logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Vedení ČBaS vyzývá k dodržování reprezentační smlouvy

Důležitou výzvu adresovalo vedení Českého badmintonového svazu českým reprezentantům. Předseda svazu Martin Osička s podporou Marketingové, Ekonomické a Trenérsko-metodické komise vyzval reprezentanty k dodržování reprezentačních smluv, především s ohledem na vzájemnou komunikaci. 
 
Každý reprezentant České republiky v badmintonu má podepsanou reprezentační smlouvu, která stanoví vzájemná práva a povinnosti. V situaci, kdy se svaz všemožně snaží zajistit podporu našim nejlepším hráčům, je logické, že očekává základní plnění rovněž ze strany hráčů. 
 
„Český badmintonový svaz si cení vašich sportovních výkonů, zodpovědné přípravy i přístupu k zápasům v národních barvách. Zároveň vás však žádáme, abyste více přemýšleli o tom, jak důležitým partnerem pro vás a vaši kariéru byl a je Český badmintonový svaz. Jako členové reprezentačního týmu České republiky jste se zavázali k dodržování reprezentační smlouvy a Statutu reprezentanta. V něm se mimo jiné praví, že reprezentant by měl hájit dobré jméno Českého badmintonového svazu a podle toho vystupovat na veřejnosti a v médiích,“ stojí v úvodu prohlášení. 
 
Svaz se v žádném případě nebrání konstruktivní kritice a připomínkám, ale pouze ve věcné formě a v interní rovině, jako je to zcela běžné v jiných sportovních odvětvích či profesích. Webové stránky svazu nebo svazem spravované sociální sítě slouží mimo jiné k marketingové propagaci před dotačními subjekty, sponzory a sportovní veřejností a není vhodné, aby reprezentanti na svaz veřejně útočili. V konečném důsledku tím poškozují sami sebe.
 
„Jsem povoláním právník a z ročního působení v čele TMK nemám v tomto ohledu dobrý pocit. Reprezentanti uzavřeli se svazem smlouvu, kde se zavázali k plnění povinností, které k této úrovni patří. Ne všichni reprezentanti však toto chápou. Rozumíme, že k tomu nebyli dlouhodobě vedeni. To bychom rádi změnili. Navíc je třeba si uvědomit, že všichni reprezentanti jsou si ve svých právech a povinnostech rovni. Už jen z principu této rovnosti není možné vyžadovat plnění reprezentačních povinností jen od některých, zatímco u jiných porušování závazků tolerovat. Jsme všichni na jedné lodi, pokud porušuji smlouvu, porušuji ji mimo jiné na úkor svých reprezentačních kolegů,“ vysvětluje Josef Rubáš, předseda Trenérsko-metodické komise.


Martin Osička, předseda ČBaS. Foto: Robert Špaček

„Uvedu příklad. Letos stejně jako loni rozdělíme skoro dva miliony korun na přímou podporu přípravy hráčů. To je nejvíce peněz v historii svazu. Loni Milan Ludík, Adam Mendrek, Jakub Bitman, Kateřina Tomalová a Alžběta Bášová obdrželi částku mezi 236 – 160 tisíci korun, Tereza Švábíková jako nejúspěšnější hráčka roku bezmála 300 tisíc korun. Abychom měli přehled, jak hráči tyto peníze využívají, vyzvali jsme je k doplňování stručných informací o jejich přípravě. Vedení tréninkového deníku v moderní formě. Je s podivem, že někteří hráči tuto povinnost zcela ignorují.“ 
     
„Rádi bychom se v činnosti TMK zaobírali rozvojem českého badmintonu a nikoliv řešili opakované porušování smluv nebo pomlouvačné příspěvky na sociálních sítích, které jen podněcují negativní atmosféru a škodí nám všem. Ve středu pozdě večer jsem byl na setkání s Tomaszem Mendrekem, který se právě vracel z tréninkového centra v Německu. Shodli jsme se na tom, že si nedovedeme představit, že by se němečtí hráči takto chovali vůči trenérům nebo svazu. Okamžitě by v reprezentaci skončili. Velmi si vážíme těch reprezentantů, kteří dlouhodobě pracují na zlepšování své výkonnosti a chtějí být stále lepší. K tomuto logickému předpokladu bychom rádi vedli všechny naše nejlepší hráče,“ dodává Rubáš.   
 
Trenérsko-metodická komise opakovaně vyzývala hráče ke spolupráci.
 
Stejně tak nyní ve své výzvě činí vedení svazu. „Prosíme vás, abyste respektovali své povinnosti a konečně začali táhnout s vedením svazu za jeden provaz. Při různorodosti názorů není možné vyhovět všem požadavkům, je však třeba respektovat realitu českého badmintonu. A především: konstruktivní diskuse by se měla odehrávat výhradně napřímo mezi hráči a svazem. Pouze interně a nikoliv veřejně.“
 
Reprezentanti a trenéři byli informováni o setkáních se zástupci TMK v rámci Czech Open v Brně a Czech Junior v Orlové. Pouze vzájemný respekt a spolupráce povede ke zlepšení současných podmínek, nejen na úrovni reprezentace.
 
My všichni tvoříme český badmintonový svaz.   
 
About the author
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading