Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2007 ze schůze VV ČBaS dne 29. 11. 2007
 
  Originál ke stažení - vv0507.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Pavelka, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Kolář, Frýda ,Tomek, Bízová
Omluveni: Jurka, Dostál

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

1) Zahájení


2) Kontrola úkolů

Komise mládeže – tato otázka bude znovu diskutována na trenérském semináři v prosinci, v Českém Krumlově. Úkol: následně TMK vypracuje zprávu, kterou bude VV projednávat na lednovém jednání.

Dotace oblastem – Karel Kotyza předložil pracovní návrh na změnu rozdělování příspěvků oblastem. VV pověřil p. Kotyzu přípravou detailnějšího návrhu, který bude nejprve připomínkován EK a následně by měl být projednám na příštím jednání VV. Připomínky dalších členů VV jsou vítány.

Olympiáda dětí a mládeže – Karel Kotyza informoval o neprůchodnosti zařadit badminton do ODM v r.2009, která se bude konat v Táboře. Opětovně vyzváni zástupci oblastí, kde je předpoklad k pořádání ODM k co nejdřívějšímu kontaktu příslušného krajského sdružení ČSTV.

Seznam hráčů jednotlivých SCM je vyvěšen na webových stránkách svazu

Strojní investice 2007 – nový koberec bude na žádost pana Vokouna zapůjčen oddílu TJ Sokol České Budějovice.

Play-off 2007/2008 – Úkol: Karel Plánička připraví výběrové řízení na pořadatele finálového turnaje Play-off I. badmintonové ligy tak, aby mohl rozhodnout příští VV.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK Josef Scheiner informoval o skutečnosti, že všechny soutěže sezóny 2007/2008 byly v pořádku zahájeny.

KR

MMČRJ
Předseda KR Jan Kolář informoval o proběhnuvším listopadovém turnaji MMČRJ v Orlové. Přes počáteční obavy se zabezpečením rozhodčích se turnaje zúčastnilo 16 rozhodčích. Ladislav Vorel vznesl námitku na konání turnaje již od čtvrtka. KR námitku uznala a doporučila, aby se příští MMČRJ hrálo až od pátku.

Školení rozhodčích
Při pořádání MČR dospělých 2008 proběhne školení rozhodčích II. třídy.

Klasifikace rozhodčích
Jan Kolář členům VV předložil návrh na nové dělení rozhodčích – tzv. klasifikace rozhodčích. Úkol: Návrh bude vyvěšen na webových stránkách svazu a následně bude po veřejné diskusi VV ČBaS projednán na lednovém jednání.

OH Peking 2008
Předseda KR dále informoval o oficiální pozvánce Mojmíra Hnilici na Olympijské hry v Pekingu, jakožto hlavního rozhodčího.

EK

Zdeněk Musil předal informace z porady předsedů svazů o financování sportu:
• v současné době je svazům zaplaceno 49% z celkové částky určené pro rok 2007 (ze Sazky)
• do konce roku (15.12.) bude vyúčtováno 75% nároku z roku 2007 ze Sazky (ČSTV si opět bere úvěr)
• v roce 2008 přijde do sportu 203 miliónů ze státního rozpočtu jako mimořádná dotace sportu, což by mělo pokrýt 14% nedorovnaný nárok r.2006 a 25% nárok z r. 2007.

K. Plánička informoval o čerpání rozpočtu ke dni 31.10.2007,skutečných nákladech vynaložených na MEJ v Turecku, na MSJ na Novém Zélandu a o aktuálním stavu na běžném účtu.

Dále předložil návrh na rozdělení dotací pro jednotlivá SCM pro rok 2008, dle předloženého hodnocení TMK. K. Tomek upozornil na hodnocení pouze posledních 3 let (nikoliv 5let). Úkol: Návrh bude EK přepracován a informativně zaslán všem SCM.

Rozpočet 2008
K. Plánička předložil pracovní návrh na rozpočet r. 2008, který sestavil z dílčích rozpočtů jednotlivých komisí. Konečný rozpočet bude schvalován na lednovém jednání VV ČBaS a to po diskusi EK s jednotlivými komisemi. Oblasti předloží seznam akcí, které chtějí k 50. výročí uspořádat s návrhem na finanční podporu.

TMK

Ladislav Vorel informoval členy VV o proběhnuvším jednání TMK a seznámil je se zápisem z tohoto jednání.

Junioři - hodnocení
ME U17 – turnaje se naše juniorské reprezentace zúčastnila ve složení: Ludík, Zevl, Netík, Kurz, Hobziková, Pavelková, Havlová a Tomalová, v doprovodu Markéty Osičkové a Jiřího Pavelky a obsadili celkové 17. místo. Jiří Pavelka přítomné krátce informoval o průběhu rozhodujících zápasů turnaje.
MSJ – turnaje na Novém Zélandu se zúčastnil: Teller, Hošek, Maixnerová, Křížková + trenér Radek Votava. Umístění v soutěži družstev – 20. místo.

Turnaj 6 – národů
ČBaS je v r. 2008 pořadatelem turnaje olympijských nadějí, který je součástí švýcarského projektu (Turnaj 6 národů – Belgie, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Polsko, Česko). Úkol: Bude vypsáno výběrové řízení na pořadatele tohoto turnaje. Zodpovědný: TMK, EK

Seminář trenérů
L. Vorel informoval o plánovaném semináři, který proběhne při školení trenérů II. třídy v Českém Krumlově, od 19. do 20.12.2007. Současně je naplánována schůzka vedoucích a trenérů SCM dne 19.12.2007.

Thomas Uber Cup
Předseda TMK předložil návrh na účast seniorské reprezentace na ME v Dánsku v počtu 4+4+2. Nominace hráčů na tento turnaj je do 10.1.2008. VV ČBaS návrh schválil.

Projekt Peking
TMK provedla ke dni 31.10.2007 hodnocení hráčů zařazených do Projektu Peking 2008. Předseda L. Vorel předložil VV návrh na pokračování v podpoře pro období listopad, prosinec 2007 pro hráče: J. Fröhlich (50 tis.), P. Koukal (50 tis.), K. Ludíková (50 tis.), M. Benešová (10 tis.).
VV ČBaS návrh odsouhlasil. Úkol: Odměny budou hráčům připsány formou bonusů.

Ladislav Vorel informoval o ukončení smlouvy s trenérem juniorské reprezentace Tomaszem Mendrekem ke dni 31.10.2007. Na uvolněnou pozici juniorského reprezentačního trenéra obou kategorií bude vyhlášeno výběrové řízení. Úkol: Karel Plánička po dohodě s L. Vorlem zajistí vyvěšení výběrového řízení na svazovém webu.

Dále TMK navrhuje k výročí 50-ti let badmintonu uspořádat přátelské utkání se Slovenskou republikou v Hustopečích. Návrh bude projednán na lednovém jednání.

Předseda svazu Z. Musil vyslovil poděkování pořadatelům za uspořádání MMČR a MMČRJ.
Dále poděkoval Jiřímu Pavelkovi a Radkovi Votavovi za jejich účast na akcích juniorské reprezentace (ME U17, MSJ).

4) OBLASTI

Západočeská oblast – Milada Nováková požádala o informace ze semináře, který proběhl v září na ČSTV ohledně sportovních tříd a SCM. Sekretariát potřebné informace zajistí.

50 let badmintonu – Milada Nováková předložila členům VV pracovní návrh k oslavám:
logo – vybráno a schváleno (hradí ČBOS)
„almanach“ – bude vydán ke Sněmu; návrh na spolupráci přijal pan Maixner; přípravu koordinuje pí. Nováková
MČR 2008 - do 14.12. oblasti předloží jmenovitý návrh na ocenění max dvou osobností z oblasti, které budou pozvány na únorové MČR 2008; konečné složení oceněných předloží pí. Nováková k odsouhlasení elektronickou formou do konce roku 2007.
- pořadatel zve na slavnostní večer při MČR členy VV (20 osob včetně doprovodu); náklady na ostatní účastníky pozvané VV budou hrazeny ČBaS
MČR 2008 – zahájení „oslav“, pozvání a ocenění navrhnutých osobností (zajistí sekretariát ve spolupráci s pořadatelem)
MČR 2008 – VV odsouhlasil změnu smlouvy s pořadatelem ve vztahu na DPH (zrušení vzájemné fakturace – zajistí EK)
Pamětní plaketa / medaile – příprava jednotného ocenění (zajistí pí. Nováková)

5) RŮZNÉ

Projekt BE - badminton do škol – badmintonové sety byly doručeny na svaz (pouze 50ks z 64 objednaných) a rozdány zástupcům oblastí. Faktury budou vystaveny a rozeslány do konce roku. Zbývající sety by měly z BE přijít v měsících únor / březen 2008.

Praha Olympijská – k projektu OH v Praze (2016 / 2020) ČBaS organizátorům předloží návrhy na případné lokality přeolympijských badmintonových kempů: Brno, Český Krumlov, Hradec Králové, Plzeň.

MMČR 2008 – Z. Musil informoval o nabídce Slovenského badmintonového svazu uspořádat společné mezinárodní mistrovství dospělých Yonex Czech and Slovak International 2008. Pořadatel plánovaného mistrovství v r. 2008 Sokol Jehnice bude o tomto návrhu uvažovat. Z. Musil zjistí další informace ohledně partnerství.

Webové stránky – VV ČBaS odsouhlasil odměnu za zatraktivnění stránek ČBaS pro p. Rubáše. Výši odměny projedná Z. Musil. Odměny za období srpen-prosinec bude vyplacena do konce roku.

Termín příštího jednání VV ČBaS bude ve čtvrtek 24.1.2008.

Zapsala: Bízová, 4. 12. 2007
 

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník