logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Zápis z jednání TMK ze dne 25. 4. 2017

Zápis z jednání TMK dne 25. 4. 2017

Přítomni: Tomáš Krajča, Markéta Osičková, Tomasz Mendrek, Josef Rubáš, Radek Votava

Místo: Praha-Strahov

1) Vnitřní organizace TMK: Rubáš

a. Shrnutí dosavadní práce (zejména: přijetí a rozvíjení koncepce TMK; příprava velkých akcí MEJ, NFC, ME; příprava národního centra atd.; každý měsíc vyřešila TMK cca 40/50 úkolů);

b. Potřeba sekretáře TMK, který bude řešit provozní činnost TMK (každodenní komunikace, organizace kempů/turnajů/školení atd. oblečení, příprava velkých akcí, trenéři atd.)

c. Valná hromada 2017: představení práce (splněné úkoly a výhled na další období) + týmu, vyzvání k vyslovení důvěry a potvrzení zvoleného směru

d. Naplňování koncepce TMK, stěžejní body:

i. Naučit trenéry a hráče správné zásady a techniku; tj. základní zásady a sjednocení metodiky (postupně): ovládání rakety, podání, příjem a základní údery, pohyb, údery v pohybu a následné zdokonalování; základní taktické dovednosti; řešení herních situací; přesné pojmenování úderů a herních činností atd.; „chceme umět hrát a ne jen objíždět turnaje“; kvalitní práce trenérů a s Talent teamem je základ našich budoucích výsledků

ii. Národní centrum – nutná potřeba zajistit centrální přípravu (98% podpora!)

iii. Směřování zajištění přípravy celého sportovního úseku (cykly sportovní přípravy, odměny, motivace hráčů atd.) k velkým akcím

e. Obecné zásady (komunikace; řešení přidělených projektů; manuál kempů a turnajů; doporučení hráčům; plánová přípravy a činnosti atd.)

2) Metodika a vzdělávání trenérů: Rubáš, Krajča, Osičková

a. Příprava plánu školení v roce 2017 (zejm. lokace a personální zajištění), přičemž cílem je jednak zkvalitňování práce stávajících trenérů a také školení nových

b. Metodická podpora (vlastní články, využití videí, Coach Level One apod.)

c. Příprava projektu „Deset zlatých pravidel“

d. Oslovení zahraničních trenérů

e. Zájem na zkvalitnění práce trenérů je zájem celého hnutí – od roku 2018 součást projektů oblastí

f. Příprava plánu na zapojení reprezentačních a výkonnostních hráčů do trenérské činnosti

g. Řešení aktuálních otázek

3) Talent Team: Krajča, Osičková

a. Zhodnocení dosavadní práce v roce 2017 (kempy a prezentace na webu)

b. Plán a cíle na rok 2017 (příprava kempů a výjezdu na turnaj družstev do Maďarska), přičemž na tento rok máme dva hlavní cíle:

i. technický základ budoucí generace,

ii. příprava na MEJU15 2018.

c. Série turnajů minibadminton (spojení s projektem „Hledá se šampion“)

4) Badminton do škol, škola na badminton: Osičková

a. Badminton do škol – 8 školení v roce 2017 (zasláno na Badminton Europe)

b. Pohár AŠSK (najít titulárního partnera na rok 2018)

c. Oslovení škol v rámci Czech Open v Brně a MEJ U17 v Praze; volný vstup na akce v rámci školy; marketingová prezentace badmintonu

5) Mistrovství světa dospělých: Rubáš

a. Postupující: Ludík, Mendrek, Bitman – Bášová; dvojice Švábíková – Tomalová na hraně postupu

b. Příprava akce (trenér, kemp, vysoká finanční motivace)

6) MSJ 2017: Rubáš

a. Vyhodnocení náročnosti akce (časový posun, délka turnaje, finanční náklady)

b. Tři zohlednění: „útok na výsledek“ + body na YOG 2018 + investice do budoucnosti MEJU19 2019 (avšak s ohledem na MEJ U17, které je pro tuto generaci hlavním vrcholem roku)

c. Příprava akce (trenér, kemp, optimální složení týmu)

7) MEJ U17 2017: Mendrek, Votava

a. Zhodnocení dosavadní práce v roce 2017 (mj. výhra českého týmu na NFC)

b. Harmonogram sledovaných turnajů a kempů, personální zajištění, družstva + nominace (složení párových disciplín) atd.

c. Při tvorbě nominace na MEJ zohlednění délky turnaje, jeden hráč nejvýše dvě disciplíny a vytvoření elitní dvojice do párové disciplíny + potřeba sehrání párů

8) MEJ U15 2018 + Thomas a Uber Cup 2018: Rubáš

a. Souběžný turnaj – spolupráce obou týmů

b. Generační obměna v národním týmu dospělých (doplnění o hráče z MEJ 2017)

c. MEJ U15 (ročník 2004 a mladší): jeden z cílů Talent teamu

9) Národní centrum: Rubáš

a. Vyhodnocení dotazníku – jednoznačné vyslovení se pro potřebu centra (98 % oslovených respondentů; 70 % v Praze; vysoká ochota finančního podílu na chodu centra, a to v zprůměrované částce ca 500,- Kč / den)

b. Aktuální stav (zpracování koncepce, předložení nabídek), ideálně letní příprava v novém centru

c. Tři fáze:

i. Testovací (léto 2017)

ii. Zkušební (září 2017 – srpen 2018)

iii. Plný provoz (září 2018)

10) Reprezentace: Rubáš

a. Snížení počtu podporovaných reprezentantů (zejm. dospělých); výkonnostní parametry

b. Po zvolení předsedy TMK, příprava motivačního programu pro reprezentanty (národní centrum + finanční podpora)

c. Změna podpory (dlouhodobá, bonusy – chceme motivovat; akce – chceme supermotivovat)

11) Spolupráce s komisemi: Rubáš

a. MK (předložení a diskuze marketingových návrhů, podpora ISOLINE, nové rozvržení webu)

b. STK (připomínky k termínovému kalendáři; všestranný apel na rodiče/trenéry, aby přípravu plánovali, upřednostňovali technickou vyspělost před množstvím objetých turnajů; celá řada juniorských hráčů, včetně reprezentantů, hraje každý měsíc tři (!) nebo dokonce čtyři (!!) turnaje po celou soutěžní část roku; mj. snižují svou budoucí výkonnost; jeden vynechaný turnaj měsíčně představuje u juniorských reprezentantů zisk cca 70 - 100 tréninkových jednotek ročně)

c. EK (příprava rozpočtu; průběžná aktualizace s ledování čerpání rozpočtu).

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading