Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 4/2004 ze schůze VV ČBaS dne 3. 6. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv030604.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza, Nováková, Jurka, Frýda,Tomek
Hosté: Koukal, Votava
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • V Galaxie
  V nadcházejících zprávách STK bude zveřejněn kontakt na společnost AV Studio Praha, která natáčí sportovní akce pro TV Galaxia Sport. Pořadatelé jednotlivých turnajů mohou přímo kontaktovat tuto společnost za účelem dohody zajištění TV vysílaní.
  Úkol trvá: Zodpovědný p. Scheiner
   
 • Polonia Cup v roce 2005
  Zástupce oddílu TJ Sokol Jehnice pan Vorel předložil v písemné formě podmínky za jakých je oddíl schopen soutěž uspořádat (ČBaS zaplatí požadovaný poplatek EBU, pořadatel ponese veškeré ostatní náklady spojené s pořádáním akce a poukáže ČBaS 10 % z případně docíleného zisku).
   
 • VV ČBaS na základě předložených informací schválil zaslání žádosti na EBU o přidělení pořadatelství Polonia Cupu v roce 2005.
   
 • Diskuse v otázce dalšího rozvoje a priorit badmintonového hnutí v dalších letech
  Do stanoveného termínu nebyly zaslány žádné návrhy. Pan Kotyza avizoval předložení materiálu týkajícího se této problematiky v průběhu letních měsíců.

TMK
 

 • ME družstev a jednotlivců – Švýcarsko (16.4. – 24.4. 2004)
  Reprezentačním trenérem dospělých panem Koukalem byla podána informace o průběhu ME družstev a jednotlivců v Ženevě.
  Družstvo ČR obsadilo poslední 16. místo, čímž se odsoudilo k nutnosti hrát kvalifikační turnaj Helvetia Cup 2005 (Kypr) a bojovat o postup mezi nejlepších 16 týmů na ME v roce 2006. V soutěži jednotlivců nebylo dosaženo výraznějšího úspěchu oproti minulým letům.
   
 • Informace o stavu kvalifikace na OH 2004
  Hráč Jan Fröhlich, který měl jako jediný v závěru olympijské kvalifikace šanci na účast na OH se v prvním kvalif. kole (na základě umístění na světovém žebříčku) na OH nekvalifikoval. O jeho účasti na OH se definitivně rozhodne na přelomu června a července.
   
 • Letní Camp Pressbaum - 24.7 – 31.7. 2004

  Na tuto akci TMK nominovala dva trenéry (Koudelková, Brožová) za následujících podmínek.

  Koudelková – úhrada účastnického poplatku ve výši 450,- EUR z rozpočtu TMK ČBaS, ostatní náklady z vlastních či oddílových zdrojů
  Brožová – náklady si hradí z vlastních či oddílových prostředků
   
 • Letní soustředění reprezentace juniorů a dospělých 2004
  Podrobné informace byly rozeslány TMK všem potencionálním účastníkům. VV žádá TMK, aby tyto informace zveřejnila na webových stránkách ČBaS.
  Termín: 10.6. 2004
  Zodpovědný: pan Vorel
   
 • Školení a doškolení trenérů II. třídy - speciální část
  Podrobné informace viz. webové stránky ČBaS.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • ST (sportovní třída) – výběrové řízení na post hlavního trenéra
  Pí Nováková informovala VV o probíhajícím výběrovém řízení na post hlavního trenéra ST v Plzni. V této souvislosti požádala TMK o spolupráci při výběru vhodného kandidáta na tuto pozici.
   
 • Turnaj 4 národů – říjen 2004
  TMK zašle na SE ČBaS přihlášku do soutěže a veškeré požadavky na zabezpečení akce ( doprava, ubytování atd.).
  Termín: 10.8. 2004
  Zodpovědný: p. Votava
   
 • MS juniorů 2004 - Kanada (21.10. – 30.10. 2004)
  VV schválil účast juniorské reprezentace na MS J v následujícím složení 2 dívky, 2 chlapci a jeden trenér.

  TMK zašle na SE ČBaS přihlášku do soutěže družstev s uvedením předpokládaného data příjezdu ( ne později než 19.10. 2004) a odjezdu do a z místa soutěže.
  Termín: 10.6. 2004

  Dále TMK zašle do 8.9. 2004 jmenný seznam účastníků MS J včetně dat narození ( celá výprava) a uvede disciplíny, které budou hráči hrát v soutěži jednotlivců.

  Zodpovědný: p. Votava
   
 • European Players Olympic Forum 2008
  EBU na základě žádosti ČBaS vybrala do projektu hráče Petra Koukala.
  Cílem projektu je podpořit země, které nejsou badmintonovými velmocemi, ve snaze zúčastnit se OH v letech 2008 a 2012.
  Veškeré materiály a podklady má k dispozici TMK ČBaS.
   
 • Školení trenérů II.třídy - obecná část
  Školící a kooperační centrum UK v Praze FTVS připravuje v níže uvedeném termínu kurz trenérů II. třídy (licence B – obecná část – 35 hodin )
  Termín konání: 9.9. – 12.9. 2004
  Místo konání: Školící a kooperační centrum UK FTVS Praha

  Účastníci školení budou rozděleni do dvou skupin:
  - s maturitou – absolvují obecnou část v rozsahu 35 hodin
  - bez maturity –
      1) absolvují obecnou část ve výše uvedeném termínu a rozsahu
      2) 50 hodin všeobecného základu (matematika, fyzika, chemie, biologie)

  Jmenné seznamy s adresami účastníků zašlete na SE ČBaS společně s fotokopiemi maturitního vysvědčení (pouze maturanti) do 2.7. 2004. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány.
   
 • Zdravotní knížky pro sportovce
  Pí. Teřlová předala trenérům reprezentace p. Koukalovi a p. Votavovi zdravotní knížky pro sportovce vydané ČOV.
  Jmenovaní trenéři zajistí jejich předání jednotlivým sportovcům.
   
 • Smlouvy SCM pro rok 2004
  TMK nemá připomínek k uzavření smluv se SCM pro rok 2004.

KR

 • Předseda KR pan Tomášek informoval o připravované pozvánce pro rozhodčí na MM ČR v Liberci.
   
 • Žádost pro všechny držitele licence rozhodčího o zaslání E-mailové adresy předsedovi KR panu
  Tomaškovi (E-mail: tomasek@pds.olc.cdrail.cz) !!!!

EK

 • Výběrové řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2004/2005.
  Komise ve složení p. Jurka, p. Scheiner a pí. Teřlová seznámila VV s komplexní nabídkou účastníků výběrového řízení na dodavatele badmintonových míčů pro sezónu 2004/2005

  Zápis spolu s finanční kalkulací nabídek byl zaslán všem členům VV dne 24.5. 2004.

  Na SE ČBaS došly nabídky následujících firem:

  - Pavel Bleyer Most ( míče RJ STANDARD a RJ CHAMP)
  - Sport Lubas ( míče YONEX AS 30, NO Name)
  - Jonathan SPORT ( míče CARLTON AG 10, AG 8, AG 6, TRUMP T 101, TRUMP T 303)
  - MATCH POINT s.r.o. (míče BABOLAT Aeroflex Pro X12)
  - Ing. Vladimír Vaško ( míče KASON KS 88)
  - OLIVER (OLIVER APEX 100 a OLIVER APEX 80)

  VV ČBaS rozhodl o následujícím výsledku výběrového řízení (pořadí stanoveno pouze do třetího místa):

  1. místo – RJ CHAMP
  2. místo – BABOLAT Aerofex Pro X12
  3. místo – NO Name

  Dodavatelem badmintonových míčů pro sezónu 2004/2005 se stala firma RJ Badminton Europe – Pavel Bleyer Most s míči značky RJ Champ.


  Upozornění ! Ze strany firmy RJ Badminton Europe – Pavel Bleyer Most platí nabídka pro oddíly I. a II. CL na slevu 10 % z maloobchodní ceny (450,- Kč/tuba) při odběru nad 50 tub míčů RJ CHAMP .

  VV ČBaS uložil EK uzavřít smlouvu s vítězem soutěže.
   
 • VV ČBaS schválil nákup nové kopírky na SE ČBaS.
  Zajistí: pí. Teřlová
   
 • Strojní investice 2004
  Sekretářem ČBaS pí. Teřlovou podána informace o snížení objemu přidělených finančních prostředků na nákup strojních investic v roce 2004 (pro ČSTV) a to na 48% z obvykle přidělované částky od MŠMT ČR. Z toho pro ČBaS vyplývá, že v roce 2004 nebude uskutečněna dodávka požadovaného badminotového koberce.
   
 • Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR pro rok 2004
  Rozesláno VV ČBaS, vedoucím SCM, předsedům oblastí, zástupcům ST a TMK ČBaS s žádosti o důkladné prostudovaní. Upozorněno na změny a nutnost dodržení stanoveného postupu při účtování a možnosti použití finančních prostředků na jednotlivé projekty.
   
 • Předána informace o novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, který je v platnosti od 1.5. 2004.
   
 • Dotace z vlastních zdrojů (Sazka) byly rozeslány v průběhu měsíce dubna všem oblastem (10.000,- Kč/oblast).
  Dotace na TM budou zaslány oblastem po vydaní konečných žebříčků ČBaS a obdržení podkladů od
  STK. Předpokládaný termín poukázaní dotace jednotlivým oblastem - v průběhu měsíce července.
   
 • Oddíly umístěné na 1. až 3. místě v soutěži M ČR smíšených družstev dorostu a žáků zašlou na SE
  ČBaS žádosti o vyplacení příspěvku na činnost oddílu. Výše příspěvku (odměny) viz. rozpis soutěží.
  Termín: do 30.6. 2004
   
 • Žádosti o příspěvek na cestovné - soutěže M ČR smíšených družstev dorostu a
  žáků doručí oddíly na SE ČBaS do 30.6. 2004. Na tento příspěvek nemá nárok pořádající oddíl.
   
 • Žádosti o příspěvek na vrchního rozhodčího I. a II.CL
  Žádosti o vyplacení příspěvku zašlou oddíly na SE ČBaS do 30.6. 2004.
   
 • Oddíly jejichž hráči - junioři se umístili na žebříčku dospělých v sezóně 2003/2004 do 10. místa zašlou na SE ČBaS žádost o vyplacení příspěvku na činnost oddílu. Příspěvek na jednoho hráče/juniora umístěného do 10. místa na žebříčku dospělých je 3.000,- Kč.
  Termín: do 30.6. 2004

  Upozornění !
  Žádosti o všechny výše uvedené příspěvky musí být doručeny na SE ČBaS do 30.6. 2004. Při nedodržení tohoto termínu ztrácí oddíl nárok na příspěvek.

STK

 • Předseda STK pan Scheiner informoval VV o zbývajících soutěžích termínového kalendáře sezóny
  2003/2004, o výsledcích kvalifikací a baráže. Konečné žebříčky sezóny budou vydány v týdnu před Sněmem ČBaS a jejich redukovaná forma krajských výtahů bude předána zástupcům jednotlivých oblastí na sněmu.
   
 • STK na základě návrhů TMK provedla poslední úpravy do již schváleného rozpisu soutěží na nadcházející sezónu.
   
 • STK projednala s TMK konečnou verzi „Termínového kalendáře soutěžní sezóny 2004/2005,
  který bude přílohou rozpisu soutěží předávaného na Sněmu ČBaS zástupcům oblastí
   
 • Na zahajovací schůzi nové sezóny s oddíly I. a II. CL seznámí STK účastníky s nabídkou předsedy
  Maďarské badmintonové federace na vytvoření společné výběrové soutěže - mezinárodní ligy.
   

3) Různé

 • Pan Tomek seznámil VV s konečným rozhodnutím disciplinární komise ve věci podané stížnosti
  pana Šimáka: k události nedošlo na akci řízené ČBaS, proto se tím ani svazové orgány nebudou zabývat.
   
 • Oblast Jižní Čechy

  Předseda pan Kotyza konstatoval, že výše současných dotací, které jsou zasílány do oblastí jsou
  nedostačující a požádal VV , aby do budoucna zvážil jejich navýšení formou podpory vybraných projektů.
   
 • MM ČR 2004 – Liberec
  Sekretářem ČBaS pí. Teřlovou podána informace o přípravách na MM ČR 2004.
   
 • Sněm ČBaS - 19.6. 2004

  VV ČBaS odsouhlasil předložit Sněmu ČBaS následující návrhy:

  Jako kandidáta na post předsedy ČBaS pro následující volební období let 2004 – 2008 VV ČBaS navrhuje pana Ivana Škáchu.

  Do funkcí pro nadcházející Sněm ČBaS VV ČBaS navrhuje:
  Předseda pracovního představenstva: Ing. Karel Tomek
  Předseda mandátové komise: Ing. Karel Kotyza
  Předseda návrhové komise: Mgr. Josef Frýda
  Zapisovatel: Ing. Milada Nováková

  V průběhu jednání VV pan Vorel informoval o svém záměru navrhnout na sněmu pana Koukala jako kandidáta na post předsedy ČBaS.

  Oprava stanov ČBaS
  Pí. Teřlová poukázala na nutnost opravy stanov v závislosti na změnu adresy ČBaS. Oprava stanov musí být odsouhlasena Sněmem ČBaS. Bude záležitostí „návrhové komise“ na Sněmu ČBaS.


  Dovolená SE ČBaS - 3.7. –11.7. 2004

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 3. 6. 2004   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník