Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 2/2005 ze schůze VV ČBaS dne 31. 3. 2005
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv0205.rtf 
Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Škácha, Scheiner, Procházková, Plánička, Vorel, Pavelka, Nováková, Kavan, Jurka, Frýda, Musil, Tomek, Kotyza, Jan Kolář
Hosté: Koukal Petr, Votava Radek

 
Program:
  • Zahájení – úvodní slovo předsedy ČBaS
  • Zprávy z jednotlivých komisí + kontrola jejich úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
  • Zprávy z jednotlivých oblastí
  • Různé
  • SCM
  • Závěr - poděkování

1) Zahájení

a) V úvodu schůze VV ČBaS p. předseda jménem všech členů VV pogratuloval vedení juniorské reprezentace za skvělý výsledek na MEJ v Holandsku, za historicky první získané medaile. Gratulace všem trenérům a všem juniorským hráčům, kteří se na skvělém výsledku podíleli!

b) Jeho druhá gratulace směřovala k vedení seniorské reprezentace - za skvělý výsledek na Helvecia Cupu 2005, kdy se seniorská reprezentace nejen kvalifikovala na ME 2006, ale také po 32 letech vybojovala příčku nejvyšší. Gratulace seniorské reprezentaci!

Všem hráčům za skvělou reprezentaci děkujeme!!!

c) Dále poděkoval organizátorovi MČR 2005 za skvělé uspořádání Mistrovství ČR i společenského
večera. Oddílu TJ Sokol Plzeň – Doubravka děkujeme!!!

d) Na závěr informoval o odstoupení p. Vladimíra Tomáška z funkce předsedy Komise rozhodčích. Na
funkci předsedy byl navržen p. Jan Kolář – VV návrh schválil a kooptoval p.Koláře do VV ČBaS.
Novým předsedou Komise rozhodčích a novým členem VV ČBaS se stává JAN KOLÁŘ
 

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

Seniorská reprezentace

• Helvecia Cup 2005 - Kypr

Trenér dospělé reprezentace informoval o průběhu bojů na Helvecia Cupu – po vítězství ve skupině (Norsko 4:1, Maďarsko 4:1, Turecko 4:1) byla ČR nasazena přímo do semifinále spolu se Španělskem. Do semifinále se k ČR probojovalo Portugalsko a ke Španělsku Belgie.
ČR zdolala Portugalsko 3:1 a tím se již kvalifikovala na ME 2006. Finále proti Španělsku bylo tedy již uvolněné, bez stresu. Španělsko nás buď trochu podcenilo nebo si příliš věřilo v deblových disciplínách – do dvouher nasadili jejich nejméně zkušené hráče, do čtyřher a mixu naopak nejsilnější a nejzkušenější páry. Avšak naše reprezentace zabojovala a zdolala Španělsko 3:2.

Výsledky:
1.místo – ČR
2.místo – Španělsko
3.místo - Portugalsko
4.místo - Belgie

Trenér dospělé reprezentace děkuje všem hráčům za jejich herní přístup a pohodovou atmosféru.

• Mezinárodní turnaje – kvalifikace na MS 2005

Trenér dospělé reprezentace informoval o tom, že se hráči nadále zúčastňují Mezinárodních turnajů a tím se snaží kvalifikovat na MS 2005, které se uskuteční v červenci 2005 v USA. Kvalifikace na MS končí 17.5.2005
Předpokládaná účast - v současné době to vypadá na 3 hráče (Vondra Jan, Fröhlich Jan a Koukal Petr). Maximální počet, který nás bude reprezentovat – 4 hráči.

Juniorská reprezentace

• Mistrovství Evropy družstev U17 21.-25.9.2005 (Polonia Cup 2005) – příprava

Vedení TMK zpracovalo plán přípravy na ME U17 2005 – soustředění, turnaje, seznámil VV s hráči, kteří byli zařazeni do širšího výběru reprezentace U17. S plánem přípravy byli seznámeni všichni vybraní hráči.
Dále informoval, že proběhlo první soustředění v Nymburce, kde došlo k doplnění realizačního týmu o Tomáše Mendreka (místo Markéty Koudelkové).
Hlavními trenéry kategorie U17 jsou tedy Richard Hobzik a Tomáš Mendrek.

Co se týče organizační stránky Polonia Cupu – p. Vorel informoval o přípravách, které probíhají a dále jako předseda TMK podal návrh, aby každý kraj zajistil na jeden den konání soutěže čárové rozhodčí (cca 30 rozhodčích). Prosí o projednání tohoto návrhu na všech krajích.

• MM J Holandska a Německa

Trenér juniorské reprezentace informoval o turnajích v Holandsku a Německu, kterých se juniorská reprezentace zúčastnila ještě před MEJ. Shrnul, že turnaje byli velice silně obsazené – velké množství hráčů z Asie. Výraznějších výsledků naši junioři nedosáhli.

• MEJ – Holandsko 16.3.-27.3.2005

Trenér juniorské reprezentace ještě jednou shrnul nejlepší výsledky, kterých naši junioři dosáhli na MEJ.

Juniorská reprezentace ve složení: Florián Pavel, Kopřiva Tomáš, Bitman Jakub, Janošová Pavla, Vašková Miroslava, Ludíková Kristína, vedoucí výpravy – Ladislav Vorel, hlavní trenér – Radek Votava vybojovala v soutěži družstev skvělé 10.místo a tím si zajistila účast na příštím MEJ.GRATULUJEME!!

V soutěži jednotlivců se k reprezentaci ještě připojili hráči Kopřiva Ondřej a Koukalová Dominika. Nejlepších výsledků dosáhly hráčky Pavla Janošová – 3.místo ve dvouhře a Kristína Ludíková - 3.místo ve čtyřhře (spolu s Olgou Konon z Běloruska). A jak už bylo zmíněno – Pavla a Kristína získaly historicky první medaile z MEJ. GRATULUJEME A DĚKUJEME!!!!

Nelze opomenout ale i výsledky dalších našich hráčů – přes první kola se probojovali Tomáš Kopřiva, Dominika Koukalová a Kristína Ludíková ve dvouhrách. Jeden z nejmladších – Jakub Bitman sice své zápasy nevyhrál, ale jeho výkony (ve dvouhře a v mixu spolu s Mirkou Vaškovou) nelze přehlédnout – třísetové bitvy mluví za vše.

Trenér juniorské reprezentace p.Votava děkuje všem hráčům za předvedené výkony a skvělou atmosféru.

Dále p. Votava informoval o zajímavých rozhovorech, které na MEJ absolvoval – za překladatelské pomoci hráče Pavla Floriána. Hovořili s nedávno zvoleným presidentem EBU Tomem Bacherem a s generálním sekretářem EBU Brianem Agerbakem. Rozhovory si můžou zájemci přečíst na stránkách klubu SKB Český Krumlov.

Příspěvek hráčům na MEJ

TMK podalo návrh, aby hráčům Dominice Koukalové a Ondřeji Kopřivovi byl poskytnut příspěvek ve výši 2x5000,-Kč na náklady spojené s MEJ. Jmenovaní hráči si vše hradili z vlastních zdrojů. Návrh byl odsouhlasen.
Hráčům bude příspěvek vyplacen na ubytování a cestovné – po předložení příslušných dokladů.

Zodpovědný: Procházková

Výběrové řízení na reprezentačního trenéra juniorů

TMK informovalo VV, že Radek Votava se ke dni 31.3.2005 vzdává funkce trenéra juniorské reprezentace – pracovní povinnosti v mateřském klubu mu nedovolí tuto funkci nadále zastávat.
Na základě této informace TMK spolu s marketingovou a ekonomickou komisí zpracují koncepci pro výběrové řízení na post trenéra juniorské reprezentace. Koncepce bude zpracována do 15.5.2005 a to s cílem zaměstnat trenéra na plný úvazek – tedy koncepce „profesionálního trenéra“.

Zodpovědný: TMK, Plánička, Musil

Úkol – oblečení pro reprezentaci

TMK informovalo, že výběr pro dodavatele oblečení pro reprezentaci se zúžilo na dvě nabídky, cena nepřesáhne 60 000,-Kč. TMK v nejbližší době ukončí výběrové řízení a o výsledku bude informovat ČBaS.

Zodpovědný: TMK


STK

• MČR juniorů

V nejbližší době proběhnou MČR jednotlivých juniorských kategorií – pro všechna mistrovství byly zajištěny
diplomy, medaile a poháry pro družstva.

• 1.liga

Čekají nás poslední dvě kola 1.ligy – míče na tato kola byla dodána jednotlivým klubům. Výsledky spolu s tabulkou budou umístěny na webu.

Zodpovědný: Scheiner

Dále byl dán návrh MK změnit systém soutěže 1.ligy – cílem je zatraktivnění soutěže. Soutěž 1.ligy by bylo možné hrát systémem „play off“. Do 15.5.2005 bude vypracován podrobný návrh pro nový systém soutěže 1.ligy.

Zodpovědný: Musil

• Turnaje pro sezónu 2005/2006

Zájemci o pořadatelství turnajů typu“A“ a MČR pro sezónu 2005/2006 musí své přihlášky zaslat na ČBaS
(p. Scheinerovi) nejpozději do konce dubna 2005.

• Výběrové řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2005/2006

Ve spolupráci s TMK a EK bude vypracováno výběrové řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2005/2006. Informace o výběrovém řízení bude umístěna na webu.

Zodpovědný: TMK, Plánička


KR

nový předseda KR: Jan Kolář

• MČR Plzeň (3.-5.2.2005)

P. Kolář shrnul MČR – největší problém byl spatřen v nedodržování pravidla o stejnobarevnosti triček v páru, které bylo stanoveno již na počátku sezóny 2005/2006 .
Dále na základě rozhovorů s hráči a trenéry při konání MČR v Plzni, došel k závěru, že prvním hracím dnem byl měl být pro další mistrovství i pátek.

• Úkol - úprava směrnic pro rozhodčí

Do 15.5.2005 budou upraveny směrnice pro rozhodčí - odměňování, cestovné,…

Zodpovědný: Kolář

MK

• MEJ družstev U17 2005 (Polonia Cup 2005)

P. Musil požádal všechny členy VV o pomoc při zajištění případných sponzorů pro MEJ družstev U17 2005 (Polonia Cup 2005)

P. Musil podal návrh na oslovení MŠMT, aby převzalo záštitu nad MEJ družstev U17 2005 – oslovit MŠMT po obdržení příslušné smlouvy o pořadatelství od EBU. VV návrh schválil.

Zodpovědný: Musil, Procházková

EK

•Rozpočet na rok 2004

K. Plánička informoval VV o konečném zisku za rok 2004 (po doúčtování všech nákladů), který činí Kč 344 tis.

• Rozpočet na rok 2005

K. Plánička informoval, že dotace na reprezentaci pro rok 2005 bude nižší než v roce 2004 – cca o Kč 230 tis. Podrobné informace lze získat na webových stránkách MŠMT.

•Bonusový limit hráče

P. Plánička spolu s TMK dopracovali systém tzv. Bonusového limitu hráče a s hráči byly podepsány příslušné smlouvy. Bonusový systém tedy již funguje.


OBLASTI

• západočeská oblast

P. Nováková informovala ČBaS o skoro dokončeném DVD z MČR v Plzni, na kterém budou všechny finálové zápasy. Dále navrhla ČBaS, aby se spolupodílel na dokončení DVD s tím, že bude ČBaS dodáno 50ks DVD za zvýhodněnou cenu 200Kč/kus. VV ČBaS schválil částku 10 000,-Kč na nákup DVD z MČR 2005 v Plzni. MK dopracuje s p. Novákovou jakým způsobem bude na DVD prezentován ČBaS.

Zodpovědný: Nováková, Musil

Dále p. Nováková informovala ČBaS o firmě, která jim zapůjčila „elektronické tabule (scoreboards)“ na finálové zápasy při MČR v Plzni. Firma je ochotna dál spolupracovat s ČBaS či s jinými kluby. V případě zájmu kontaktujte p. Novákovou.

RŮZNÉ

• licence

Sl. Procházková informovala VV, že byl již zakoupen laminátor a tedy vystavování licencí probíhá bez problémů.

• Olympiáda dětí 2007

O zařazení badmintonu do Olympiády dětí 2007 je možné. Žádost se musí zaslat organizátorovi olympiády.

Zodpovědná: sl. Procházková

• Sněm 2005

Sněm ČBaS se uskuteční dne 18.6.2005.

SCM

a) P. Plánička informoval VV, že výše dotace pro všechna SCM bude činit Kč 1 650 tis. (tedy o 50 000,- více než o co jsme žádali). Na základě této informace navrhl VV, aby zmíněné navýšení bylo přiděleno SCM Dobrušce, které by vlivem použitého způsobu rozdělení finančních prostředků obdrželo výrazně nižší dotaci než ostatní SCM, dále navrhlo, aby z SCM Kopřivnice byla převedena částka 20 000,-Kč také ve prospěch Dobrušky. Bude tak dorovnána ztráta, která SCM Dobrušce vznikla. SCM Kopřivnice již písemně odsouhlasila přesunutí částky Kč 20 tis. ve prospěch SCM Dobrušky.

Konečné rozdělení by tedy vypadalo takto: SCM Kopřivnice 463 108,-Kč
SCM Dobruška 370 676,-Kč
SCM Radotín 417 375,-Kč
SCM Český Krumlov 398 375,-Kč

VV návrh schválil s podmínkou, že všechna SCM schválí navržené přidělení částky 50 000,-Kč.

Zodpovědný: Procházková, Plánička, Vorel

b) Dále p. Plánička již v předstihu (cca 14dní před schůzí VV) zaslal všem členům a vedení SCM k diskusi návrh nových pravidel rozdělování finančních prostředků pro SCM . VV schválil zrušení tzv. „bonusové složky“ a zadal komisy SCM dopracovat tzv. “dlouhodobou složku“.

Zodpovědný: Procházková, Plánička, TMK


ZÁVĚR

Předseda ČBaS p. Škácha poděkoval jménem všech členů trenérovi juniorské reprezentace Radku Votavovi za jeho práci a úsilí, které reprezentaci věnoval. DĚKUJEME!!!
 

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 25.05. 2005 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Hana Procházková
V Praze dne 05.04. 2005
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník