logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Jan Kolář informuje o změnách předpisů ohledně oblečení: Povolené reklamy nebo háčky a čárky ve jméně.

Informace Jana Koláře, předsedy Komise rozhodčích ČBaS, o úpravě pravidel oblečení na mezinárodních turnajích:
 
Na základě požadavku Výkonného výboru ČBaS a mnoha problémů hráčů všech zemí s potiskem triček vám přinášíme to nejdůležitější, co pravidla stanovují.
 
Reklamy a nápisy na oblečení se řídí pravidly BWF a platí pro všechny turnaje pořádané nebo schválené BWF a BE. Celé znění těchto pravidel v angličtině najdete na stránkách BWF, General Competition Regulations (GCR), článek 19 - 23.
 
Z pravidel vybíráme jen to nejdůležitější. Závazná jsou však samozřejmě pravidla podle platného znění v angličtině. V případě, že chystáte výrobu nových triček a nejste si jistí, kontaktujte Komisi rozhodčích, která vám s přípravou pomůže (předseda Jan Kolář, tel.: 733 181 120, e-mail: jan_kolar@centrum.cz).
 
Oblečením se rozumí cokoliv, co má hráč během hry na sobě, zejména trička, šortky, sukně, šaty, ponožky, boty, čelenky, ručníky, potítka a zdravotní pomůcky. Reklamy a nápisy nesmí být zakrývány ani upravovány přelepováním.
 
Konečné rozhodnutí, zda oblečení splňuje všechny předpisy, je na vrchním rozhodčím turnaje.
 
Barva oblečení (článek 20). Ve dvouhře musí mít hráč stejnou barvu a design trika, šortek či sukně během celé hry (v případě, kdy si je hráč o přestávce mění, musí být toto oblečení opět stejné barvy a designu). Pravidlo platí i pro čtyřhry, v závislosti na úrovni turnaje je pak předepsaná stejná barva oblečení pro pár. Speciální pravidla pak platí pro týmové soutěže.
 
Na přední straně trička může být celkem 5 reklam, každá nepřesahující plochu 20cm2. Reklama může být uvedena na levém rukávu, pravém rukávu, levém rameni, pravém rameni, levém límečku, pravém límečku, levém prsu, pravém prsu a mezi prsy. Je povolena pouze jedna reklama na každé pozici. Národní vlajka nebo znak se počítá jako reklama.
 
Jako doplněk může být jedna nekomerční reklama BWF (BWF logo), nepřesahující plochu 20cm2umístěná na nevyužité pozici pro reklamu na tričku. Tento BWF znak se nepočítá do reklam.
 
 
Dále zde může být umístěna reklama v pruhu jednotné šířky nepřesahující 10cm, umístěná pod jakýmkoliv úhlem.
 
Abstraktní motivy jsou přípustné, pokud neobsahují reklamu nebo jiné obchodní sdělení.
 
Na zadní straně trička je uvedeno příjmení (případně iniciály křestního jména), země (celý název v angličtině nebo olympijská zkratka) a reklama. Nápis musí být velkými písmeny (kapitálkami) v latince, v jedné barvě kontrastující s barvou trička. Pokud je na zadní straně trička vzor, nápis by měl být na kontrastním poli. Nápis musí být vodorovně, co nejvýše k hornímu okraji trička. Příjmení (případně iniciály křestního jména) musí být v souladu s údaji uvedenými na startovní listině. Pozor na úpravu platnou od 1. 6.2016. Uvedení názvu oddílu a reklamy zároveň není možné, název oddílu se rovněž počítá mezi reklamy.

Nápis jména musí být v minimální výšce 6cm a v maximální výšce 10cm. Nápis země musí mít výšku 5cm. Dále zde může být umístěna reklama v pruhu jednotné šířky nepřesahující 5cm, umístěná pod jakýmkoliv úhlem
 
Uvedení jména, země ani reklamy není povinné a řídí se regulemi daného turnaje.
 
Na každé ponožce mohou být uvedeny dvě reklamy nepřesahující 20cm2, na každé další části oblečení může být jen jedna reklama nepřesahující 20cm2. Logo výrobce (emblém) se počítá mezi tyto reklamy. V případě použití kompresních ponožek a přes ně natažených dalších ponožek se toto považuje za jednu ponožku, takže na kompresni a normální ponožce mohou být v součtu jen dvě reklamy.
 
Oblečení, které má hráč pod šortkami, sukní nebo šaty, a to v případě, že je viditelné, musí být bez reklam.
 
Každá reklama může obsahovat reklamu pouze jednoho subjektu.
 
Reklamy nesmí obsahovat politické, náboženské nebo jiné nekomerční sdělení (např. Potřebuji sponzora!, Jsem pěkná.). Je nepřípustná reklama tabákových společností a jejich výrobků.
 
Společnosti dodávající sportovní trička byly informovány, že malé výrobní logo na zadní straně trička pod límečkem nebude akceptováno. Jiné nápisy než jedna reklama nepřesahující 20cm2 nejsou povoleny ani u šortek.
 
Členská asociace může použít plochu nepřesahující 50cm2 na šortkách, sukních nebo spodní části šatů. Tato plocha se obvykle používá pro logo národní reprezentace nebo jejího sponzora. Každá národní asociace, která chce využít tuto reklamu, však musí mít povolení od BWF.
 
Pozor! - novinka platná od 1.6.2016 – GCR 23.2
 
Je důležité, aby jméno hráčů bylo prezentováno všude stejně – jak v software, tak i na tričkách. Proto BWF bude striktně trvat na pravidlu 23.2, které říká
 
„… Jméno hráče musí zahrnovat příjmení (nebo jeho zkratku) a pokud hráč chce, tak i iniciály křestního jména nebo přezdívky, ale toto MUSÍ korespondovat s tím, jak byl hráč přihlášen do soutěže.“
 
V databázi hráčů naleznete pole “Last Name”, které je vyhrazeno pro příjmení, jakékoliv jméno je vyplněno v tomto poli, musí být na tričku hráče.
 
Toto “Last Name” nemusí být úplné legální příjmení hráče (uvedené v pasu), avšak musí to být jméno, pod kterým bude hráč identifikován na veřejnosti a musí zůstat konzistentní.
 
Jednotlivé národní asociace jsou odpovědny za uvedení do souladu v databázi, hráči jsou pak odpovědni za to, že jméno uvedené v databázi budou mít na tričkách.
 
Přechodné období na úpravu trvá do 1. 6. 2016, po této době v případě nesouladu bude hráč penalizován pokutou 250 USD za každý prohřešek.

Vybrané příklady
About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading