Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2008 ze schůze VV ČBaS dne 22. 5. 2008
 
  Originál ke stažení - vv0308.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Dostál, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Jurka, Bízová
Omluveni: Kolář, Tomek, Frýda

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr


1) Zahájení

2) Kontrola úkolů

 • Dotace oblastem (návrh Karla Kotyzy) – tento návrh VV projednal a doporučil toto Usnesení: „Příjmové zdroje rozpočtu jsou nejisté (Sazka). Výdaje spojené s olympijskou kvalifikací byly značné. Nyní je třeba zavést úsporná opatření s cílem vytvořit dostatek zdrojů na další olympijskou kvalifikaci. Prostředky, které plynou do jednotlivých oblastí jsou dle většiny předsedů oblastí v podstatě dostatečné. Jejich mírné navýšení by bylo vhodné, ale není v možnostech současného rozpočtu. VV nabízí spolupráci a doporučuje oblastním svazům zvýšit aktivitu při získávání dalších potřebných finančních prostředků ze zdrojů Krajských úřadů.
   

 • Turnaj 6-národů – na pořadatele turnaje se podmínečně přihlásil oddíl SKB Český Krumlov. Oddíl připraví propozice k rozeslání účastníkům turnaje k odsouhlasení finančních podmínek – nejpozději do 31. 5. 2008. Při kladném vyjádření účastníků potvrdí pořadatelství turnaje.
   

 • MMČR – Slovenský badmintonový svaz s omluvou odstoupil od plánovaného společného pořadatelství MM (mimořádná dotace ministerstva a zahájení činnosti nového sportovního kanálu STV). Termín našeho turnaje zůstává na 25. - 28.9.2008 a je zařazen do vyšší kategorie, a to International Challenge s dotací USD 15 tisíc (ze strany pořadatele). Na turnaj jsou pozváni zástupci BE Tom Bacher a Brian Agerbak.
   

 • ČBOS – Předseda Z. Musil informoval o finančním stavu za 1. kvartál 2008; dosavadní vysoký kladný výsledek hospodaření je ovlivněn časovým nesouladem výnosů a nákladů. Proti rozpočtu zatím chybějí zdroje cca 150 tis Kč; Ing. Dostál informoval o reálných smlouvách, které mohou částečně situaci řešit, nicméně předseda opětovně vyzval členy VV i další členy ČBaS k aktivitě při získávání finančních prostředků.
   

 • DVD – Jan Jurka předložil DVD ze Slavnostního večera při MČR dospělých.
  VV rozhodl o výrobě 200ks k prezentaci, popř. distribuci přes oblasti.

3) Zprávy z jednotlivých komisí


STK

Předseda STK J. Scheiner informoval o skončení všech mistrovských soutěžích v sezóně 2007/2008 včetně baráží a kvalifikací. Všechny výsledky jsou již uveřejněny na internetových stránkách.
Konečné žebříčky budou vydány do 30.6.2008.

Soutěžní řád, Rozpis soutěží
J. Scheiner dle připomínek z minulého jednání VV aktualizoval SŘ. Opravený SŘ je již uveřejněn na stránkách svazu.
Rozpis soutěží pro sezónu 2008/2009 byl upraven v závislosti na aktualizaci SŘ a nové směrnice komise rozhodčích a rozeslán elektronicky na předsedy oblastí. VV nový RS schválil. RS bude vyvěšen na stránky svazu.

Přestupní řád
Karel Kotyza připraví návrh na změnu přestupního řádu v oblasti finančních kompenzací mezi oddíly.

Turnaje pro sezónu 2008/2009
VV ČBaS schválil přidělení pořadatelství pro jednotlivé kategorie (A + MČR).

U13

U15

U17

U19

Český Krumlov

Doubravka

Astra ZMZ

Liberec

Most

Český Krumlov

Benátky n/J

Přerov

Jehnice

Břeclav

Radotín Meteor

Orlová

Radotín Meteor  (MČR)

Montas Hradec Králové (MČR)

Doubravka (MČR)

Jehnice (MČR)

MČR družstev žáků – Krumlov                                      MČR družstev dorostu – Orlová

Dospělí

Kategorie A

Kategorie B

Mem. Holobradého – Spoje

Mem. W. Reichela – Most

VC Prahy – Spoje

Benátecký pohár – Benátky n/J

Mem. Sima – TU Liberec

Hradecký lev – Hradec Králové

Mem. St. Krauze – Český Těšín

 

VC Kopřivnice

 

Liberec MČR

 Termínový kalendář
Z důvodu nedostupných informací o evropských turnajích juniorů (BEC) bude termínový kalendář vydán nejpozději do 30.6.2008.


TMK

ME v Dánsku
L. Vorel zhodnotil výsledky turnaje družstev i turnaje jednotlivců.

Projekt Peking
Další individuální podpora pro kvalifikované hráče (Koukal, Ludíková) na období do zahájení OH bude řešena po jednání s ČOV, které by mělo proběhnout 5.6. popř. 6.6.2008.

Junioři
L. Vorel zhodnotil skončenou sezónu Juniorských circuitových turnajů a připomněl jednotlivé velmi dobré celkové výsledky: MS – Jelínek 7. místo, WS – Molnáriová 2.m, Hofmanová 3.m, Křížková 4.m, WD – Hofmanová 1.m, Křížková 2.m, Molnáriová 3.m, Maixnerová 5.m, XD – Hofmanová 1.m, Křížková 2.m, Horáček 3.m.

MSJ 2008
Místem pro MSJ bylo zvoleno město Pune v Indii, v termínu 25.10. – 2.11.2008. TMK navrhuje, aby se ho naše juniorská reprezentace z finančních důvodů nezúčastnila, popř. pouze s příspěvkem v rámci dotace od MŠMT. TMK zjistí zájem juniorů o tuto akci za podmínek uvedených výše a připraví návrh tak, aby mohlo být rozhodnuto nejpozději do konce června = termín pro podání přihlášky do soutěže družstev.


EK

Rozpočet 2007
K. Plánička informoval o konečném uzavření účetních výsledků za rok 2007. Výsledný schodek hospodaření činil Kč 802 tis. a byl vyšší proti schválenému rozpočtu o Kč 215 tis. Hlavní důvod: přidělení nadplánovaného počtu bonusových bodů (v rámci bonusového systému pro vybrané reprezentanty) ať už v souvislosti s dosaženými sportovními výsledky na turnajích nebo v rámci olympijské přípravy.
Konečné ekonomické výsledky roku 2007 VV odsouhlasil.

Rozpočet 2008
K. Plánička informoval o potvrzených zdrojích z MŠMT a Sazky, které byly zapracovány do tabulky plánu rozpočtu na rok 2008. Snížením některých příjmových částek se plánovaný zisk k 31.12.2008 snížil na cca Kč 319 tisíc. Naopak navýšení dotace na reprezentaci je způsobeno výbornými sportovními výsledky na MEJ v r. 2007.
Aktualizovaná tabulka bude rozeslána všem členům VV ČBaS.

Juniorské podzimní akce
EK na základě výsledku hospodaření r. 2007 a potvrzených zdrojů pro r.2008 nedoporučila finančně podpořit dosud neurčenou podporu vybraných akcí MM juniorů pro 2. pololetí. Může být eventuálně řešeno pouze v rámci schváleného rozpočtu TMK či získáním dodatečných finančních zdrojů.

Bonusový systém
TMK předložila návrh na nový bonusový systém, který vyšel z jednání s EK. VV návrh projednal a odsouhlasil v tomto zněmí:
• Junioři – přechod na obdobnou tabulku jako senioři (díky kategorizaci turnajů)
• Finanční limit pro výplatu – senioři Kč 500 tis., junioři Kč 100 tis. (limity se týkají sportovní sezóny)
• Hodnota bodu – senioři 4,50 Kč, junioři 3,- Kč
• Zálohové vyplácení odměn je možné, v měsíci červnu konečné vyhodnocení výsledků. Bude-li překročen finanční limit (pro dospělé či juniory), dojde k přepočtení bodu na takovou hodnotu, aby nebyl překročen finanční limit. Pak proběhne následné doúčtování proti vyplaceným zálohám, kde hodnota propočteného bodu se použije zpětně i na zálohově proplacené bonusové body.
• Přidělení bonusových bodů: 2x do roka (prosinec, červenec)
• Ostatní podmínky pro vyplácení zůstávají nezměněny
• Platnost od 1.7.2008 do 30.6. 2009.
• Bude zapracováno do Sazebníku ČBaS


MK

OH Peking
V případě získání vstupenek na badmintonový turnaj má MK v plánu zorganizovat zájezd pro sponzory, což by mělo plusový finanční výnos pro ČBOS. O průběhu jednání bude MK informovat.

DVD
V. Dostál informoval o výrobě DVD z ME v Dánsku, které by mělo sloužit k propagaci badmintonu a lepší komunikaci s potencionálními sponzory. V současné chvíli se řeší autorská práva.


4) OBLASTI

ŽČ – Sportovní třída - M. Nováková informovala o Výběrovém řízení na post hlavního trenéra Sportovní třídy.
Do této funkce byl jmenován Jaromír Hucl, asistentkou hl. trenéra bude Michaela Osadilová.
Dále informovala o proběhnuvší oslavě 50 let badmintonu v západočeské oblasti při pořádání MČR U17.

– k oslavám 50ti let badmintonu byl v Yonex aréně v Jehnicích uspořádám badmintonový turnaj a slavnostní večer.


5) RŮZNÉ

Strojní investice – dne 17.5.2008 bylo na stránky svazu vyvěšeno Výběrové řízení na dodavatele badmintonových koberců pro rok 2008 a současně rozesláno potenciálním dodavatelům.
Uzávěrka nabídek je 16.6. 2008.

Badmintonové rakety – obdržené Yonexové rakety z BE v počtu 50 ks budou rozděleny do oblastí.

Předseda Zdeněk Musil informoval členy VV:
- o uskutečněné VH ČSTV, která proběhla 19.4.2008 v Nymburku
- o jednání BE při ME v Dánsku - návrh nové kategorie U23, což by mohlo mít dopad na systém našich SCM
- o konání AGM a dalším posledním vývoji v BWF
- o smlouvě s firmou YONEX – jednání stále probíhají. VV odsouhlasil podpis Smlouvy pokud podmínky nebudou horší nežli ve smlouvě současné.
Zodpovědný: Z. Musil, V. Dostál
- o Almanachu – stále je ve stádiu vývoje a příprav.

OH Peking 2008
1. 5. 2008 byla ukončena kvalifikace na OH v Pekingu. Na olympijský turnaj se kvalifikovali dva naši hráči Kristína Ludíková a Petr Koukal. VV ČBaS schválil nominaci a oběma hráčům přeje dosažení co nejlepších umístění na OH. Oficiální potvrzení Nominace bude podepsáno zástupcem ČOV a zasláno na BWF v pondělí 26.5.2008.
Zodpovědný: Z. Musil, sekretariát
V současné době není znám počet „doprovodu“ s našimi hráči. VV odsouhlasil následující pořadí na doprovod: Z. Musil, L. Vorel, P. Koukal st.
Pozvání na OH obdrželi i naši rozhodčí – Mojmír Hnilica a Jana Honnerová – byli nahlášeni na ČOV, aby byli zahrnuti do případné materiální podporu ze strany ČOV (oblečení).


Sněm 2008 - termín 21.6.2008 v 10 hodin - potvrzeno
VV projednal personální zabezpečení sněmu a po diskusi podporuje kandidaturu Z. Musila na funkci předsedy na další funkční období.


Termín příštího jednání VV ČBaS bude upřesněn po Sněmu.


Zapsala: Bízová, 23.5.2008
  

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník