logo
Český badmintonový svaz

Toto je starý web.

Talentovaná mládež

O projektu
Projekt Regionálních sportovních center mládeže ČBaS svým zaměřením navazuje na dlouholetou tradici Sportovních center mládeže a cílí na výchovu talentované mládeže ve věku 15 - 19 let vedle výchovy oddílové a vrcholové, v Národním tréninkovém centru. Bere si za cíl metodicky připravit mladé hráče pro špičkový mezinárodní badminton a zároveň tak přispět k pozvednutí českého badmintonu na vyšší úroveň.

Systém péče o talentovanou mládež - nová koncepce od září 2015:
Nová koncepce plánovaná od září 2015 počítá se změnou juniorských věkových kategorií a klade důraz na přehodnocení fungování celého systému talentované mládeže, zejména provázanosti tréninkových center mládeže (TCM) s oddíly a reprezentací. Klade důraz, na sjednocení metodické práce a způsobu přípravy a též na zpětnou vazbu mezi TCM, zastoupenými šéftrenéry daných center a TMK zastoupenou jejím předsedou a reprezentačním trenérem juniorů. Cílem je vybudovat otevřená prestižní tréninková centra v rámci ČBaS (koncepce Badminton Europe – tréninková centra).

Ke stažení: Systém péče o talentovanou mládež v badmintonu (poslední schválená verze)

Projekt Talent Team: informace pro rok 2017
Archiv:

systém péče o talentovanou mládež + potřebné formuláře (k 28. 11. 2016)

systém péče o talentovanou mládež + potřebné formuláře (2015-2016)

Podpora RSC v roce 2014VV ČBaS dne 14.6.2011 schválil změnu ve financování Talentované mládeže.

Změny v podpoře Talentované mládeže - aktualizace dne 7. 5. 2013

Regionální sportovní centra

Přehled regionálních center ČBaS
Výzva všem klubů: Podpora na rozvoj práce s mládeží, 6. 6. 2012
Lektorská rada - plán činností TMK na závěr roku 2012 

Dříve: Sportovní centra mládeže

Základní informace
Projekt SCM Ministerstva školství ČR
Zásady činnosti SCM pro olympijský cyklus
Koncepce ČBaS pro projekt SCM
Metodický pokyn ČBaS
Seznam SCM 2010 - 8. 11. 2010
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading