logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Petr Šářec: "Badminton v tělocviku rozhýbá pohodlné i lenochy."

 26.-27. dubna proběhne v Českém Těšíně republikové finále Poháru Asociace školních sportovních klubů. Až 15 týmů složených ze zástupců středních škol a gymnázií bude premiérově bojovat o badmintonové vavříny. Velký turnaj a velká příležitost k propagaci badmintonu ve školním prostředí, zároveň i příležitost pro šikovné hráče, protože právě AŠSK je platformou, odkud se mohou nominovat na světové a evropské školní šampionáty. 

O turnaji a obecně o badmintonu ve školách jsme si povídali s Petrem Šářcem, který je předsedou klubu Slavoj Český Těšín a má zkušenost s pozicí ředitele gymnázia i prací pro Asociaci školních sportovních klubů; českotěšínský oddíl je také pořadatelem a garantem republikového finále. 


Adam Šářec a Wojciech Mendrek. Foto: Ladislav Káňa

Zkus pro začátek přiblížit Pohár AŠSK družstev - o jakou soutěž jde?
Pohár byl letos poprvé zařazen mezi soutěže pořádané Asociací školních sportovních klubů, což je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity na školách po celé republice, současně spolupracuje s MŠMT, sportovními svazy, ČOV a všemi, kteří podporují sportování na školách. Protože je AŠSK oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje více než 80 zemí světa, umožňuje školním týmům účast na mistrovství Evropy nebo světa.

Kdo se účastní Poháru AŠSK a jaká je jeho struktura?
Poháru se mohou zúčastnit družstva středních škol tvořená žáky prvního až čtvrtého ročníku jedné školy.

Podrobnosti jsou uvedeny v propozicích mistrovství na svazových stránkách. Běžná struktura soutěží je školní turnaj, městské, okresní, krajské kolo a republikové finále. Vzhledem k tomu, že je to první ročník, předpokládáme účast zástupců jednotlivých krajů, kteří by měli vzejít z krajských finále. Tam, kde se krajská kola neodehrají, může se škola přihlásit do republikového finále přímo. Asociace má jiné územní uspořádání než náš svaz, což otevírá cestu do finále 15 družstvům z celé republiky.

Český Těšín bude hostit 26.-27. dubna republikové finále; jaký je program turnaje a co vše máte nachystáno pro účastníky?
Vše bude závislé na počtu účastníků. Hrát se bude skupinově vyřazovacím způsobem. Protože je pořadatelem gymnázium s polským vyučovacím jazykem, tak chceme účastníkům ukázat město Český Těšín i z jeho polské strany s více jak 1200letou historií a např. jeho vazbu na Prahu a Karla IV.

Mezi členy předsednictva organizačního výboru najdeme i olympionika a trenéra Tomasze Mendreka a jeho syna Adama, vicemistra ČR pro letošní rok. Mohou se hráči těšit i na jejich účast, možnost získat podpis nebo dokonce nějakou exhibici?
Jsme rádi, že ambasadory prvního mistrovství v badmintonu na školách je náš první olympionik, který se na olympiádu připravil v našem oddíle. Věříme, že Tomasze na mistrovství přivítáme, pokud mu to jeho náročný program dovolí. Adam je náš rodák a svolil, že bude prostřednictvím sociálních sítí odpovídat na dotazy, se kterými se na něho mladí badmintonisté obrátí. Jeho zkušenosti a postřehy se skloubením školy a vrcholové přípravy budou jistě pro mnohé zajímavé.


Adam Mendrek. Foto: Ladislav Káňa

Je už možné na základě přihlášek říci, jaká bude sportovní úroveň turnaje? Dorazí do Těšína např. i juniorští reprezentanti?
Protože termín pro podání přihlášek běží až do 19. dubna, je vše otevřené. Reprezentanty rádi v Těšíně přivítáme, pokud dají dohromady školní tým a na republiku se probojují nebo přihlásí. Protože stačí dva kluci a dvě holky, bude rozložení sil školních družstev jiné, než na co jsme zvyklí ve svazových soutěžích.

Jako někdejší ředitel gymnázia v Č. Těšíně, jak vnímáš školní badmintonové soutěže z pohledu škol? Daří se jejich prostřednictvím propagovat náš sport a zařazovat např. do programu hodin TV? Jak se ti líbí další aktivity v tomto směru, např. badmintonové sety, projekt Začni s badmintonem (Shuttle time)?
Badminton se na školách hraje v závislosti na podmínkách prostorových i kádrových. Materiální zázemí není tak nedosažitelné jako u jiných sportů. Vím o školách, kde probíhají školní turnaje za účasti i stovek hráčů! Badmintonem se v hodinách tělocviku daří často rozhýbat pohodlné, lenochy a sportovní anti talenty. Co však chybí, je systém soutěží na základních a středních školách. V rámci asociace je mají i daleko menší a netradiční sporty. Měla by se dát možnost badmintonistům různé výkonnostní úrovně reprezentovat školu. Málokterý sport dá tuto možnost chlapům i dívkám v jednom týmu současně a je tím vhodný pro všechny typy škol. V tom má badminton jako olympijský sport co dohánět! Proto jsme v letošním roce zahájili první ročník na středních školách a věříme, že příští rok se bude pokračovat a hrát se bude i na školách základních. Projekty Začni s badmintonem a badminton do škol se dají propojit. Proškolené učitele již máme, tak jen začít. Badminton jako sport má co nabídnout.

Jsi také předsedou českotěšínského badmintonového klubu. Jaká aktuálně panuje spokojenost s prvoligovou sezónou a fungováním vašeho klubu?
Se třetím místem ve východní skupině jsme jako nováček maximálně spokojeni. V týmu máme hráče, kteří vyrůstali v našem oddíle od dětských kategorií a hrát ligu byl jejich sen. Navíc jsme vyztužili tým olympioniky Tomaszem Mendrekem a Kamilou Augustyn. Tím si splnili i sen druhý, zahrát si po boku olympioniků. Zážitek to asi byl i pro naše soupeře, zahrát si mixy proti této dvojici. Letos nám další generace hráčů odchází na vysoké školy a v oddíle začínáme opět od těch nejmenších, kteří mají jako svůj vzor Matěje Rzeplinského.

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading