logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Předpisy ČBaS

Platné předpisy Českého badmintonového svazu, z.s.
 
Stanovy ČBaS (účinné od 14. 6. 2014, aktualizováno dne 13. 6. 2015 a 17. 6. 2017)

Deklarace o ochraně osobních údajů
 
Volební řád valné hromady (účinný od 28. 4. 2016, aktualizováno 8. 6. 2016)
Jednací řád valné hromady (účinný od 28. 5. 2016)
 
Jednací řád VV ČBaS (účinný od 16. 10. 2014)
 
Statut komisí ČBaS (účinný od 27. 5. 2015)
 
Směrnice o registrovaných trenérech (účinná od 1. 7. 2016)
 
Směrnice o registrovaných rozhodčích (účinná od 1. 7. 2016)

Směrnice o registrovaných hráčích (účinná od 1. 1. 2017, aktualizováno 10. 5. 2017 a 27. 4. 2018)
Směrnice o členství v ČBaS (účinná od 4. 12. 2013)
 
Soutěžní řád (aktualizováno 10. 1. 2020)
  
Disciplinární řád (účinný od 1. 12. 2003)

Směrnice certifikace míčů
 
(účinná od 1. 9. 2019) Seznam míčů (5.12.2019)

Rozpis soutěží dospělých 2019/2020 (účinný od 1. 8. 2019, Aktualizace 10.1.2020)

Rozpis soutěží družstev dospělých 2019/2020 (účinný od 1. 8. 2019, Aktualizace 20.1.2020

Rozpis soutěží minibadmintonu 2020 (účinný od 1. 1. 2020)

Rozpis soutěží mládeže 2020 (účinný od 1. 1. 2020)

Upozornění STK - hráči , trenéři i všichni rozhodčí jsou povinni dodržovat Code of conduct for Coaches, Players, Technical officials. Na překladu se pracuje, nicméně povinnost dodržovat tyto přebrané předpisy BWF platí. (účinné od 1.9.2019)

Etický kodex trenerů (překlad z BWF, vztahuje se na soutěže řízené ČBaS, zveřejněno 30.12.2019)
 
Reklamní omezení (informace k 29. 4. 2016)

Statut reprezentanta (účinný od 1. 1. 2018)

Směrnice pro výběr a vedení reprezentace (účinná od 16. 5. 2018)
 
Výkladová stanoviska
 
 
Legislativní rada ČBaS

Mgr. Michal Böhm, předseda
     
Ing. Karel Plánička
      
Mgr. Jan Port

 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading