Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 6/2004 ze schůze VV ČBaS dne 23. 11. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv0604.doc 
Místo konání: Praha – Strahov
Přítomni: Škácha, Scheiner, Procházková, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza, Nováková, Kavan, Jurka
Omluveni: Frýda, Tomek
Hosté: Mendrek Tomáš, Koukal Petr, Votava Radek
 
Program:
  1. Zprávy z jednotlivých komisí + kotrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
  2. Různé

1. Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

• MM ČR v Liberci (30.9-3.10.2004)

Trenér dospělé reprezentace zhodnotil vystoupení a výsledky hráčů pozitivně. Po dlouhé době jsme měli účast ve finále. Za negativní považuje malou účast diváků, především mladých hráčů, kteří mohli vidět hezký badminton a poučit se.

Nejlepší výsledky:
Markéta Koudelková, Hana Procházková 2. místo ve čtyřhře žen
Jan Fröhlich, Jan Vondra 3.-4. místo ve čtyřhře mužů
Jan Fröhlich 3.-4. místo ve dvouhře mužů

• MM „B“ KYPR (21.-24.10. 2004)

Umístění hráče Petra Koukala na nejvyšším stupni. Ve finále porazil hráče nasazeného jako č.1, 46. hráče světového žebříčku, 2x účastníka letních OH – Vasconcelos (POR). Osobní zážitky Petra Koukala z tohoto turnaje si můžete přečíst na webových stránkách svazu

• Akademické Mistrovství Světa - (30.9-3.10.2004)

Na Akademickém Mistrovství světa nás budou reprezentovat hráči Jan Fröhlich a Martina Benešová.

• Helvetia Cup 2005 – Kypr

Reprezentační trenér p. Koukal informoval o blížící se kvalifikaci na ME. - cílem je umístění do 3. místa a tím se kvalifikovat na ME 2006.
Poslední společná příprava proběhne v Nymburku ve dnech 9.1. - 11.1.2005
VV ČBaS schválil nominaci v max. počtu 4+4+1. Konečná nominace bude oznámena v průběhu ledna 2005.

Zodpovědný: TMK

• MS Juniorů – Kanada (19.-29.10.2004)

Trenér juniorské reprezentace pochválil všechny hráče za přístup a předvedené výkony. Vyzdvihl hráčku Pavlu Jánošovou jako největšího „tahouna“ celého týmu.

Turnaj družstev: 14. místo
Turnaj jednotlivců: dvouhry: Pavel Florián - 17.místo
Tomáš Kopřiva – 33.místo
Pavla Jánošová – 33.místo
Kristína Ludíková – 33.místo
Čtyřhry: Pavel Florián, Tomáš Kopřiva – 17.místo
Pavla Jánošová, Kristína Ludíková – 17.místo
Pavel Florián, Kristína Ludíková – 9.místo
Tomáš Kopřiva, Pavla Jánošová – 17.místo

• MM Juniorů Chorvatsko

Junioři opět bodovali - získali dvě druhá místa – ve dvouhře žen Pavla Jánošová, ve smíšené čtyřhře Miroslava Vašková - Jakub Bitman a tři místa třetí – ve dvouhře Ludíková Kristína, ve čtyřhře
Florián – Kopřiva a ve smíšené čtyřhře Kopřiva – Jánošová.

• MM Juniorů Slovensko

Skvělé umístění našich ženských párů: Jánošová – Vašková 1.místo
Ludíková – Suchánková 2.místo

• MM Juniorů ČR – Orlová Lutyně

Nejlepší umístění našich hráčů: dvouhra mužů Kopřiva Tomáš 3.-4.místo
dvouhra žen Jánošová Pavla 3.-4.místo
Ludíková Kristína 3.-4.místo
čtyřhra mužů Kopřiva, Florián 5.-8.místo
čtyřhra žen Jánošová, Vašková 5.-8.místo
Suchánková, Kosová 5.-8.místo

Kompletní výsledky je možno shlédnout na webových stránkách svazu.
Skvělá organizace a zajištění celého turnaje – pochvala p. Tobolovi.

STK

• proběhlo 1.kolo 1. a 2. ligy – výsledky na webových stránkách svazu.

• Bodování turnajů U11

VV ČBaS schválil návrh na bodování turnajů kategorie U11 – body budou v hodnotě 50% turnaje „E“ při zachování minima 1 bodu, tyto body se budou započítávat do žebříčku kategorie U13.

Zodpovědný: p. Scheiner

EK

• Úkol pro jednotlivé komise

EK posunula termín zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005 pro jednotlivé komise do 30.11. 2004

Zodpovědný: jednotlivé komise
Termín: 30.11.2004

• Odměna za zastoupení Ivety Teřlové

Z důvody nemoci sekretářky Ivety Teřlové v průběhu září a počátkem října byl řešen chod svazu dočasnou výpomocí pí. Hnilicové. EK navrhla za tuto výpomoc Světlaně Hnilicové odměnu. Odměna byla schválena VV ČBaS a bude vyplacena pí. Hnilicové.

Zodpovědná: Procházková

• Oprava koberců zapůjčených na ZŠ v Plzni

Pí. Nováková konzultovala s dodavatelem badmintonových koberců p. Dufkem možnou opravu koberců na ZŠ v Plzni, které jsou v žalostném stavu – předpokládáná cena opravy cca 2500,- Kč na koberec. EK navrhla schválení částky max. 10 000,- Kč na opravu koberců, které jsou využívány pro sportovní třídy na ŽŠ v Plzni. Částka byla schválena VV ČBaS.

Opravu zajistí pí. Nováková a úhrada faktury bude provedena dle skutečných nákladů, max. však do výše10 000,-Kč

Zodpovědný: p. Plánička

MK

• Porada předsedů ČSTV

P. Musil podal informace o poradě předsedů jednotlivých svazů, která se konala dne 23.11.2004 od 10.00 – 12.00 - státní dotace pro rok 2005 přibližně ve stejné výši jako v roce 2004, strojní investice – větší dotace do neolympijských sportů

• Společnost Prague City Server

Vzhledem k neplnění podmínek smlouvy ze strany společnosti Prague City Server navrhla MK vypovědění smouvy k 31.12.2004.
VV ČBaS se zrušením smlouvy souhlasí - všechna marketingová práva tedy budou opět patřit ČBaS.

Zodpovědný: p. Musil

• Úkol - oblečení pro reprezentanty

P. Musil spolu se sl. Procházkovou provedli inventuru svazových zásob oblečení. Došli k závěru, že bude třeba dokoupit buď nejčastěji používané velikosti oblečení (opět od firmy MERCO) nebo nakoupit zcela novou kolekci, a tedy vyhlásit nové výběrové řízení. O konečném řešení se bude jednat na příštím jednání VV ČBaS.

Zodpovědný: TMK

KR

• MM Juniorů 2004 – Orlová

Účast rozhodčích na MM Juniorů 2004 byla velmi mizivá – 9 rozhodčích z ČR.
Školení rozhodčích se zúčastnili pouze 4 rozhodčí, vyškolen byl jeden rozhodčí II. třídy a jeden rozhodčí III. třídy. Školení prováděl p. Hnilica.

OBLASTI

• jihočeská oblast

P. Kotyza podal návrh, aby na Sněmu každý předseda oblasti informoval (2-3min výstupu), jakým způsobem byly využity přidělené dotace od ČBaS. Tento návrh VV ČBaS neschválil – navrhl, aby nejdříve byly oblasti vyzvány přes webové stránky svazu k samostatným prezentacím.

Zodpovědný: p. Kotyza

• západočeská oblast

Pí. Nováková nabídla TMK a všem badmintonovým oddílům pro letní přípravu sportovní centrum v Dobřichovicích – kapacita 48 míst, ideální podmínky pro badmintonovou přípravu.
V případě zájmu můžete kontaktovat pí. Miladu Novákovou – 602169692

Dále informovala o možnosti přijetí hráče z ČR do sportovní školy v Dánsku na období od 9.1.2005-15.6.2005. Podrobnější informace na webových stránkách svazu nebo u pí. Novákové (602169692)

2) RŮZNÉ

• licence

Licence byly zpracovány a poslány do jednotlivých oddílů.

Zodpovědná: sl. Procházková

• MM ČR 2005 a MMJ ČR 2005

VV ČBaS na minulém jednání vyhlásil výběrové řízení na pořadatele těchto mezinárodní turnajů. Termín ukončení výběrového řízení je posunut do 31.12.2004. Své žádosti o pořadatelství nechť příslušené oddíly zasílají na adresu svazu.

Informace o výběrovém řízení bude neprodleně umístěna na webu.
Zodpovědná: sl. Procházková

• Stížnost pana Vaška

VV ČBaS projednal stížnost pana Vaška ve věci vedení juniorské reprezentace s následujícími závěry:

1) VV zhodnotil dosavadní výsledky juniorské reprezentace za rok 2004 a shodl se na tom, že počet dosažených úspěchů je výrazně vyšší než v minulosti, což svědčí o dobré práci reprezentačního trenéra včetně realizačního týmu
2) VV dále odsouhlasil dosavadní postup předsedy VV ČBaS pana Škáchy – první odpověď na stížnost v otázce nominace na MSJ v Kanadě
3) VV se seznámil se stanovisky TMK a trenéra juniorské reprezentace ke stížnosti a vyjádřil podporu realizačnímu týmu juniorské reprezentace včetně trenéra

VV ČBaS tímto považuje tuto stížnost za vyřízenou.

Písemné vyjádření bude p. Vaškovi zasláno poštou

Zodpovědná: sl. Procházková

• připomínky pí. Bitmanové

VV ČBaS projednal dopis pí. Bitmanové a dospěl k těmto závěrům:

1) VV se shodl na tom, že první část dopisu se nezakládá na pravdivých informacích, a proto se k ní písemně vyjadřovat nebude. Osobně si o této problematice promluví s p. Bitmanovou předseda VV ČBaS p. Škácha
2) VV vzal na vědomí návrh změn při výběru reprezentačního trenéra. V současné době by však tyto požadavky byly v rozporu se současným statutem TMK. TMK má za úkol do příštího jednání VV prostudovat návrhy pí. Bitmanové a dospět k závěru, zda by bylo třeba statut TMK pozměnit

Zodpovědný: TMK

• Olympiáda pro Českou republiku

Na základě dopisu poslaného ČVS (Český svaz veslování) VV ČBaS odsouhlasil podporu pro kandidaturu České republiky a města Prahy na pořádání Letních olympijských her v roce 2016. Prohlášení „ČBaS pro Olympiádu v české republice“ bude odesláno na ČVS.

Zodpovědná: sl. Procházková

• Kandidatura do VV ČO

Na základě dopisu od ČOV VV ČBaS odsouhlasil kandidaturu Ing. Musila na post člena VV ČOV. Kandidatura bude odeslána na ČOV.

Zodpovědná: sl. Procházková

• Nový člen ČBaS

VV ĆBaS odsouhlasil přijetí níže uvedených oddílů za řádné členy ČBaS:

SK TORNÁDO ROKYCANY, kontaktní osoba: Luděk Blažek, V. Nového 490, 337 01 Rokycany, telefon 603899906
B. ODDÍL SQUASH CENTRUM VYŠKOV, předseda Mudr. Jiří Pokorný, Kašíkova 11, 682 01 Vyškov
TJ SOKOL MILEVSKO, předseda Dimitr Iliev, Písecké předměstí 1348, 39901 Milevsko,
telefon 736532287

Oznámení o přijetí bude písemně zaslána příslušným oddílům.

Zodpovědná: sl. Procházková

• Změna názvu klubu

VV ĆBaS vzal na vědomí sloučení klubu TJ TATRA PODPOŘANY s klubem SUPER STAR MOST. Členská základna přešla pod SUPER STAR MOST.
Dále vzal na vědomí změnu názvu oddílu BADMINTONOVÝ KLUB LITHOTEX na BC HAMRY NAD SÁZAVOU.

• Trenér I.třídy

P. Mendrek informoval ČBaS o úspěšném ukončení závěrečných zkoušek p. Hnilici na trenéra I. třídy.

GRATULUJEME

• Nové bankovní spojení SM oblasti (Ing. Jiří Pavelka): ČSOB 193578035/0300

 

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 13. 1. 2005 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Hana Procházková
V Praze dne 24. 11. 2004
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník