Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 

 

Zahájení sletu v Sazka aréně - Sokol Gala

První červencový sobotní večer opanovalo vysočanskou arénu zahájení XIV. Všesokolského sletu, jehož hlavní část proběhne na Strahově 5. a 6. července. Okolí arény před zahájením vzhledem k očekávané účasti plné haly připomínalo počtem lidí hokejové MS či finále Play-off. Složení příchozích však bylo mnohem pestřejší. Kdo by očekával drtivou převahu seniorů, byl by jistě zklamán.

Živé hudby před halou i ve vestibulu (dechovka a cimbálovka) evokovaly sice setkání lidí sportujících již jen „z vytrvalosti“, ale pravda je taková, že většinu v hledišti tvořilo opravdové mládí.

A je nutno dodat, že i program moderovaný dvojicí Škorpil, Výborná byl pojat ve velmi moderním duchu, který se snažil plně využít variabilních možností moderní haly.

Mimo krátkých ukázek z některých hromadných sokolských skladeb dominovalo programu představení mnoha sportů, kterým se v rámci sokolských jednot daří a v řadě případů vychovávají známé reprezentanty (gymnastika, aerobik, sportovní rokenrol, kolová, šerm, volejbal, sumo, apod.). Myslím si, že je skvělé, že se našim zástupcům ve strukturách Sokola – Miladě Novákové a Karlu Tomkovi – podařilo prosadit do programu i ukázku badmintonu. Proběhla sice v rámci „kolektivních“ sportů, ale to byla asi jediná drobná vada na kráse jinak velmi pěkně provedenému představení našeho sportu.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem aktivním účastníkům z řad hráčů - Eva Brožová, René Neděla, Tomáš Kopřiva, a další, trenérů - Tomáš Mendrek!!!, i dalším z kategorie mládeže. Zvláštní poděkování patří firmě Victor za podporu a pomoc při organizování našeho vystoupení. No a největší samozřejmě Miladě, která byla duší a motorem naší účasti na tomto galavečeru.

Domnívám se, že prezentace badmintonu před zcela zaplněnou arénou je výbornou propagací našeho sportu a vzhledem k účasti řady pozvaných hostů z různých organizací i s dopadem na mimosokolskou veřejnost.

Na začátku července mi ještě dovolte popřát Vám všem příjemné období dovolených a pro nadcházející nepopulární období tvrdé fyzické přípravy hodně vůle a vytrvalosti se co nejlépe připravit na další sezonu!

Zdeněk Musil
  

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník