Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Příprava rozpočtu na rok 2002 

  
Ačkoliv ještě nejsou známa konkrétní limitující pravidla pro stanovení rozpočtu na rok 2002 z úrovně ČSTV, přesto lze zahájit přípravné práce na jeho sestavení. Základním předpokladem je vysoká pravděpodobnost, že prostředky určené svazu v tomto roce budou zachovány i v roce příštím. 

Ekonomická komise ČBaS proto vyzývá předsedy jednotlivých komisí ČBaS, badmintonové oddíly, kluby, oblastní či krajské svazy badmintonu k předložení vlastního návrhu rozpočtu ČBaS na rok 2002. U předsedů komisí se předpokládá, že v jejich návrhu bude uvedena konkrétní specifikace určení prostředků, tzn. konkrétní akce.

Termín pro předložení návrhu rozpočtu ekonomické komisi je 15. leden 2002, a to nejlépe v elektronické podobě na adresu: planicka.karel@volny.cz, případně na adresu ČBaS.

Následně EK návrhy zpracuje a připraví na jejich základě první variantu rozpočtu, která bude předložena k projednání VV ČBaS (plánované jednání se má uskutečnit 30. ledna 2002).

Jakmile budou stanovena závazná pravidla z úrovně ČSTV, ekonomická komise je promítne do další verze rozpočtu svazu, který bude na nejbližší schůzi VV projednán a schválen.

V příloze je připojen aktuální stav rozpočtu k 30. 9. 2001, který se může stát východiskem pro předkládání návrhů.

V Hradci Králové 21. 11. 2001

 
 
Karel Plánička
předseda EK ČBaS


 
 
Příloha - "aktuální stav rozpočtu k 30. 9. 2001" - rozpocet_300901_b.xls
 
© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník