logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

FAQ - Často kladené dotazy na TMK

Vítáme zde všechny fanoušky českého badmintonu.

Vážíme si úsilí, které vkládáte do komunikace na sociálních sítích i v mailové komunikaci, návrhů a postřehů ke zlepšení práce na budoucí podobě badmintonu v ČR.

Všimli jsme si, že mnoho témat, která společně probíráme, se opakují a při počtu diskutujících je často nad naše síly komunikovat v reálném čase. Protože ale nechceme nikoho nechat bez odpovědi, rozhodli jsme se ty nejfrekventovanější otázky popsat v jednotném článku.

Doufáme, že tak nejen lépe vysvětlíme naše postoje, ale také fakta a hodnoty, ze kterých vycházejí, a tím celou diskuzi vzájemně zpřehledníme.

FAQ: Proč dosud nevzniklo národní badmintonové centrum?

Zásadní a palčivá otázka především pro naše reprezentanty. Pokusíme se odpovědět v několika zásadních bodech.

1. Chce svaz reprezentační centrum?
- Ano.

Domníváme se, že centrum je nejlepší možnost reprezentační přípravy. Proto jsme ihned po nástupu současného TMK do funkce zahájili kroky k vytvoření národního badmintonového centra (NBC). Připravili jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s centrem JEREMI v Praze a dohodli se na vedení hráčů s dánským trenérem Steffenem Rasmussenem. První národní centrum bylo připravené na spuštění zkušebního provozu.

Bohužel další okolnosti vzniku centra nepřály. V lednu 2018 oznámil předseda svazu Martin Osička, že jeho pracovní závazky mu neumožňují dále aktivně vést svaz. Vzhledem k nejistotě, kdo nastoupí na jeho místo po červnových volbách 2018, jsme projekt museli odložit. Ne všichni podporují myšlenku NBC a bez silné podpory vedení má projekt malou šanci na přežití.

Spolu s odložením nám odřekl spolupráci na denní bázi i Steffen Rasmussen. Zajištění kvalitního trenéra je bytostnou podmínkou existence národního centra. Je ale velmi těžké najít někoho, kdo by byl ochotný se přestěhovat do ČR a v měnících se podmínkách českého badmintonu ho přesvědčit, aby se upsal k projektu, který může v polovině skončit. 

Pro Steffena nebo další zahraniční trenéry by to znamenalo riskovat přestěhování do cizího státu a zpřetrhání osobních vazeb pro vyhlídku nejisté práce. Za situace, kdy jsou pravidla pro vyplácení podpory z MŠMT kvůli "kauze Pelta" stále nejistá podobně jako budoucnost vedení svazu, je velmi obtížné centrum personálně zajistit.

Rovněž je třeba zohlednit, že nejlepší čeští hráči, kteří budou usilovat o kvalifikaci na olympijské hry, mají svou přípravu zajištěnou a možnosti centra by nevyužili.

2. Takže co dál?
- Otázkou není, zda to zkusíme znovu, ale kdy.

Nyní probíhá intenzivní diskuze a pohledy jsou dva základní: buď centrum vybudujeme co nejdříve, nebo na začátku dalšího olympijského cyklu, tedy v roce 2020.

Možnosti vychází z několika kritérií. Za prvé je třeba objasnit, že pro svaz a zájmy reprezentantů je naprosto klíčová účast českého badmintonu na olympiádě. Bez ní svazu hrozí snížení podpory ze strany MŠMT a reprezentantům následkem toho i nižší finanční podpora na přípravu pro další olympijský cyklus.

Realita českého badmintonu je taková, že jednoznačně největší šanci pro účast na olympiádě máme v singlových disciplínách, především v pánském singlu. Všichni tito singlisté mají momentálně zajištěné optimální tréninkové podmínky, ať už v Čechách, nebo v zahraničí, takže centrum je pro ně irelevantní.

Za druhé vyžaduje vytvoření centra ustálení dotačních příjmů, jejichž pravidla se především kvůli kauze Pelta značně změnila. Nyní se usazuje aplikace nových pravidel a očekává se, že stabilnější výhled budeme mít po nejbližší olympiádě.

3. Základní možnosti řešení

- Vytvořením centra ihned získáme zajištění tréninkových podmínek pro dospělé reprezentanty, kteří momentálně nemají zajištěnou kvalitní přípravu.

Plusem je výkonnostní růst těchto hráčů. Mínusem nejistá budoucnost centra, nejasnost personálního zajištění a velká pravděpodobnost, že vybudování centra nebude mít žádný vliv na účast českého badmintonu na nejbližších OH.

- Vytvořením centra v r. 2020 promeškáme dva roky centrálně organizovaných tréninků pro cca třetinu dospělé reprezentace.

Plusem na druhou stranu je, že dva roky ušetřených peněz za centrum můžeme přerozdělit mezi všechny reprezentanty a tím podpořit přípravu i těch hráčů, kteří by v centru netrénovali, a přitom mají největší šanci na účast na OH. Zároveň takto vzniklé centrum bude stát na pevnějších základech, které vyplynou z ustálení dotací MŠMT a času na přípravu především personálního obsazení centra.

- Vybudování centra na základech fungujících tréninkových skupin v ČR. Takové skupiny se dnes koncentrují kolem trenérů v Českém Krumlově, Plzni, Hradci Králové nebo Praze. Tato alternativa je ale zatím nezkomunikovaná s trenéry ani hráči. Vzhledem k nezávislosti těchto skupin na svazu a odlišných názorech na fungování centra je i velmi náročná a bez prodiskutované plošné podpory badmintonového hnutí. Přesto ji zmiňujeme.

Z hlediska budoucnosti NBC jsme tedy za současného stavu nakloněni maximálně podpořit ty, kteří mají největší šanci na olympijskou účast.

Jsme si vědomi, že z krátkodobého hlediska je tento postoj na úkor hráčů, kteří by centrum ocenili už nyní. Z dlouhodobého jde ale o nejvyšší šanci centrum vůbec vybudovat.

Vždy se snažíme najít řešení se snahou o maximální efektivitu na základě podmínek, které nám nastavilo MŠMT. Chápeme emoce, které vychází z odlišných zájmů, ale nemůžeme je upřednostnit za cenu rizika, že neuděláme vše pro účast na OH, která přímo ovlivňuje podporu celé reprezentace na další olympijský cyklus.

FAQ: Jak se dostanu do reprezentace? Jaká jsou kritéria reprezentanta?

Odvěká otázka našeho sportu.

Nominace.
Máme žebříček, máme historii vzájemných zápasů, máme výsledky. To, co ale nemáme, je objektivní způsob, jak hodnotit potenciál hráče. Badminton není atletika nebo plavání, objektivní měření není možné. A tak to děláme jediným způsobem, jakým můžeme: subjektivně. Na základě roků hráčských, trenérských i osobních zkušeností. 

Ale ať budeme sebepečlivější, vždy půjde jen o názor. Proto odpovědnost ohledně nominací i reprezentace dáváme těm, kteří už badmintonovou kvalitu prokázali. Trenéři i manažeři svazu jsou v naprosté většině bývalými mistry ČR nebo trenéry, kteří mistry vychovali. Věřte tomu, že mají o hráčích ucelené informace, kterými většina dalších osob zkrátka nemůže disponovat.

Přesto i po nich vyžadujeme, aby dodržovali a rozvíjeli základní hodnoty, na nichž je postaven celý princip reprezentace:

1) Reprezentovat není právo, ale čest.
Hráč by měl být hrdý, že reprezentuje ČR, a ČR by měla  být hrdá, že ji reprezentuje tento konkrétní hráč. Pokud máte mezinárodní výsledky, uděláme pro vás první poslední. Pokud je nemáte, uděláme první poslední pro ty, kteří je mají nebo jednou mít mohou.

2) Statut reprezentanta.
Pokud reprezentujete ČR, na turnaji už nejste jen sami za sebe. Proto existuje smlouva mezi vámi a svazem, která na vás klade vyšší nároky, stejně jako je klade mezinárodní úroveň badmintonu. Jste vzorem. A naším přáním i povinností je, abyste byli dobrým vzorem, na kurtu i mimo něj.

3) Reprezentanti nejsou jen ti nejlepší hráč v ČR.
Být nejlepší v ČR na úspěšnou reprezentaci nestačí. Reprezentant podřizuje badmintonu svůj život, dodržuje životosprávu, jeho fyzická a herní připravenost převyšuje ostatní hráče v ČR, plní pokyny dle reprezentační smlouvy. Toto je základní standard, nikoliv požadavek reprezentačního trenéra nebo TMK.

4) Účast na olympiádě, medaile z ME, medaile z MEJ.
Takto za sebou jdou naše skutečné cíle a těm podřizujeme celý chod reprezentace. Každý hráč, kterého zveme do reprezentace, hodnotíme touto optikou. Má na olympiádu, má na medaili z mistrovství Evropy? Pokud ne, jak může pomoct těm, kteří na to mají?

Dílčích kritérií je samozřejmě celá řada. Ale tyto hodnoty jsou při každém rozhodování týkajícím se reprezentace ty hlavní. A sami za ně bereme naši část odpovědnosti. Je otázkou vzájemnou spolupráce, abychom na stanovené cíle dosáhli. Ne všichni reprezentanti mají výkonnost s potenciálem medaile z ME a ne všechna činnost svazu přinesla zamýšlené ovoce.

Ale stále věříme ve společnou práci a s radostí říkáme, že její výsledky jsou na mnoha frontách vidět.


FAQ: Jaký je rozpočet TMK, jak funguje a jak velká částka je vyhrazena pro reprezentaci?

Rozpočet TMK na rok 2018 činí 7,1 milionu korun. Tato částka byla získána ve formě účelové dotace z MŠMT díky práci Ekonomické komise ČBaS. V současné době jsou hlavní kritéria zisku dotace účast na olympijských hrách, zisky medailí a velikost členské základny.

Rozpočet pokrývá veškerou činnost komise – metodickou, vzdělávání trenérů, podporu talentované mládeže nebo zajištění vedení sportovního úseku.

Největší částka – ve výši více než dvou třetin nákladů komise – je určena reprezentantům. 

Hradíme náklady na zajištění akcí (turnaje a kempy) a jejich vedení (trenéři a realizační tým). Reprezentantům je hrazen příspěvek na jejich sportovní přípravu, a to ve dvou formách – přímé (přímá finanční podpora) a nepřímé (úhrada nákladů na kempech).

Reprezentantům byla v roce 2017 uhrazena přímá podpora ve výši 2 miliony korun, obdobnou částku mezi ně rozdělíme i letos (pro ty nejlepší suma od 200 do 350 tisíc korun). S úspěšnými výsledky bude stoupat i výše podpory, v případě, že by naši hráči patřili mezi evropskou špičku, mohou počítat s podporou výrazně nad půl milionem korun.

Náklady na podporu budou vždy představovat jen část všech nákladů reprezentantů. Další částí na jejich podporu přispěje klub, sponzoři, oblastní či městské dotace apod.
 
FAQ: Jaké je složení a odpovědnost jednotlivých členů TMK?

Josef Rubáš – předseda TMK.
Nese hlavní zodpovědnost za práci TMK, sestavuje rozpočet, přináší hlavní sportovní vize a hlídá nastavený směr. Koordinuje všechny sekce TMK mezi sebou i vůči dalším komisím svazu. Reprezentuje TMK navenek.

Pavel Florián – vedoucí sportovního úseku a výkonný manažer.
Má na starosti denní agendu komise  a pomáhá i s projekty metodickými.

Adam Hobzik – člen TMK.
Má na starosti metodický vývoj, změny školení trenérů a komunikaci práce TMK.

Tomasz Mendrek – manažer reprezentace.
Oganizuje veškeré zajištění reprezentace a reprezentačních akcí (turnaje, kempy, testování atd.) Zároveň působí jako hlavní reprezentační trenér kategorie U17.

Tomáš Krajča – konzultant TMK.
Má na starosti rozvoj talentované mládeže v žákovských kategoriích. Pomáhá s metodickými změnami a školeními.

Markéta Osičková – konzultantka TMK.
Úzce spolupracuje s generálním sekretářem svazu, organizuje školení trenérů, spravuje licence a rozvíjí metodiku školení trenérů a projekt Badminton do škol. 

 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading