Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 

 

Co vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi DGI Badminton a KB České obce sokolské pro r. 2007?

 • DGI se pokusí najít dva instruktory, kteří by v ČR působili na různých školách, v různých klubech po dobu 2 až 4 týdnů. Finanční podmínky: DGI jim zaplatí cestu do ČR, ostatní je plně v režii hostitelů (ubytování a stravování na místě, odměna za činnost). (zkušenost máme z předchozích let, v loňském roce ale nikdo zájem o pobyt u nás nepro-jevil – nabídku inzerují na stránkách a buď se někdo přihlásí nebo ne)
   

 • Trenérský kurs – instruktáž (během pobytu uvedených instruktorů v ČR)
   

 • ISCA Badminton Festival Copenhagen 5. - 8. 4. 2007 ( kategorie U15,17,19, dospělí a veteráni): finanční podmínky: účastníci si hradí cestu, prvních 20 účastníků zaplatí pouze 300 DKK, ostatní plnou sazbu, jak je uvedeno v propozicích (70 EURO), ubytování v hostelu, možnost prohlídky Kodaně, návštěva bazénu, společenský večer.
   

 • ISCA Camp 5. - 9. srpna 2007 v Kodani. Určeno hráčům ve věku 14 až 18 let (musí být dodrženo), hráči a vedoucí musí být schopni komunikace v angličtině. Doprava na vlastní náklady, DGI uhradí pobytové náklady 4 hráčům a 1 vedoucímu. Ostatní hradí plnou penzi. (zkušenost máme dva roky starou, dva hráči se zúčastnili, bylo to hodně zaměřené na páry, vedené mladými instruktory, možnost navštěvovat bazén, čas na prohlídku města)
   

 • Mezinárodní camp v srpnu v Perrone – Francie. Určeno pro hráče ve věku 18 až 30 let, musí být schopni komunikace v angličtině. Doprava na vlastní náklady, DGI uhradí pobytové náklady pro dva hráče.
   

 • Velký badmintonový turnaj v městech na Jutlandském poloostrově (Fredericia, Vejen). Určeno pro hráče věk. kategorií U13 až U19, různých herních úrovní. Ubytování ve vlast. spacích pytlích na vlast. karimatkách, v prostorách škol. Prvních 30 účastníků platí 250 DKK, ostatní plnou penzi (zhruba dvojnásobek). Pozn.: Na turnaji jsme už byli 2 x a bylo to super.
   

 • Turnaj v Plzni – družstva žáků – září 2007: DGI počítá s účastí svých družstev na tomto turnaji. (jezdí k nám na turnaj každý rok, pravidelně 2 až 3 družstva, potřeba udržování kontaktu, nutnost zainteresovat i jiné země…)
   

Dohodu podepsali na turnaji ve Fredericii na podzim 2006

za DGI Badminton Benny Andreasen
za KB ČOS Milada Nováková

  

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník