logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Zápis z jednání TMK ČBaS 20. 7. 2017

Přítomni: Tomáš Krajča, Markéta Osičková, Tomasz Mendrek, Josef Rubáš, omluven Radek Votava

Termín: 20. 7. 2017

Místo: Praha – Zahradní Město

1) Aktuality – Rubáš

- Valná hromada, zvolení předsedy TMK = velmi silný mandát pro TMK (35 pro / 1 se zdržel / 1 proti)

- Vyřízeny bonusy + DFP za první půlrok 2017

- Vyhodnocení plnění rozpočtu za první polovinu roku 2017

- Změny v organizace a struktuře TMK (koordinátor aj.)

- Zajištěny největší letní akce: Mistrovství světa, kemp se Scottem Evansem, týdenní kemp na konci srpna s třiceti účastníky

- Cristian Savin – nemá nadále zájem reprezentovat Českou republiku; podal žádost na BWF o start za Moldávii (je třeba provést změny tam, kde se počítalo s finanční podporou/účastí Cristiana)

2) Národní badmintonové centrum (NBC) – Rubáš

- Dotažení jednání Nymburk + Praha (70 % oslovených preferovalo Prahu). Finální zajištění podmínek.

- Podzimní kempy: Příprava termínů + rozpočet + zajištění kompletního servisu / oslovení a komunikace s hráči

- Během podzimu: Vyhodnocení dosavadních kempů a příprava jarních kempů + trenérské zajištění (zahraniční trenér + spolupracující čeští trenéři)

- Příprava na dlouhodobé pobyty a další zkvalitnění centra

3) Trenéři – Osičková

- Představení plánu školení v roce 2017 (školení učitelů: 1 termín jistý, 2 připravované; III. třída + Coach Level One – 1 školení se připravuje)

- Pozvání trenérů na kempy do NBC / návštěva trenérů ČBaS v oblastech

- Zkvalitnění práce současných trenérů + vyškoleních nových

- Bude osloven zahraniční trenér (zkušebně, kempy; v případě osvědčení se na delší období); využít termínu po MEJ U17

- Možnosti další možnosti rozvoje (kvalitnější práce, motivace trenérů atd.)

- Zařadit vzdělávání trenérů do oblastních projektů na rok 2018

- Zvážit možnost vzdělávání trenérů pro mládež

4) Podpora trenérům – Rubáš, Osičková

- Podpora za práci s reprezentanty/hráči na hraně reprezentace („lokální reprezentační centra“)

- Projekty na podporu trenérů (hrazené zahraniční kempy, se zahraničním trenérem, setkání trenérů v Nymburku apod.)

- Aktivní hledání trenérů (hledání mezi nedávno aktivními/aktivními hráči, kteří mají zájem a jsou připraveni kvalitně pracovat)

5) Talent Team – Krajča

- Aktualizace kempů dle nabídky NBC

- Příprava na MEJ U15 (vybrat zúžený výběr) a vyhodnotit přípravu (publikace metodických doporučení na webu), finální nominace nejvýše 2 + 2 (příp. 3 + 1), trenér Tomáš Krajča a zajištění maséra/fyzioterapeuta, spojení s Thomas a Uber Cupem

- Minibadminton: Publikace pravidel, od roku 2018 připravit pravidelný seriál turnajů U9 – U11, s možným završením na MČR U11

- Hledá se šampion: Příprava projektu, prezentace v prosinci 2017, přednesení teorie a praxe - projekt na rok 2018

6) Badminton do škol – Osičková

- Badminton do škol (rozesláno do AŠSK, v kalendáři školních soutěží – Ostrava, Most atd.)

- Podpora pro Shuttle Time I. - akreditace MŠMT udělena do roku 2022; příprava Shuttle Time II., návaznost na stávající školení

- Škola na badminton: oslovení brněnských škol (Czech International, 27. 9.), již osloveny pražské školy (cca 15 škol celkem) – možnost sledovat zápasy + hravě si vyzkoušet badminton

7) Metodická podpora – Rubáš, Osičková

- Příprava „10 zlatých pravidel“

- Aktuální metodické vstupy (např. kemp Scotta Evanse)

- Překlad Coach Level Two – překlad Martina Bernaciková (dokončeno září 2017) + následně schválení BWF

8) Změna podpory našich nejlepších – Rubáš

- Úprava stávajícího systému:

o počet získaných bodů v disciplíně,

o stimulace ke zlepšení – cílem úspěch na OH, MS a ME,

- Pět skupin podpory (od finančně nejmenších po největší): U17 + U19 + „17 – 22‘“ + dospělí + OH

9) Změna rozdělení práce v TMK a odměny – Rubáš

- Vnitřní záležitosti TMK: Předseda TMK („myšlenky“) a zejména koordinátor („realizace“) + sekretariát, předseda ČBaS, předsedkyně EK

- Zúžení komise na 3 členy (od září 2017); v konkrétním řešení - komunikace s příslušným členem týmu

- Změna odměn (členové komise měsíční fix, ostatní za konkrétní trenérskou či jinou činnost)

10) Zvážení založení „Metodické komise“ – Osičková

- Návrh Markéty Osičkové: Možnost zřídit samostatnou komisi, možná náplň činnosti: lektorská činnost, metodika, vedení trenérů, badminton do škol atd.

- Možný vznik: 1. ledna 2018

- Samostatná činnost, následně samostatně ve stanovách

- Potřeba úprava názvu TMK (nebude už ani trenérská, ani metodická), možná „Sportovní komise“

11) MSJ (říjen, Indonésie) – Rubáš, Mendrek

- Z hlediska ČBaS potřeba účasti vs. množství omluvenek

- V červnu prezentována širší nominace

- Zajištěna podpora BWF (Travel Grant)

- Nejpozději do 25. 8. užší nominace (do 25. 9. přihlášky na BWF) – zajištění letenek, ubytování, trenérů

- Preference: Získávání zkušeností, příprava na MEJ U17 / MEJU19 2018, podpora k získání bodů ke kvalifikaci na YOG 2018

12) YOG (Youth Olympic Games) 2018 – Rubáš

- Změna původního záměru s podporou Cristiana Savina a Terezy Švábíkové (Cristian nemá nadále zájem reprezentovat Českou republiku)

- Změna v dotačních programech a podpory ze strany ČBaS + příprava konkrétního projektu podpory

13) MEJU17 (listopad, Praha) – Mendrek

- Zveřejnění širší nominace nejpozději do 15. 8. 2017 (6 + 6); užší nominace nejpozději do 16. 10. 2017

- Při tvorbě nominace na MEJ zohlednění délky turnaje, jeden hráč nejvýše dvě disciplíny a vytvoření elitní dvojice do párové disciplíny + potřeba sehrání párů

- Komunikace s hráči a stanovení rolí v týmu

- Komunikace s trenéry (individuální vedení v soutěži jednotlivců; dle možnosti akreditací)

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading