Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
 
Výběrové řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2003/2004

Ekonomická komise z pověření VV ČBaS vypisuje výběrové řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2003/2004.

Předpokládaná spotřeba míčů a termín dodání:

Říjen 2003
I. mistrovské soutěže - 170 krabic (tuctů)
II. tréninkové - 70 krabic (tuctů)
 
Leden 2004
I. mistrovské soutěže - 100 krabic (tuctů)
II. tréninkové - 0 krabic (tuctů)
 
Další podmínky:
- konečná cena pro ČBaS v Kč (uveďte cenu včetně DPH) s dodáním v Praze dle dispozice ČBaS
- splatnost nejméně 14 dnů po dodání a vystavení faktury
 
V případě zájmu zašlete (doručte) své nabídky v češtině na sekretariát ČBaS tak, aby byly doručeny nejpozději do 27. 5. 2003, 13.00 hodin v obálce označené "Výběrové řízení  - badmintonové míče".
 
Veřejné otevření obálek proběhne dne 27. 5. ve 13:00 hod. na SE ČBaS v Praze.

 V Praze dne 27. 2. 2003

Ing. Karel Plánička
předseda ekonomické komise