logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Přihlašování na mezinárodní turnaje BEC/BWF

Podmínky přihlášení na mezinárodní turnaj BEC/BWF:
a)   Platná lékařská prohlídka (sportovní prohlídka s funkčním zátěžovým vyšetřením)
     předem zaslaná na sekretariát ČBaS (alespoň 1x ročně, doporučeně v lednu),
b)   vypořádaná veškerá plnění vůči ČBaS,
c)   řádně zpracovaná a včas doručená přihláška.

Přihláška obsahuje zejména:
a)   název turnaje,
b)   jméno a příjmení hráče, včetně jeho BWF MEMBER ID,
c)   uvedení disciplíny (dvouhra mužů / DM / MS apod.),
d)   v párové disciplíně určení kompletního páru,
e)   ostatní informace (ubytování, zamluvení tréninkových kurtů, transport, akreditace atd.)


1. 
Žádost je třeba doručit nejpozději do pátku týdne předcházejícího termínu přihlášení na registrace@czechbadminton.cz a v kopii na sekretariát ČBaS  

2.  V případě přihlášky podporovaných členů reprezentačních výběrů nebo přihlášky na turnaje s úplnou finanční podporou ČBaS si TMK ČBaS vyhrazuje možnost změny přihlášky po předchozím oznámení (zejm. složení párových dvojic).  

3.  Nejpozději do pondělí bude v odpovědi na přihlašovací e-mail zasláno potvrzení o přihlášení.

4.  Poplatky BE/BWF za případné pozdní odhlášení nese hráč.

 
Příklad závazné přihlášky:

Dobrý den,
žádám o přihlášení na All England Championships, který se koná v termínu …………..

MS: Jan Novák (ID: 12345)
WS: Eva Novotná (ID: 54321)
MD: Jan Novák – Pavel Svoboda (ID: 12121)
WD: Eva Novotná – Jana Svobodová (ID: 12312)
XD: Pavel Svoboda – Jana Svobodová

Ubytování – nepožadujeme/požadujeme, pokud ano: název hotelu, termín ubytování, jednolůžkový/dvojlůžkový pokoj, jména ubytovaných

Transport – nepožadujeme/požadujeme, pokud ano: přílet/odlet – datum, čas, číslo letu

S poděkováním,
Jan Novák
 
Předpisy BWF

Každý hráč, který chce být přihlášen na mezinárodní turnaj BEC/BWF musí mít přidělené BWF ID. Pokud hráč nemá BWF ID zašle požadavek (jméno, příjmení, datum narození, informaci o státním občanství) na jeho vytvoření emailem na SE a v kopii na email registrace@czechbadminton.cz, číslo je vyrobeno online.

Upozorňujeme, že nelze hráče přihlašovat na dva mezinárodní turnaje, které probíhají ve stejném termínu! Přihlašovací systém je nyní nastaven tak, aby se zamezilo dvojité přihlášce, pokud hráči chtějí změnit turnaj, musí se z prvního přihlášeného odhlásit.

V online systému nelze přihlašovat volné hráče do párů, pouze složené dvojice, pokud hráč chce přihlásit s hráčem jiné badmintonové asociace či svazu, musí přihlášku online potvrdit i druhá strana. 

Pokud se hráč odhlásí z jedné disciplíny, musí být zároveň odhlášen z ostatních přihlášených disciplín. Tento předpis platí kdykoliv po uzávěrce přihlášek. Tedy například přihlásí-li se hráč v turnaji do všech třech disciplín a odhlásí se ze dvouhry, musí být (bude) odhlášen i z obou párových disciplín.
 

Deadline pro uzávěrku přihlášek se neřídí Evropským časovým pásmem.


Změny v pravidlech turnajů BEC
Reklamní potisk na mezinárodní turnaje

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR
Seznam zakázaných látekKontakty na tělovýchovně lékařská zařízení najdete na 

http://oldwww.cstl.cz/www/pracoviste.html

Finanční podpora

Hráči musí nárokovat své odměny vždy v daném kalendářním roce nejpozději k 30.11.
Více informací na http://czechbadminton.cz/sazebnik

Vyplněné podklady zasílejte na sekretariát ČBaS.Tomasz Mendrek, předseda TMK a šéftrenér české reprezentace, při koučingu Kateřiny Tomalové na MMČR 2012.


 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading