Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
  
 

 

PaedDr. Milan Vychytil, CSc.
- do Síně slávy uveden v roce 2007

PaedDr. Milan Vychytil, CSc. se narodil v roce 28. 11. 1932.

Většinu svého života věnoval studiím (v r. 1952 maturoval na gymnáziu v Pardubicích, v r. 1958 dokončil studium na Vysoké škole pedagogické v Praze), odborné a vědecké činnosti (odborný asistent na katedře tělesné výchovy LF UK v Plzni). V roce 1983 získal doktorát v oboru Teorie sportu a sportovního tréninku na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Na základě obhajoby odborné práce získává titul kandidáta věd a je přijat do Biomechanické společnosti Akademie věd ČR, kde je dosud členem. V letech 2004 - 2006 vede vývoj dynamometru na setrvačníkovém principu s přímým napojením na počítač financovaný Olympijským výborem ČR. Po dobu své odborné činnosti v tělesné výchově a sportu vydává několik publikací, např. „Badminton“ (metodika nácviku a trénink), „Biomechanika na pomoc sprintu“ aj.

S badmintonem se seznamuje v roce 1962 při práci odborného asistenta na katedře tělesné výchovy lékařské fakulty UK v Plzni. O dva roky později se zasazuje o zařazení badmintonu do programu výuky v rámci povinné tělesné výchovy.

Zájem posluchačů o badminton je pro M. Vychytila tou pravou motivací k založení oddílu „Slávia LF Plzeň“, do kterého se hlásí nejen posluchači plzeňských fakult, zaměstnanci vysokých škol ale i zájemci z řad nevysokoškoláků. Výkonnost oddílu prudce stoupá, oddíl vyhrává krajský přebor družstev, dostává se do národní ligy, jež vyhrává 5x po sobě a postupuje do I. ligy.

Díky příznivým podmínkám v Západočeského kraji organizuje řadu turnajů místního, regionálního i celorepublikového významu mezi něž patří mj. III. Mistrovství ČSSR dospělých, celostátní klasifikační turnaje dospělých, první ročníky přeborů ČR žáků.

V roce 1966, k Mezinárodnímu dni studentstva, organizuje I. ročník celostátního vysokoškolského turnaje v badmintonu, kterého se účastní na 60 badmintonistů z většiny vysokých škol ČSSR, mezi nimiž jsou i studenti z Indonésie. Tento populární turnaj následně zažil po mnoho let úspěšné opakování.

Rostoucí zájem vysokoškoláků o badminton nachází odezvu i u Výboru vysokoškolského sportu při ministerstvu školství ČR. Je ustanovena subkomise pro badminton, jejímž předsedou je jmenován právě M. Vychytil. V této funkci organizuje akademická mistrovství ČR, turnaje v rámci ČS univerziád, mezistátní utkání na akademické půdě, semináře pro učitele kateder tělesné výchovy a taktéž má zásluhu na ustavení akademického reprezentačního družstva badmintonu ČSSR. Badminton získává plnoprávné postavení jako jiné, tradiční vysokoškolské sporty a v roce 1994 je v Průhonicích uspořádáno 3. akademické mistrovství světa v badmintonu, které mělo vysokou nejen sportovní, ale i společenskou úroveň. Po skončeném mistrovství odchází M. Vychytil do badmintonového ústraní.

Je potěšitelné, že práce M. Vychytila našla své pokračovatele. V Plzni se hraje badminton na všech fakultách v rámci školní tělesné výchovy a základní devítiletá škola byla přeměněna na sportovní školu se zaměřením na badminton.


© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník