Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 

 Ke stažení:

   - Zapis_tendr_06.rtf
  
- Financni_vyjadreni.xls
Výsledky výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčků na sezónu 2006/2007

Vzhledem k tomu, že byl vznesen dotaz na rozhodování VV ČBaS ve věci výběru dodavatele míčků na sezonu 2006/2007 pokládám za vhodné nad rámec zápisu ze zasedání VV ČBaS ze dne 18.5. 2006, který byl na těchto stránkách zveřejněn, dodat několik poznámek.

Nabídky dodavatelů byly hodnoceny zejména ze dvou důvodů – kvalita a cena. Vzhledem ke zkušenostem a hodnocení nabízených míčků bylo rozhodnutí zúčastněných členů VV oproti jiným rokům jednomyslné.

VV ČBaS má zájem na tom, aby míčky, které jsou v omezeném počtu dodávány na nejvyšší soutěž družstev, umožnily sehrání všech zápasů stejným míčkem a na druhou stranu aby i u dalších aktivit podporovanách ČBaS (soutěže mládeže, soustředění reprezentací) byl poměr kvalita(=spotřeba)/cena co nejlepší.

Ing. Ivan Škácha
předseda ČBaS
 
© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník