Reprezentační družstvo vybojovalo 11. místo v Evropě, a tím se udrželo v elitní evropské skupině a zajistilo si tak účast na dalším šampionátu ME.
Z. Musil přednesl návrh, aby hráči byli pozváni na Sněm (17. 6. 2006), kde by jim bylo oficiálně poděkováno a předáno ocenění za dosažený výsledek. VV ČBaS návrh odsouhlasil.

Předseda TMK vyzdvihl postavení našich hráčů – Honzy Fröhlicha a Petra Koukala – na světovém žebříčku, kde jim patří 52. a 56. místo.

V průběhu šampionátu proběhlo školení trenérů, kterého se zúčastnil Tomáš Mendrek.
Nabyté informace T. Mendrek dále prezentoval na trenérském semináři v Brně (13.-14.5.2006), kterého se zúčastnil i anglický trenér Andrew Lomas (specialista na párové disciplíny). Seminář byl hodnocen jako velmi přínosný pro rozvoj českého badmintonu.
Na žádost předsedů jednotlivých oblastí, které se kvůli nevhodnosti termínu nemohli semináře zúčastnit, bude uskutečněn jednodenní trenérský seminář, který by měl proběhnout během letního soustředění reprezentace v Nymburku (7. - 11. 8. 2006).

Dále se v průběhu ME 2006 uskutečnila i řada jednání Badminton Europe (nový název pro EBU), kterých se zúčastnili i naši zástupci - Ing. Z. Musil a Ing. M. Hnilica. Pan Musil informoval o průběhu jednání, dále pak o novém systému kvalifikace na Olympijské hry, a o plánované nové struktuře turnajů „Evropského okruhu“, která bude platit od roku 2007 a o návrhu na změny v kategorizaci turnajů IBF.

Zodpovědný: Sekretariát, TMK, Ing. Zdeněk Musil


Jednání TMK

Během soustředění juniorské reprezentace v Nymburku (9. - 11. 5. 2006) proběhlo jednání TMK. Zápis z tohoto jednání je vyvěšen na webových stránkách svazu.

Zodpovědný: TMK


Pan Vorel dále informoval o tom, že dva naši hráči Petr Koukal a Kristína Ludíková byli vybráni do kempu IBF v Německu, kde by se měli připravovat až do OH v Pekingu v roce 2008. Administrativní záležitosti (přihlášení, smlouva s IBF, smlouva s hráči apod.) budou řešeny dle časových požadavků projektu a následně bude informován VV. V případě finančních závazků ze strany ČBaS nad rámec rozpočtu TMK budou členové neprodleně informování a navrženo řešení společně s EK.

Zodpovědný: Sekretariát, TMK, EK
 

STK

Sezóna 2005/2006

Předseda STK J. Scheiner informoval o problémech a komplikacích (přestupy, hostování), které vyvstaly v závěru sezóny, zejména pak při kvalifikacích a barážích, a které nejsou dostatečně ošetřeny v řádech. V souvislosti s tím byla vytvořena a schválena směrnice doplňující přestupní řád a byly provedeny úpravy rozpisu soutěží pro sezónu 2006/20007.
Směrnice je přílohou zápisu.

Zodpovědný: STK

VV ČBaS kladně zhodnotil turnaj MČR dospělých 2006, který se konal v Českém Krumlově a na základě jejich žádosti bylo oddílu SKB Český Krumlov přiděleno pořadatelství MČR dospělých pro rok 2007.


Sezóna 2006/2007

VV ČBaS schválil následující přednesené body:
a) Rozpis soutěží na nadcházející sezónu
b) pořadatelství turnajů termínového kalendáře: 2x - Doubravka, Krumlov, Jehnice, Orlová
1x - Benátky, Most, Astra, Přerov, Liberec, Budějovice, Montas, Radotín, Motorlet, Dobruška
c) pořadatele MČR dospělých 2007 – Český Krumlov
d) na pořadatele na finálový turnaj Play-off 2007 1. ligy bude vyhlášeno výběrové řízení

Termínový kalendář bude znám do 30. června 2006.

Zodpovědný: STK


Systém soutěže 1. ligy

Návrh pana Martince na změnu herního systému pro 1. ligu, o kterém pan Scheiner informoval na minulém jednání, byl VV ČBaS zamítnut. Platí stávající systém!

Zodpovědný: STK


I. liga

Předseda STK informoval o konzultační schůzce STK, TMK, MK a zástupců jednotlivých oddílů I. ligy, která se uskuteční po skončení Sněmu dne 17.6.2006.
 

MK

Hodnocení Finálového turnaje Play- off I. ligy

Předseda MK Z. Musil informoval členy VV ČBaS, že byly splněny smlouvy se dvěma partnery Play-off, čímž budou pokryty dříve odsouhlasené zvýšené odměny pro družstva umístěná na 1. – 4. místě a to následovně:
1. místo Kč 20.000,-
2. místo Kč 10.000,-
3. místo Kč 5.000,-
4. místo Kč 2.000,- .

Dále informoval, že přenos turnaje (společností KABEL SPORT PLUS a.s.) v hodnotě 23.800,-Kč pokryla smlouva se sponzorem – firmou Sport Lubas.
Videokazeta je k dispozici na sekretariátu (k zapůjčení).


VH ČSTV

Z. Musil informoval členy VV ČBaS o průběhu jednání VH ČSTV, které se konalo v Nymburce.
Systém financování sportu z výtěžku A.S. Sazka byl předmětem dlouhé diskuse a až do rozhodnutí valné hromady Sazka a.s. za rok 2005 panuje v této věci značná nejistota.

Z. Musil dále informoval o změnách ve schváleném rozpočtu ČBaS na rok 2006 v oblasti dotací na reprezentaci dospělých i juniorů, kde byly potvrzeny za strany MŠMT vyšší částky. Společně s navrhovanou částkou od Sazka a.s. (bude potvrzeno po jednání jejího předsednictva ) na rok 2006 a doplatkem za rok 2005 je reálný předpoklad dosáhnout vyrovnaného hospodaření za rok 2006 oproti schválenému výraznému schodku.
 

EK

Rozdělení dotací mezi SCM na rok 2006

Na základě pokynu z ministerstva školství došlo k novému rozdělení datací na jednotlivá SCM. Smlouvy byly upraveny a poslány k podpisu na „nesokolská“ SCM.

Tab.: Rozdělení dotací mezi SCM za sezónu 2004/2005 (dotace bude vyplácena v r.2006)

 

 

1. korekce

Po úpravě

Zaokrouhleno

2.korekce

Výsledek

Český Krumlov

387 584

0

387 584

388

000

5 000

393 000

Dobruška

401 020

-18 474

382 546

382

000

-2 000

380 000

Kopřivnice

445 804

36 949

482 753

483

000

0

483 000

Praha

427 592

-18 475

409 117

409

000

-3 000

406 000

Celkem

1 662 000

0

1 662 000

1 662

000

0

1 662 000

 

 

 

 

z toho: ČSTV

871 000

 

876 000

 

 

 

 

ČOS

791 000

 

786 000

 

 

 

 

 

1 662 000

 

 

Zodpovědný: K. Plánička, sekretariát ČBaS

Výběrové řízení na míče - podrobnosti...

K výběrovému řízení na míče pro sezónu 2006/2007 VV ČBaS obdržel 3 nabídky, z čehož byla vybrána nabídka SPORT LUBAS, a to varianta YONEX AS 50 + NO NAME.
Hlavním důvodem stanovení pořadí byla výrazně rozdílná kvalita nabízených míčů.
Výsledky výběrového řízení:
1. místo Sport Lubas
2. místo získala nabídka pana Martince
3. místo patří firmě JONATHAN SPORT
EK byla pověřena uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.

Zodpovědný: EK
 

KR

Nová pravidla bodování

Předseda KR J. Kolář informoval, že na květnovém jednání IBF v Tokiu byla schválena nová pravidla badmintonu: nový bodovací systém a povolení kaučování během utkání.
KR zajistí překlad pravidel do konce června.

Zodpovědný: J. KolářOdměňování rozhodčích

J. Kolář navrhl sjednotit výši odměn pro rozhodčí bez ohledu na den konání soutěže. VV ČBaS návrh odsouhlasil. Bude upravena směrnice KR.

Soutěž

Celodenní

Polodenní

500,-

250,-

Zodpovědný: J. Kolář


Zpětná vazba z turnajů

J. Kolář dále navrhl, aby byla zlepšena zpětná vazba (hodnocení) na pořadatele turnajů a zároveň i na příslušné vrchní rozhodčí. VV ČBaS návrh přijal.

Zodpovědný: STK
 

3) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková požádala předsedu STK, aby do termínového kalendáře na sezónu 2006/2007 uvedl, že pravidelný červnový turnaj pořádaný oddílem Plzeň –Doubravka bude přesunut na září.

M. Nováková informovala o přípravách badmintonové show v Sazka Aréně.

Jihočeská oblast – K. Kotyza požádal STK o termín v termínovém kalendáři na jaro (únor – duben) na pořádání neoficiálního MČR smíšených družstev kategorie U11.

Jihomoravská oblast – T. Dufek informoval o školení rozhodčích v Brně, kterého se zúčastnilo 19 účastníků.
 

4) RŮZNÉ

Někteří členové VV ČBaS obdrželi od oddílu TJ Chemička Ústí n/L. žádost o přezkoumání rozhodnutí STK ve věci kvalifikace o postup do II. ligy. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro podání stížnosti, VV ČBaS žádost odložil.

Členové VV ČBaS požádali o doplnění Sazebníku ČBaS.
Zodpovědný: sekretariát, EK


Předseda ČBaS Ing. Ivan Škácha na jednání VV ČBaS dne 18. 5. 2006 rezignoval z osobních důvodů na svou funkci předsedy ČBaS. VV projednal nastalou situaci a vyhlásil nastávající Sněm, konaný dne 17.6. 2006 za Sněm volební s tím, že v rozporu s ustanovením § 10 Stanov ČBaS navrhuje pouze volbu předsedy ČBaS na období dvou let, tj. do konce mandátu ostatních volených členů VV ČBaS. Tento návrh musí být před zahájením volby schválen delegáty Sněmu.
VV navrhuje Ing. Zdeňka Musila na funkci předsedy ČBaS.
Ing. Ivan Škácba zůstává předsedou do okamžiku zvolení nového.

Sněm – VV ČBaS projednal organizační zajištění Sněmu.
Předseda I. Škácha požádal předsedy jednotlivých komisí o zaslání zprávy o činnosti nejpozději do 5.6.2006.Termín příštího jednání VV ČBaS bude uveřejněn později.


Zapsala: Bízová
V Praze 19. 5. 2006

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník