Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 1/2006 ze schůze VV ČBaS dne 19. 1. 2006
 
  Originál ke stažení - vv0106.doc, schválený rozpočet pro rok 2006 - rozpocet_06.xls

Místo konání: ČSTV - Strahov
Přítomni: Škácha, Plánička, Musil, Vorel, Pavelka, Nováková, Scheiner, Jurka, Dufek, Tomek, Kolář, Kotyza, Bízová
Hosté: Radek Votava
Omluveni: Frýda

Program:
1) Zahájení
2) Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

1) Zahájení

Předseda ČBaS Ing. Ivan Škácha popřál všem přítomným členům VV mnoho úspěchů do nového roku 2006.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Dánský trenér Peter Mouritsen pro reprezentanty

Předseda TKM informoval, že vzhledem k termínovému kalendáři se Peter Mouritsen zúčastní letní přípravy seniorského a juniorského reprezentačního družstva.

Smlouvy o „finanční podpoře hráče“

Hráč Stanislav Kohoutek ji doposud podepsanou nevrátil a hráčům J. Fröhlichovi a J. Vondrovi byly poslány začátkem ledna 2006. Po MČR TMK rozhodne, se kterými dvěma hráčkami bude podepsána nová smlouva.

Zodpovědný: TMK, sekretariát ČBaS

Hodnocení činnosti reprezentace (junioři, senioři)

Junioři
– v prosinci proběhlo ve sportovním centru Nymburk „výběrové“ soustředění pro ročníky 1991 a mladší.

Předseda TMK navrhl Markétu Osičkovou jako asistentku juniorského reprezentačního trenéra Mgr. Tomáše Mendreka pro kategorii U13 a U15. Návrh byl schválen s platností od 1. února 2006.

V prvním lednovém týdnu proběhla v Linci přátelská utkání mezi Českou republikou a Rakouskem. Oficiální utkání vyhrála naše juniorská reprezentace 3:2.
Po návratu do ČR byla juniorskými reprezentanty porušena kázeň. TMK předneslo návrh na finanční postih hráčů. Návrh nebyl odsouhlasen. Bylo rozhodnuto, že o porušení kázně budou informováni nejen rodiče, ale i mateřský oddíl a trenéři SCM. V případě opakovaného porušení disciplíny budou hráči vyloučeni z reprezentace.

Senioři – hráč Petr Koukal byl vybrán do mezinárodního programu „World Training Center program 2006-2008“. Na oficiální akce ČR bude uvolňován.

L. Vorel informoval VV ČBaS o nárůstu množství mezinárodních akcí, kterých se naši reprezentanti v loňském roce zúčastnili. Bylo to 19 mezinárodních turnajů a národních „Openů“.

Příprava seniorské reprezentace

Soustředění Nymburk – termíny
   8. - 10. 2. - soustředění před TUC
   3. - 5. 4. - závěrečné soustředění před ME v Holandsku.
Dále předseda TMK seznámil VV ČBaS s nominačními kritérii na TUC a ME v Holandsku, se kterými byli rovněž seznámeni všichni členové širšího nominačního výběru.


Thomas / Uber Cup 2006

L. Vorel požádal členy VV ČBaS, zejména pak EK, aby náklady na turnaj byly nejprve zaplaceny svazem a následně, po skončení turnaje, hráči potřebné náklady uhradí. VV žádost schválil. TMK zajistí, aby všichni nominovaní hráči byli s touto povinností seznámeni a ztotožněni před odjezdem.

Zodpovědný: TMK

STK

I. a II. liga

Předseda STK J. Scheiner informoval o fungování zveřejňování výsledků I. a II. ligy na webových stánkách svazu včetně zápisů z jednotlivých utkáních.

Požadovaný seznam našich hráčů hrajících v zahraničí, seznam zahraničních hráčů hrajících u nás a soupisky jednotlivých družstev budou uveřejněny na webových stránkách v nejbližší době.

Hráči Skalický a Herout, kteří doposud nemají souhlas svazu se startem v zahraničí, musí do konce ledna 2006 o povolení zažádat. V případě, že si povolení nezajistí, mohou být pokutováni až do výše trojnásobku poplatku za start v zahraničí a bude jim zakázán start v domácích soutěžích.

Zodpovědný: STK, sekretariát ČBaS, Ing. K. Plánička


Start našich hráčů v Německu

Sekretariát obdržel předpisy startu zahraničních hráčů v Německu.
Německý svaz si vyžádal jmenovitý seznam hráčů, kteří hrají v německé lize a zároveň nastoupili v lize české. Poté tito hráči dostali zákaz startovat v německé lize.
Z německého svazu přišla informace, že bude „start zahraničních hráčů v Německu“ projednáván na jejich lednové schůzi. Poté by mělo pokračovat jednání s naším svazem.

Zodpovědný: STK, sekretariát ČBaS, Ing. Musil


Coaching v lize + nový systém bodování

Koučování během zápasu – v národních soutěžích stále NENÍ POVOLEN! Platí stávající pravidla.
Byl předložen návrh zkusit koučování na všech Mistrovstvích České Republiky 2006.
Návrh byl schválen.

Nový systém bodování - od 1. února 2006 budou všechny evropské a světové soutěže hrány novým bodovacím systémem, kromě Evropského Juniorského Circuitu (bude dohrán stávajícím systémem).
V ČR bude pomalu zaváděn do soutěží - sezóna 2005/2006 se dohraje starým systémem, od sezóny 2006/2007 přejdeme na systém nový.
Byly navrženy turnaje, kde by se mohlo hrát novým systémem – Mem. P. Sima, Reg.výběry U13, U15 – bude doporučeno pořadateli.


Výběrové řízení pro pořadatele PLAY-OFF

Do výběrového řízení na pořadatele Play off 2005/2006 se přihlásila společnost Sport Lubas.


Výběrové řízení na pořadatele MM ČR 2006

Do výběrového řízení na pořadatele MMČR se přihlásil pouze oddíl VSK VŠB-TU Ostrava – pořadatel loňského ročníku. VV ČBaS jim pořadatelství odsouhlasil. Bude podepsána smlouva na pořadatelství.

Zodpovědný: Ing. K. Plánička, sekretariát ČBaS


Nominace na MČR 2006

Pro pořadí hráčů, kteří budou mít přímý postup na MČR 2006, bude závazný aktuální žebříček dospělých, který vyjde následně po GPA v Českém Těšíně (pondělí/úterý). Úterý 24.1.2006 je rovněž rozhodující datum pro platnost žebříčků IBF a EBU určující práva postupu na MČR dle RS.

Zodpovědný: STK

MK

Partner pro Play- off

Marketingová komise informovala o partnerovi pro Play-off 2005/2006. Bude jim firma Sport Lubas. Název pro Play-off pojmenovaný po sponzorovi zatím ještě není znám. Smlouva s partnerem se připravuje.
Po dohodě mezi STK a TMK by po podepsání smlouvy měla být navýšena peněžitá odměna pro družstva, která se umístí na 1. až 4. místě.

Zodpovědný: Ing. Z. Musil

EK

Rozdělení dotací mezi SCM na rok 2006

Z MŠMT byla zaslána informace o výši dotace na SCM. Následně bylo vypracováno nové rozdělení.

Tab.: Rozdělení dotací mezi SCM za sezónu 2004/2005 (dotace bude vyplácena v r.2006)
 

 

 

 Korekce

Po úpravě

Zaokrouhleno

Český Krumlov

388 051

0

388 051

388

000

Dobruška

401 502

-18 474

383 028

383

000

Kopřivnice

446 341

36 949

483 290

483

000

Praha

428 106

-18 475

409 631

410

000

Celkem

1 664 000

0

1 664 000

1 664

000

 

 

 

 

z toho: ČSTV

871 000

 

 

 

 

ČOS

793 000


Rozpočet 2006

K. Plánička předložil všem členům VV ČBaS rozpočet na rok 2006. Po malých úpravách byl rozpočet schválen. Všichni členové jej obdrží spolu se zápisem z jednání.

Zodpovědný: K. Plánička


Investice kapitálu

K. Plánička přednesl návrh na investování max. 1.000.000,-Kč z volných prostředků svazu na běžném účtu. Jde o lepší zhodnocení peněz, než které má svaz na svém účtu (např. v podílových fondech). Podmínkou je přijetí konzervativního investování s vysokou likviditou.
Návrh byl všemi členy schválen.

Zodpovědný: Ing. Plánička

KR

Předseda komise J. Kolář informoval VV ČBaS o nominaci rozhodčích na MČR a Play-off.
Dále připomněl, že při MČR 2006 lze provést školení 3. třídy.

3) OBLASTI

Západočeská oblast – pí. Nováková informovala, že jednání ohledně německé knížky stále pokračuje.

Praha – p. Jurka informoval o natočené videokazetě z utkáních, která proběhla 14.-15.1.06 ve Vinoři.
Videokazeta je k dispozici ke kopírování.

4) RŮZNÉ

Ocenění juniorek – Ing. Musil informoval přítomné o ocenění našich juniorských reprezentantek (Pavla Janošová, Kristína Ludíková). Jmenovaným hráčkám veřejně poděkovala ministryně školství a tělovýchovy za jejich reprezentaci České republiky na setkání s nejúspěšnějšími juniorskými sportovci ČR.

Olympiáda dětí 2007 – pořadatelem byl stanoven Ústecký kraj. Garantem Olympiády je Zdeněk Kubec. Možnost zařazení badmintonu do soutěže zatím není známa.

Zodpovědná: sl. Bízová – úkol trvá

Strojní investice – nový mobilní koberec bude svěřen k užívání odd. badmintonu v Brně – Jehnicích.
Nutno podepsat dohodu s ČBaS.
Vznikl návrh, že pro příští rok by bylo vhodné zažádat o „Sadu na řízení soutěží“ (6 kusů elektronických počitadel)

Zodpovědná: sl. Bízová

Časopis Squash – kolem odebírání časopisu nastaly komplikace. Jednání pokračuje.

Zodpovědný: L. Vorel

Termín příštího jednání VV ČBaS se uskuteční ve čtvrtek 16.3. 2006 od 14 hodin.

Zapsala: Bízová
V Praze 25. 1. 2006

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník