Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2005 ze schůze VV ČBaS dne 25. 1. 2005
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv0105.rtf 
Místo konání: Sportovní středisko Nymburk
Přítomni: Škácha, Scheiner, Procházková, Tomášek, Plánička, Vorel,  Pavelka, Nováková, Kavan, Jurka, Frýda
Omluveni: Musil, Tomek
Hosté: Koukal Petr, Votava Radek, Maňásek Pavel (SCM Dobruška), Hnilica Mojmír (SCM Radotín), Hubinák Libor (SCM Kopřivnice), Okřesík Milan (SCM Kopřivnice)
 
Program:
 1. Zprávy z jednotlivých komisí + kotrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Různé
 3. Rozpočet na rok 2005
 4. MM ČR 2005 - Plzeň
 5. SCM
   

1. Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • Nymburk – soustředění reprezentace

  Trenér dospělé reprezentace informoval o přípravě reprezentace před Helvetia Cupem 2005:

  13.-15.12.2004 – soustředění reprezentace zaměřené hlavně na sehrání deblových dvojic. Soustředění se zúčastnili hráči – Vondra Jan, Kohoutek Stanislav, Procházková Hana, Koudelková Markéta, Kollarová Hana. Soustředění se nemohli zúčastnit hráči Koukal Petr – ze zdravotních důvodů, Benešová Martina a Fröhlich Jan – ti nás reprezentovali na Akademickém mistrovství světa.

  Na AMS dosáhl Jan Fröhlich výborného výsledku – 5.-8.místo ve dvouhře mužů

  10.01.-13.01.2005 – poslední soustředění před Helvetia Cupem 2005. Na tomto soustředění proběhlo přátelské utkání s reprezentací Rakouska, kde naše reprezentace jednoznačně vyhrála 5:0.
   
 • Helvetia Cup 2005

  Trenér dospělé reprezentace informoval o nadcházející kvalifikaci na ME (Helvetia Cup), která se uskuteční ve dnech 19.-23.01.2005 na Kypru. Cílem je umístění do 3.místa a tím se kvalifikovat na ME, které se uskuteční v roce 2006 v Holandsku.

  nominovaní hráči: Jan Fröhlich, Jan Vondra, Petr Koukal
  Markéta Koudelková, Hana Procházková, Martina Benešová
  náhradníci: Stanislav Kohoutek, Kristýna Ludíková
   
 • Junioři – Northumberland U19 2004 (2.12.-5.12.2004)

  Trenér juniorské reprezentace Radek Votava informoval o skvělých výsledcích našich juniorů na turnaji v Anglii, a tím o jejich dobré přípravě na ME družstev a jednotlivců, které se uskuteční v březnu 2005 v Holandsku.

  Pavla Jánošová 1.místo ve dvouhře
  Kristýna Ludíková 2.místo ve dvouhře
  Jánošová-Ludíková 1.místo ve čtyřhře
  Pavel Florián 3.-4.místo ve dvouhře

  Dále trenér juniorské reprezentace informoval o přípravných turnajích, kterých se juniorská reprezentace ještě zúčastní před březnovým ME.
   
 • Úkol - oblečení pro reprezentanty

  TMK navrhlo, aby současné teplákové soupravy byly rozdány juniorské reprezentaci a pro seniorskou reprezentaci byly nakoupeny nové. Dále, aby dosavadní způsob „půjčování oblečení“ byl zrušen, s tím, že každý reprezentant dostane vlastní výbavu a bude za její stav zodpovědný. Musí být nakoupeny nové reprezentační trička a šortky.

  Zodpovědný: TMK

STK

 • návrh Ing. Škáchy, aby ze soutěže I.ligy poslední tým nepadal do nižší soutěže, ale šel do baráže a tím by 1.-7.tým zůstal v souteži - návrh nebyl odsouhlasen.

KR

 • MČR Plzeň (3.-5.2.2005)

  Jako vrchní rozhodčí při MČR v Plzni byl navržen a schválen p. Jan Kolář – informován bude KR.
  Komise rozhodčích připraví a rozešle bezodkladně pozvánky pro rozhodčí na MČR.

  Zodpovědný: Tomášek
   
 • Dočerpání financí z rozpočtu KR na rok 2004

  Na základě žádostí rozhodčích o příspěvky na turnaje, kterých se zúčastnili v roce 2004, bylo schváleno dočerpání prostředků z rozpočtu KR na rok 2004. Seznam rozhodčích, kteří mají nárok na příspěvek zašle
  p. Tomášek neprodleně na sekretariát ČBaS a vyúčtování musí proběhnout do 14.1.2005. Předseda EK K. Plánička považuje však tento postup za velice nestandardní a do budoucna požaduje jasná pravidla používání rozpočtu KR.

  Zodpovědný: Tomášek, Procházková

EK

 • Rozpočet na rok 2004

  Členové VV obrželi skutečné čerpání rozpočtu na rok 2004 – dosud předběžné výsledky. K. Plánička poděkoval za dodržování stanovených limitů jednotlivých komisí – celkem se podařilo docílit úspory cca Kč 385 tis.. Všechny účelové dotace byly řádně zúčtovány a využity beze zbytku.
   

3. Rozpočet na rok 2005

 • K. Plánička prezentoval a zdůvodnil VV návrh rozpočtu na rok 2005, který členové VV obdrželi v předstihu – návrh rozpočtu 2005 s několika úpravami (TMK, KR, sekretariát) byl schválen a bude přílohou tohoto zápisu. Celková plánovaná ztráta 382 tis. Bude pokryta úsporou z roku 2004. Upřesnění rozpočtu proběhne v březnu či dubnu, kdy budou definitivně potvrzeny ministerské dotace a příjmy ze Sazky.
   
 • Podklady pro dotace na sportovní reprezentaci a talentovanou mládež, „Klíč 2005“

  V potřebné kvalitě byl splněn důležitý úkol předložit svazové projekty Ministerstvu školství a tělovýchovy pokud jde o získání a obhájení dotací na sportovní reprezentaci a talentovanou mládež. Termín byl do 30.11.2004.
  Dalším důležitým úkolem bylo zpracovat podklady pro ČSTV, a to do 14.1.2005 – splněno. Jedná se o „klíč 2005“, tedy rozdělování vlastních zdrojů ČSTV (zejména zdroje Sazky) jednotlivým svazům.
   
 • Bonusový limit hráče

  P. Plánička podal návrh tzv. Bonusového limitu hráče (týkající se jak dospělých tak i juniorů), na základě kterého budou hráči moci čerpat odměny za výsledky na mezinárodních turnajích (odměny, které již byly pro rok 2004 schváleny v září 2004 – viz. zápis z VV ČBaS č.5/2004 ). Podstatou návrhu je, že hráč si bude moci čerpat prostředky ze svého bonusového limitu předkládáním účtenek, cestovních dokladů – a to výhradně takových, které prokazují vynaložení nákladů na badmintonovou přípravu či činnost (sportovní potřeby, ubytování,..). Hlavním smyslem tohoto systému je využít plnou hodnotu přiznaných odměn a nesnižovat je o srážkové daně, které by v případě uplatnění hotovostních výplat musely být uplatněny.

  VV ČBaS návrh odsouhlasil. Systém „bonusového limitu hráče“ bude co nejdříve vypracován a předán TMK.

  VV ČBaS rovněž odsouhlasil, že pro prvotní tvorbu bonusového limitu budou mimořádně započteny výsledky hráčů za celý rok 2004. Standardním – původně odsouhlaseným – obdobím totiž je sportovní sezóna (tj. září-červen).

  Zodpovědný: p. Plánička
   
 • OBLASTI

  západočeská oblast


  P. Nováková informovala ČBaS o nově otevřené tělocvičně s badmintonovými kurty v Plzni – slavnostního otevření se osobně zúčastnila. Dále upozornila, že pokud bych chtěl někdo využít pro letní přípravu sportovní centrum v Dobřichovicích, které již nabízela na minulé schůzce VV, tak je poslední možnost – pokud se v nejbližší době nikdo neozve, rezervace bude zrušena.

  Sportovní škola v Dánsku – objevili se dva zájemci, ale nakonec se nedohodl ani jeden.

  Oprava koberců v majetku ČBaS na ZŠ v Plzni proběhla a fakturovaná částka byla zaplacena firmě Victor, s.r.o.

2. RŮZNÉ

 • licence

  Sl. Procházková informovala VV, že služba „vystavování licencí“ při ČSTV byla zrušena. Navrhla, aby byl zakoupen „laminátor“ (předběžná cena 2000 – 3000 Kč). Návrh byl schválen.
  Laminátor bude zakoupen co nejdříve. Prosíme tedy všechny žadatele o licence o shovívavost.

  Zodpovědná: sl. Procházková
   
 • volby do ČOV

  P. Musil, který se zúčastnil zasedání ČOV,. telefonicky informoval VV, že jako předseda ČOV byl zvolen p. Jirásek.
   
 •  MM ČR 2005 a MMJ ČR 2005

  Jako pořadatel MMJ ČR 2005 se přihlásil pouze jeden oddíl, a to TJ Orlová-Lutyně. Vzhledem k jejim zkušenostem VV žádost schválil.
  Na pořádání MM ČR 2005 se přihlásil také pouze jeden oddíl, a to VSK VŠB-TU Ostrava. Vzhledem k tomu, že tento oddíl nemá žádné zkušenosti s takto velkým turnajem, shodl se VV na tom, že se se zástupci pořadatelského oddílu sejde, probere všechny podrobnosti a úskalí, které mohou nastat a bude nápomocen při pořádání MM ČR 2005. Schůzka proběhne při MČR v Plzni.
  Pozvánky rozešle sekretariát ČBaS

  Zodpovědná: sl. Procházková
   
 • Polonia Cup 2005

  V červenci 2004 žádal ČBaS o přidělení pořadatelství ME U17 (Polonia Cup 2005) – o pořadatelství se přihlásil oddíl Jehnice – Brno. Vzhledem k nárokům na tuto soutěž posléze pořadatel svoji žádost zrušil. Na základě žádosti EBU, zda by ČBaS znovu nezvážil možnost pořádání ME U17 (nemají žádného pořadatele) a na základě zmírnění požadavků od EBU oddíl Jehnice – Brno souhlasil s opětovnou žádostí o pořádání Polonia Cupu 2005.
  VV ČBaS souhlasí se zaplacením poplatku EBU (1000,-Euro) za pořadatelství Polonia Cupu.
  EBU již mezitím pořadatelství Brnu – Jehnicím odsouhlasila.

  Zodpovědná: sl. Procházková
   
 • Úkol - Olympiáda dětí 2007

  V roce 2007 bude v ČR uspořádána Olympiáda dětí. Zjistit podrobnosti o této olympiádě + proč není do olympiády zařazen i badminton.

  Zodpovědná: sl. Procházková
   
 • EPOF 2008

  Hráč Petr Koukal byl EBU vybrán do programu EPOF 2008 – cílem programu je podpora mladých hráčů s reálnou možností účasti na letních OH 2008. EBU žádalo o souhlas ČBaS se zařazením jejich hráče do tohoto programu – VV ČBaS žádost schválil.
  Podepsaná žádost bude zaslána na EBU nejdéle do 22.01.2005.

  Zodpovědná: sl. Procházková

4. MČR 2005 Plzeň

 • P. Nováková předala VV ČBaS ke schválení propozice MČR 2005 s herním plánem. Dále předložila návrh hlasovací ankety, která by měla být součástí sobotního slavnostního večera.
  V anketě se bude volit: 1) badmintonista roku 2004
  2) badmitnonistka roku 2004
  3) junior roku 2004
  4) juniorka roku 2004
  5) trenér roku 2004
  6) počin roku 2004
  7) osobnost

  VV ČbaS propozice i anketu chválil.
  Propozice budou co nejdříve umístěné na webových stránkách.

  Zodpovědná: sl. Procházková, p. Nováková

5. SCHŮZKA SCM

 • TMK podalo VV ČBaS návrh na sestavení komise, která bude dohlížet nad SCM, bude mít dohled nad veškerým financováním SCM, bude mít kontrolu nad hráči vybranými do SCM

  Složení komise: Ing. Karel Plánička
  Ladislav Vorel
  Mgr. Hana Procházková
  trenér juniorské reprezentace – pouze s hlasem poradním

  VV ČBaS návrh schválil.

  Všechna střediska předala TMK projekty SCM pro rok 2005 a hodnocení za rok 2005.
  Do 15.1.2005 musí být na MŠMT zaslán projekt na SCM pro rok 2005-2008 a hodnocení za předchozí období.

  Zodpovědný: TMK, sl. Procházková

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 24.03. 2005 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

 

Zapsala: Hana Procházková
V Praze dne 25. 1. 2005
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník