logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Upřesňující pokyny ČBaS pro oblastní svazy k rušení turnajů v první části sezóny

Český badmintonový svaz v návaznosti na rozhodnutí vydané dne 1. dubna 2020 a v reakci na usnesení Vlády České republiky a navazující opatření zpracoval tyto upřesňující pokyny pro oblastní svazy:

Především byly zrušeny či přeloženy veškeré turnaje jednotlivců a družstev pořádané Českým badmintonovým svazem do konce června 2020 – smyslem tohoto opatření bylo ukončit první část sezóny, přičemž dalšími turnaji pořádanými Českým badmintonovým svazem by měly být Benátecký pohár v termínu 28.–30. 8. 2020 a navazující juniorské turnaje Grand Prix A v měsíci září, pokud vzhledem k aktuální situaci nebude určeno jinak.

V návaznosti na toto rozhodnutí bylo nařízeno všem orgánům, které řídí soutěže ve své oblasti, aby vhodným způsobem s konečnou platností rozhodly o ukončení soutěží družstev dospělých a případných postupech/sestupech v rámci oblasti, jakož i o zrušení soutěží jednotlivců (GP C, GB D, GP E) bez náhrady turnajů – a to rovněž s cílem ukončit první část sezóny (veškeré turnaje jednotlivců a soutěž družstev).
Ilustrační foto: Lenka Johánková.

Případné uspořádání turnaje je po zmírnění přijatých vládních opatření možné, je však plně odpovědností pořadatele turnaje (zpravidla klubu/oddílu) a jde mimo kalendář turnajů Českého badmintonového svazu. Za tyto turnaje tedy nebudou přidělovány body do žebříčku (tedy nebudou to turnaje GP).

V návaznosti na aktuální situaci bude Český badmintonový svaz s předstihem vydávat upřesňující rozhodnutí o dalších akcích tak, aby i oblastní svazy mohly plánovat své oblastní termínové kalendáře na případnou podzimní část sezóny.

Vedení ČBaS 

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading