Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2008 z mimořádného jednání VV ČBaS dne 21. 6. 2008
 
  Originál ke stažení - vv0408.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Frýda, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Jurka, Tomek, Bízová
Omluveni: Kolář, Dostál

Program:

1) Přestupní řád

Karel Kotyza připravil a rozeslal členům VV návrh na změnu přestupního řádu v oblasti finančních kompenzací mezi oddíly. Jednotlivé připomínky a doplňky mohou členové VV posílat do 30.6.2008 k zapracování. Následně bude připomínkovaná verze schválena per rolam a uveřejněna na začátku července.

2) Výběrové řízení na dodávku koberců (dále jen VŘ)
Do VŘ se v termínu přihlásili 4 uchazeči. Nabídky byly zpracovány do protokolu a vyhodnoceny. Protokol včetně vyhodnocení obdrželi všichni členové VV v dostatečném předstihu před jednáním VV. Vítězem pro dodávku 2 ks badmintonových koberců pro rok 2008 se stala firma UHER Company s.r.o., s níž bude podepsána Kupní smlouva.
Ostatním uchazečům VV ČBaS tímto děkuje za zaslané nabídky. O výsledku budou vyrozuměni přímo.

3) Podpora ČOV
Předolympijská finanční podpora pro naše kvalifikované hráče je ve výši 150 tis. Jde o účelovou dotaci na přípravu v období od 5.6. do odjezdu na OH. Návrh na rozdělení mezi Petra Koukala a Kristínu Ludíkovou byl projednán s předsedy TMK a EK v této podobě – Koukal 100 tis., Ludíková 50 tis. VV ČBaS návrh odsouhlasil. Příspěvek bude hráčům přidělen ve formě mimořádného bonusu.

4) MSJ 2008
Zdeněk Musil informoval o zajištění levných letenek pro účastníky MSJ v Indii. Do 27.6. TMK zjistí zájem juniorů o tento turnaj s možnou účastí vlastních finančních prostředků na krytí nákladů a projedná s nimi podmínky účasti.
Přihláška musí být na BWF odeslána do 30.6.2008.

5) Smlouva s firmou YONEX
Z. Musil informoval o konečném dojednání podmínek ve smlouvě s firmou Yonex. Smlouva je připravena k podpisu.

6) Sekretariát
Z. Musil informoval o odchodu stávající sekretářky svazu Heleny Bízové k 31.7.2008. Je nutné zajistit obsazení tohoto místa.


Příští jednání VV ČBaS je plánováno na 1. polovinu září. Termín bude upřesněn.


Zapsala: Bízová, 24.6.2008
  

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník