Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 5/2008 z jednání VV ČBaS dne 4. 9. 2008
 
  Originál ke stažení - vv0508.docMísto konání: Praha - Strahov
Přítomni:
Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Jurka, Procházková
Omluveni:
Frýda, Dostál

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zprávy z jednotlivých komisí
4) Zprávy z jednotlivých oblastí
5) Různé
6) Závěr

 

1)    Zahájení

 

· Předseda Ing. Zdeněk Musil informoval o vyřešení pozice sekretářky na ČBaS. Jako první byla oslovena
Iveta Teřlová, která sdělila, že by mohla nastoupit nejdříve v listopadu 2008 a to bez 100% ujištění, a proto byla poté oslovena Hana Procházková a následně s ní byla uzavřena pracovní smlouva.

· ČOV – p. předseda informoval o využité dotaci od ČOV, která musí být vyúčtována do konce září 2008   

    Zodpovědná: sekretariát

· Dále p. předseda  informoval o podepsání smlouvy s oficiálním partnerem svazu firmou YONEX – stručně informoval o obsahu smlouvy (týká se MMČR a MMJČR; smluvní strany jsou ČBaS, ČBOS, Sport Lubas a Yonex GmbH), smlouva byla podepsána na tři roky. 

 

2) Kontrola úkolů

 

·         Přestupní řád  - p. Kotyza předložil VV ke schválení nově vypracovaný přestupní řád. Všichni členové byli s novým zněním přestupního řádu seznámeni již před schůzí VV a to elektronickou cestou – hlasovalo se tedy pouze o sporných bodech. 

Návrh č.1 – cena přestupujícího hráče bude stanovena dle redukovaného žebříčku – zamítnuto (všichni proti) – odhlasováno dle konečného žebříčku

Návrh č.2 – hráč musí při prvním přestupu kromě souhlasu mateřského oddílu dodat také doklad o zaplacení všech pohledávek vůči svému mateřskému oddílu – většina členů VV návrh neodsouhlasila (7 proti). Doklad stačí dodat až ke druhému přestupnímu termínu.

Návrh č.3 – Zařadit do bodovacího systému odměn za přestupujícího hráče i soutěže družstev – zamítnuto (7proti).

Návrh č.4 – vypustit navrhované body k,m,n – odsouhlaseno

Návrh č.5 – odstupné 5000,-Kč za dospělé hráče, kteří v době přestupu jsou na 21.-50. místě republikového žebříčku - odsouhlaseno

Přestupní řád byl s těmito odsouhlasenými změnami schválen a bude co nejdříve vyvěšen na webových stránkách svazu.

Zodpovědní: Kotyza, sekretariát

 

·         Almanach – p. předseda spolu s M. Novákovou informovali o systému jakým způsobem pokračuje práce na Almanach k 50. letu badmintonu v ČR. Almanach bude rozdělen do několika období: rok 1958-1989 - osloven p. Srpek, který vypracuje pohled na badminton v tomto období, roky 1989-93 a 1993-současnosti – zde byla vybraná určitá témata pro daný rok a osloveni hráči či funkcionáři, kteří by mohli daný rok zdokumentovat.

     Dále byl podán návrh, aby byla dána na webové stránky svazu výzva ke spolupráci oddílů podílet se na tvorbě almanachu a přispět finančně + oslovit majitele fotografií k zapůjčení pro zveřejnění…. – odsouhlaseno.

    Zodpovědný: Musil, Nováková, sekretariát

 

3) Zprávy z jednotlivých komisí

STK

Předseda STK J. Scheiner informoval o přihláškách oddílů do I. a II.ligy + kontrola plateb bude provedena po návratu účetní z dovolené.

Zodpovědná: sekretariát

Dále informoval o seznamu hráčů startujících v zahraničních soutěžích – seznam bude vyvěšen na webových stránkách svazu až po 15.10 2008 – do této doby mohou hráči žádat o povolení startu v zahraničí.
 

KR

Předseda KR Jan Kolář informoval o schůzi rozhodčích, která proběhla ve dnech 29.8. 2008 v Liberci. Zde byly odsouhlaseny úpravy kvalifikačního předpisu rozhodčích. Dále informoval, že byli stanoveni  lektoři pro školení rozhodčích  - viz zápis ze schůze rozhodčích ze dne 29.8.2008.

MMČR 2008 Brno – aktuálně se MMČR v Brně zúčastní 17 rozhodčích. S některými zahraničními rozhodčími jednání ještě probíhají.

MČR 2008 Liberec – nominace rozhodčích probíhá

Školení v Dublinu – na školení v Dublinu se přihlásili dva rozhodčí – Jan Kolář a Livie Linková. Bohužel pro ČR bylo vyhrazeno jen jedno místo – vybrán byl Jan Kolář.

Návrhy KR:

a) vrchní rozhodčí každého republikového turnaje musí vyplnit stručný „formulář vrchního rozhodčího“, ve kterém bude informovat o proběhnutém turnaji. Formulář navržen KR.

Odsouhlaseno – bude součástí vnitřního předpisu KR

b) v rozpočtu pro rok 2009 navýšit jízdné na 4,-Kč/km + úprava sazebníku odměn pro rozhodčí
Bude projednáno v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2009.
Odpovědný:
Kolář, Plánička

c) povinnost pořadatelů oblastních soutěží, aby turnaje řídili kvalifikovaní rozhodčí – řešení: jednotlivé oblasti by si toto pravidlo měly zanést do rozpisu krajských soutěží

 

TMK

Letní příprava reprezentace

L. Vorel informoval o letních soustředění v Nymburce – kondiční soustředění a soustředění herní. Kondiční soustředění proběhlo za spoluúčasti atletického trenéra p. Sebery. Herní soustředění bylo zajištěno trenéry – Koukal Petr sen., Vorel Ladislav, Žídek Luděk, Báša Petr.

MMJ Langelfeld (22.8-24.82008)

Na konci léta proběhl juniorský turnaj v Langelfeldu, kterého se zúčastnila většina našich juniorských nadějí. Článek o turnaji můžete nalézt na webových stránkách svazu.

„Olympic Hope“ v Prešově (29.-31.8.2008)

L. Vorel informoval o turnaji družstev juniorů v Prešově. Tým CZE1 ve složení Tomalová, Molnáriová, Teller a Jelínek obsadili 2.místo když podlehli pouze týmu z Rakouska. Tým CZE 2 ve složení Ludík Zevl, Křížková, Hofmannova obsadil 5.místo, kdy také podlehl jen týmu z Rakouska, ale bohužel už ve skupině.

 

6 Nations FC 2008 (19.-21.9.2008)

 

L.Vorel spolu s Karlem Kotyzou informovali o turnaji 6 zemí, které proběhne ve dnech 19.-21.9.2008 v Českém Krumlově a kterého se naše juniorská reprezentace zúčastní.

 

 

MSJ 2008

 

Nominace na MSJ: Ludík Milan, Teller Marek, Křížková Šárka, Hofmannová Petra, trenér: Maňásek Pavel.

 

MM Belgie (4.-7.9.2008)

 

 Na mezinárodním turnaji v Belgii, které proběhlo začátkem září, se nejlépe dařilo hráčům Petru Koukalovi, Kristíně Ludíkové a páru Bitman/Durkinjak, kteří se probojovali až do čtvrtfinále.

 

Smlouvy s reprezentanty

 

Nové Smlouvy o podpoře budou uzavřeny s hráči: Koukal Petr, Vondra Jan, Florián Pavel, Bitman Jakub, Kopřiva Tomáš, Benešová Martina, Ludíková Kristína a Koukalová Dominika.

Zodpovědný: sekretariát

 

 Ladislav Vorel dále informoval, že s hráčem Janem Frohlichem nebude prodloužena reprezentační smlouva, protože v současné době se  zotavuje z operace a mezinárodních turnajů se začne účastnit nejdříve v lednu 2009. Případné obnovení smlouvy není vyloučeno.

 

Složení komise TMK

 

Předseda TMK předložil VV informaci o složení TMK: Petr Koukal (trenér juniorské reprezentace), Tomáš Mendrek (vedoucí lektorské skupiny), Luděk Žídek  (spolupráce s trenérem dospělé reprezentace + zástupce SCM), Teller Alfred (zástupce SCM), Kroc Lukáč (komise mládeže a rozvoje badmintonu). VV návrh podpořil.

 

SCM

 

Ladislav Vorel informoval o schválených seznamech zařazených hráčů do SCM pro nadcházející rok – bude vyvěšeno na webu.  TMK předloží vyhodnocení hráčů SCM za minulou sezónu a seznamy 

Zodpovědný: Ladislav Vorel

 

 EK

 

Rozpočet 2008

K. Plánička informoval o čerpání rozpočtu k 31.7.2008 – od Sazky přišlo 54%. Čerpání k 31.8.2008 bude členům VV zasláno co nejdříve – vzhledem k dovolené p. účetní na ČSTV (Vichové) nebylo možné toto čerpání vypracovat a předložit členům  na schůzi VV.

Zodpovědný: sekretariát, Plánička

K. Plánička dále informoval, že do konce listopadu musí dojít k vyúčtování dotací na talentovanou mládež od oblastí.

Termín: do 30. 11. 2008

Zajistí: oblasti

Smlouvy

K. Plánička informoval o uzavřených smlouvách – s pořadatelem MMJ ČR, MČR. Smlouva s pořadatelem MM ČR – probíhají poslední úpravy. MMČR a MMJČR v návaznosti na smlouvu s Yonexem.

S.R.O.

Problém s financováním nákladů hrazených s.r.o. stále trvá. Předseda opětovně požádal o zapojení všech členů VV i kohokoliv dalšího z oblastí k hledání případných finančních zdrojů pro s.r.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2009

K. Plánička požádal všechny komise, aby poslaly návrh na rozpočet pro rok 2009.

Termín: do 30. 11. 2008.

Zajistí: předsedové všech komisí

 

4) OBLASTI

JM – Ladislav Vorel informoval o blížícím se MMČR v Brně – přihlášeno je celkem 28 států a přibližně 240 hráčů. V televizi proběhne 120minutový přímý přenos z finálových zápasů a to v neděli od 13:00h.

SM – J. Pavelka informoval o valné hromadě severomoravského badmintonového svazu , na které byl na další 4 roky zvolen předsedou – gratulujeme. Dále také informoval, že oslavy 50.výročí badmintonu proběhnou při MMJ v Orlové.

JČ – K. Kotyza informoval o turnaji 6 zemí, které proběhne v Českém Krumlově ve dnech 18-21.9.2008. Dále informoval, že oslavy k 50. výročí badmintonu proběhnou v JČ koncem září

– K. Tomek informoval o nabídce, která byla poskytnuta hráčům, kteří se nedostali do SCM Dobruška – hráči mohou využívat tréninkové jednotky v Dobrušce

ŽČSportovní třída - M. Nováková informovala o Výběrovém řízení na post hlavního trenéra Sportovní třídy.

Do této funkce byl jmenován Jaromír Hucl, nápomocni mu budou tři trenéři - Michaela Osadilová, Jan Segeč a Uhlová (+ další pomocní trenéři z oddílu).

Dále informovala o seznamu hráčů sportovních tříd – seznam bude dokončen nejdéle 15.9.2008.

„Grant“ pro rozvoj mládežnického badmintonu – M. Nováková vypracovala svoji představu rozvoje mládežnického badmintonu v oblastech – poskytne TMK k prostudování.

Praha – J. Jurka informoval o stále větším nezájmu spolupráce pražských oddílů, nezájem oddílů podílet se na rozvoji členských základen, což souvisí hlavně také se vzrůstem nájemného za haly. V současné době neví jakým způsobem to změnit.

 

5) RŮZNÉ

Nový oddíl – VV schválil přijetí nového člena – oddílu SK Badminton Vsetín, o.s.. Oddíl bude informován o svém přijetí a také bude nový oddíl vyzván, aby ČBaS informoval, ke kterému kraji se chce přihlásit (JMxSM), což v přihlášce neuvedl

Zodpovědný: sekretariát

Badmintonové koberceo nové badmintonové koberce má zájem oddíl Tatra Kopřivnice jako výměnu za stávající staré koberce – VV jejich žádosti vyhoví. Staré koberce bude odepsány.

Dále VV odsouhlasil žádost oddílu TJ Sokol Dobruška o koberec, který získal ČBaS z MČR v Praze.

OH Peking 2008

Předseda stručně informoval o účasti na OH v Pekingu – poděkoval Petrovi Koukalovi a Kristíně Ludíkové za skvělou reprezentaci a to nejen po sportovní stránce, ale i po stránce společenské a propagace našeho sportu v rámci výpravy a ČOV. Podrobnější informace o olympiádě budou prezentovány při MMČR v Brně – všichni členové VV jsou srdečně zváni na sobotní večer do Brna.

Dále předseda informoval o záměru předložit dlouhodobý projekt na ČOV vzhledem k OH 2012. Představa je projekt směřovat na výsledek Kristíny Ludíkové, protože u této hráčky je největší šance podporu získat (vhledem k výsledku na OH + zlaté medaily z MEJ).

Zodpovědný: Musil, Vorel, sekretariát

I.liga

P. předseda informoval, že se podařilo pro naši nejvyšší soutěž získat opět jako partnera firmu COMPO Praha, přestože počet diváků na ligových utkáních je žalostně málo. S touto firmou tedy bude podepsána smlouva na základní část sezóny 2008/2009.

VV rozhodl o vypsání výběrové řízení na Play off 2009.

Zajistí: sekretariát, Plánička


Termín příštího jednání VV ČBaS: 27.11. 2008

Zapsala: Procházková, 15.9.2008                     
   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník